Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

coverseim.jpg

Nakładem Wydawnictwa Helvetica z Odessy ukazała się anglojęzyczna wersja książki prof. Joanny Marszałek-Kawy zatytułowana „The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union”. Jest to zdecydowanie jedna z ważniejszych publikacji poświęconych rozwojowi polskiego parlamentaryzmu po 2004 roku. Osoby zainteresowane polską wersją zachęcamy do skorzystania z oferty naszej księgarni: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/politologia/2450-pozycja-ustrojowa-i-funkcje-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-po-akcesji-do-unii-europejskiej-oprawa-sztywna.html

Kontynuuj czytanie

c_wybrany.jpg

Industry 4.0 oraz Society 5.0 to obecnie jedne z najważniejszych kategorii w naukach społecznych, jednocześnie stanowiące praktyczne ramy dziejącego się na naszych oczach rozwoju życia i trendów społeczno-ekonomicznych. Procesy, o których mowa, dotyczą także wymiaru edukacji na wszystkich szczeblach. Świadomi wielkiego znaczenia tych kategorii prof. Beata Pituła, dr Barbara Grzyb, dr Jerzy Wolny i dr Paweł Wawrzała wspólnymi siłami opracowali książkę pt. „Aspiracje edukacyjne dorosłych w świetle Społeczeństwa 5.0”, w której podjęli próbę analizy i wyjaśnienia zagadnienia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą pionierską pozycją, co będzie możliwe m.in. dzięki naszej księgarni internetowej już w tym tygodniu.

Kontynuuj czytanie

opowoc1.jpg

Nakładem China Intercontinental Press ukazała się książka pt. „Opowieści o Chinach i Polsce”. Redaktorzy Zhou Xiaopei oraz Zhao Gang opracowali w niej cztery części poświęcone wspomnieniom, postaciom, wymianie i współpracy Polski z Chinami. „Opowieści…” otwierają przedmowy obecnych ambasadorów obu państw, JE Liu Guangyuana oraz JE Wojciecha Zajączkowskiego. W tej ważnej dla relacji bilateralnych Polska-Chiny pozycji dostrzeżono również wkład Wydawnictwa Adam Marszałek w rozwój wymiany kulturowej. Tekst o wieloletniej działalności i współpracy naszej oficyny z chińskimi wydawcami przygotował znakomity uczony i wielki przyjaciel Polski prof. Miao Huashou. Materiał uzyskaliśmy dzięki uprzejmości nowego konsula generalnego Chin w Polsce, Fan Xiaodonga.

Kontynuuj czytanie

problemyspolw.jpg

Miasto to przestrzeń wyjątkowa pod wieloma względami, pełniąca mnóstwo funkcji, w tym rekreacyjną, ekonomiczną czy kulturową. Jednak podstawowym zadaniem miasta jest uporządkowana organizacja życia większych zbiorowości ludzi. W dobie rozwoju państw w kierunku opiekuńczych systemów ekonomicznych miasto nabiera szczególnego znaczenia jako wykonawcza jednostka organizacyjna. Książka pod redakcją Jolanty Łodzińskiej, Justyny Kurtyki-Chałas i Agaty Rozalskiej porusza tę problematykę, ważną dla każdego człowieka zainteresowanego zagadnieniem przetrwania w XXI wieku i „miejską dżunglą”. Po egzemplarze zapraszamy do naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4827-problemy-spoleczne-w-miescie-analiza-wybranych-zagadnien.html

Kontynuuj czytanie

leksykon1.jpg

W sprzedaży jest już dostępne wydanie drugie poprawione „Leksykonu wiedzy politologicznej”. Joanna Marszałek-Kawa i Danuta Plecka, redaktorki naukowe książki, stworzyły zespół prawie 40 autorów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przygotowane przez nich hasła obejmują najważniejsze pojęcia i koncepcje z zakresu systemów politycznych, teorii polityki, teorii pań­stwa i prawa, instytucji władzy politycznej, partii i systemów partyj­nych, myśli i doktryn politycznych, prawa konstytucyjnego, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa. Liczące ponad 560 stron opracowanie powinno znaleźć się na półce nie tylko specjalistów z dziedziny, ale także uczniów, studentów, w szczególności kierunków społecznych, prawnych i humanistycznych, dziennikarzy i komentatorów bieżących wydarzeń politycznych.

Książka do nabycia w naszej księgarni: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4841-leksykon-wiedzy-politologicznej-wydanie-drugie-poprawione.html

Jednocześnie informujemy, że wkrótce ukaże się również wydanie drugie „The Dictionary of Political Knowledge” – angielskiej wersji „Leksykonu”.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart