Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

przekonacw.jpg

„Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy” to publikacja zbiorowa dotycząca teoretycznych i praktycznych aspektów propagandy, jednocześnie ukazująca, w jakim kierunku rozwijają się w ostatnich latach rozważania powiązane z procesem manipulacji politycznej oraz ewolucją działań propagandowych podejmowanych w sferze publicznej. Tematyka dotycząca zagadnień propagandy oraz manipulacji stosowanej dla osiągnięcia zamierzonych celów propagandowych oraz poszerzające się instrumentarium manipulacji stosowane w tym zakresie wskazuje, że zagadnienie to ma wymiar ewolucyjny, co zasługuje na wnikliwą analizę i badanie fenomenu tych zjawisk oraz refleksję nad tym, do czego prowadzą działania propagandowe podejmowane w reżimach demokratycznych u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tego niełatwego zadania jako redaktor naukowy tomu podjął się prof. Marek Sokołowski – socjolog i medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zapraszając do współpracy oraz przygotowania artykułów badaczy wywodzących się z obszaru nauk społecznych z wielu ośrodków akademickich w kraju. Opracowanie to polecamy szczególnie ekspertom w zakresie politologii, socjologii polityki, zarządzania informacją, psychologii propagandy, medioznawcom, dziennikarzom, współpracownikom sztabów wyborczych, analitykom informacji w instytucjach badawczych, specjalistom w zakresie public relations, a także wszystkim tym, którzy chcą skuteczniej i bardziej świadomie poruszać się w świecie manipulacji i oddziaływań perswazyjnych.

Kontynuuj czytanie

widmowi.jpg

Niedawno opublikowana w Wydawnictwie Adam Marszałek monografia "Widmo śmierci" (31 X 1943). Partyzancka legenda, polityka i pamięć w powiecie ełckim to idealna lektura dla historyków, regionalistów i osób zainteresowanych wojenną i powojenną historią Polski. Autor Stefan M. Marcinkiewicz - socjolog z zawodu, historyk z pasji - tak pisze o swojej pracy: "Książki tej nie powinny czytać osoby, których obraz wojennej przeszłości został raz na zawsze ustalony. Jej treści kieruję do odbiorcy poszukującego, pytającego, krytycznego w odbiorze i analizie wyobrażeń o drugiej wojnie światowej oraz trudnym dziedzictwie PRL-u. Zajmuję się tutaj ludźmi znanymi z imienia i nazwiska, lokalnymi bohaterami, którzy zostawili po sobie bliskich i znajomych, ale nader wszystko kultywowaną do dziś pamięć o wojnie. Niewątpliwie przedstawione zdarzenia naruszają pewien, zdawałoby się oczywisty, porządek pamięci lokalnej. Możliwe, że naruszyłem pewne 'sacrum', uraziłem czyjąś 'wiarę'. Niestety, ale taka jest moja rola jako badacza pamięci zbiorowej [...]. Jeżeli ktoś jednak chciałby się zagłębić w meandry kombatanckich gier z władzą z lat sześćdziesiątych XX wieku, przyswoić skomplikowane i niejednoznaczne biografie głównych aktorów, poznać genezę i sposób rozpowszechnienia legendy o 'widmie śmierci', dowiedzieć się czegoś więcej o roku 1943 na Białostocczyźnie i likwidacji gestapowców pod Ełkiem, to zapraszam do lektury". Po więcej zapraszamy do naszej księgarni.

Kontynuuj czytanie

michalskiplotkaw.jpg

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się kilkunasty już tomik wierszy pt. „Pieśń o nadziei i miłości” autorstwa znakomitego historyka i poety prof. Ryszarda Michalskiego. W czasie wizyty w siedzibie Oficyny redaktor prowadzący dr Bartosz Płotka wręczył Profesorowi książkową wersję dzieła.

Kontynuuj czytanie

strzelackeptacjaw.jpg

Demokracja to system polityczny, który w obecnych czasach ulega kolosalnym przemianom dyktowanym przez uwarunkowania polityczne i ekonomiczne państw, ich różne kultury polityczne czy niespotykane dotąd wyzwania, chociażby takie jak wciąż trwająca pandemia koronawirusa, by wymienić tylko niektóre spośród najważniejszych czynników. Prowadzenie badań naukowych poświęconych kondycji demokracji we współczesnym świecie jest tym samym nieodzowne. W ofercie Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka pt. „Między akceptacją a negacją. Demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku”, w której jeden z najważniejszych toruńskich uczonych zajmujących się myślą polityczną, prof. Michał Strzelecki, prezentuje swoje najnowsze dokonania w tym zakresie. Aby się z nimi zapoznać, zapraszamy do naszej księgarni stacjonarnej i internetowej:

 

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4534-miedzy-akceptacja-a-negacja-demokracja-w-interpretacjach-polskiej-mysli-politycznej-xx-i-xxi-wieku.html

Kontynuuj czytanie

bankowiecwwam.jpg

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie na temat perspektyw współpracy między firmami skupionymi w Marszałek Publishing Group a toruńskim oddziałem Banku Santander. Doradca biznesowy Radosław Rząd oraz szefowa Działu Marketingu WAM mgr Katarzyna Szczutkowska omawiali najnowszą ofertę banku. Doradca zadeklarował udzielenie fachowego wsparcia dla wszelkich przedsięwzięć podejmowanych przez firmy MPG.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart