Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

spotkr.jpg

Siedzibę Wydawnictwa Adam Marszałek odwiedził ambasador Uzbekistanu JE Bakhrom Babaev. Wizyta miała charakter roboczy i była poświęcona współpracy między ambasadą a firmami skupionymi w Marszałek Publishing Group. W trakcie spotkania uzgodniono warunki wydania w lipcu książki pt. Przestrzeganie praw człowieka w kontekście reform sądownictwa i prawa w Uzbekistanie. W spotkaniu oprócz ambasadora uczestniczyli: Prezes MPG dr Adam Marszałek, administrator ambasady Sardor Akhmatov oraz redaktorzy dr Bartosz Płotka i Paweł Jaroniak.

Kontynuuj czytanie

toszekrap.jpg

Na początku lipca nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się aktualna i bardzo potrzebna publikacja. Jest to raport pt. Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym, który został przygotowany w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG VA (Fundusz Małych Projektów) przez konsorcjum naukowców oraz praktyków specjalizujących się w medycynie, prawie, ekonomii, naukach o polityce oraz socjologii. To wieloaspektowa analiza pandemii na północno-zachodnim pograniczu polsko-niemieckim zawierająca osiem ekspertyz rekonstruujących fakty, oceniających sytuację i podjęte działania w danym sektorze (medycznym, społecznym, ekonomicznym itd.) oraz rekomendujących określone rozwiązania, metody i podejścia w celu wypracowania dobrych praktyk służących zapobieganiu niepożądanym zjawiskom wywołanym pandemią. Część druga raportu, pt. Podręcznik postępowania, która w celu łatwiejszego dostępu została wydana dodatkowo jako folder, zawiera rekomendowane kierunki działania władz samorządowych i regionalnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego w omawianym regionie. Celem publikacji jest zidentyfikowanie skutków pandemii COVID-19 na obszarze transgranicznym (pomiędzy województwem zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim i częściowo Brandenburgią) oraz opracowanie dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie zapobiegania niepożądanym zjawiskom wywołanym pandemią – ich eliminacji i prewencji.

Kontynuuj czytanie

freo2021w.jpg

Siedzibę Wydawnictwa Adam Marszałek odwiedzili prezesi Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej dr Paweł Machalski i Tomasz Domański. Podczas rozmów z dr. Danielem Kawą rozpoznali pola do współpracy w zakresie projektów energetycznych. Ponadto podczas innej części spotkania, w której uczestniczyli również Prezes TAiP dr Adam Marszałek oraz sekretarz TAiP dr Bartosz Płotka, delegaci FREO zaproponowali organizację panelu dyskusyjnego poświęconego bezpieczeństwu energetycznemu, który odbędzie się podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku w Toruniu.

Kontynuuj czytanie

determinanty2021w.jpg

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w gospodarkach sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (PW): Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Ich potencjał pozostaje jednak w dużej mierze niewykorzystany, mimo że wymienione kraje uznają znaczenie poprawy otoczenia biznesowego dla tego sektora oraz dążą do uproszczenia prawodawstwa związanego z biznesem i zapewnienia MŚP ukierunkowanego wsparcia. Te fundamentalne filary otwartej i sprawiedliwej gospodarki są warunkami wstępnymi dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, ostatecznie zwiększającego konkurencyjność gospodarczą i uruchamiającego zrównoważony wzrost gospodarczy. Jedną z inicjatyw PW jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co zostało szczegółowo zbadane przez dr Karolinę Kotulewicz-Wisińską oraz dr Zofię Gródek-Szostak. Wysoko oceniany przez recenzentów raport badawczy Autorek został opublikowany w naszej oficynie pt. Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego. Zachęcamy do jego lektury: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4892-determinanty-i-kierunki-systemowego-wsparcia-sektora-malej-i-sredniej-przedsiebiorczosci-w-panstwach-partnerstwa-wschodniego.html

Kontynuuj czytanie

gromek2021.jpg

Na zaproszenie komendanta rektora nadbrygadiera prof. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego gościł w Szkole Głównej Służby Pożarniczej prezes dr Adam Marszałek. Tematem spotkania, w którym uczestniczyli również prorektorzy prof. dr hab. Wioletta Rogula-Kozłowska oraz st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek było nawiązanie współpracy pomiędzy SGSP a firmami skupionymi w Marszałek Publishing Group.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart