Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

czasopisma100.png

Z satysfakcją informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku większość czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek odnotowała wzrost punktacji. Z periodykami, którym już wcześniej przyznano 100 punktów – dwumiesięcznikiem „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” i kwartalnikiem „Historia Slavorum Occidentis” – zrównały się kwartalniki: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Edukacja Międzykulturowa”, „Polish Political Science Yearbook” i „The New Educational Review”. Z kolei do 70-punktowych roczników „Art of the Orient” i „Polish Biographical Studies” dołączyły kwartalnik „Nowa Polityka Wschodnia” i półrocznik „Italica Wratislaviensia”. Na dotychczasowym poziomie 40 punktów pozostały: „Kultura i Edukacja”, Studia Orientalne” i „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, zaś za publikację w rocznikach „Annales Collegii Nobilium Opolienses” i „Cywilizacja i Polityka” autorzy otrzymują 20 punktów.

Kontynuuj czytanie

Urbanizacja3d.png

W najbliższym czasie w sprzedaży pojawi się książka „Urbanizacja Chin” opublikowana wspólnymi siłami Wydawnictwa Adam Marszałek oraz New World Press pod redakcją Xie Chuntao. Jest to zbiór prac poświęconych wciąż trwającemu procesowi zwiększania powierzchni aglomeracji miejskich w Chinach. Autorzy prac skupili się na aspektach politycznych i architektonicznych, prezentując logistykę tego wielkiego przedsięwzięcia. Zapraszamy do lektury.

Kontynuuj czytanie

Skowron3d.png

Chociaż pojęcie etyki medycznej jest bardzo pojemne, autorzy prezentowanego tomu przedstawili jego zagadnienia w przejrzysty i przystępny sposób. Zaproponowane objaśnienia mają czytelną strukturę i zawierają odniesienia do aktualnych zagadnień, obecnych także w sferze publicznej. Jest to nie tylko komentarz do teorii moralności czy przegląd innych teorii etycznych i aksjologicznych, ale także prezentacja własnego punktu widzenia, docierającego do sedna omawianych zagadnień. Osoby zainteresowane etyką medyczną – zwłaszcza lekarzy, filozofów, politologów i decydentów politycznych – zapraszamy do zapoznania się z treścią książki: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4998-essays-in-medical-ethics.html

Kontynuuj czytanie

Cybort3d.png

Osiąganie autonomii przez nauczycielki pracujące w wiejskich szkołach podstawowych, które są bohaterkami tej książki, uwikłane jest w wielowymiarową opresję. Jest ona związana z ich osobistą sytuacją życiową i wpływem innych osób, a także szerszą sytuacją ekonomiczną i historyczno-polityczną oraz uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. Nauczycielki godzą się na opresję w określonych obszarach, w innych natomiast walczą w obronie własnej wolności. Przyczyniają się również do wyzwolenia swoich społeczności i emancypacji poprzez edukację uczniów i uczennic. Szeroki wachlarz ich reakcji na opresję ukazuje ich niejednoznaczność, która wpisuje się w koncepcję dwuznaczności rozwiniętą przez Simone de Beauvoir, umożliwiającą bardziej dokładne dostrzeżenie etycznych zmagań osób i przez to bliższą ich rzeczywistym doświadczeniom. Osoby zainteresowane opracowaniem dr Natalii Cybort-Zioło zapraszamy do księgarni: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4995-nie-tylko-sila-rzeczy-doswiadczenia-emancypacyjne-nauczycielek-wiejskich.html

Kontynuuj czytanie

propkulig221w.jpg

W czasie wizyty w Wydawnictwie Adam Marszałek dr Angelika Kuligowska omówiła z dyrektor Iwoną Nadolską-Bartosiak warunki publikacji swej książki zatytułowanej Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce. W rozmowach uczestniczył również prezes Inter-Broker Robert Kożuchowski.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart