Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

ogollobie.jpg

Z propozycją wydania książki o wspaniałym polskim żużlowcu Tomaszu Gollobie zgłosili się do Wydawnictwa Adam Marszałek Robert Duliński oraz Sławomir Gordon. Rozmowy dotyczące możliwości publikacji pracy prowadził prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek przy udziale kierownika redakcji humanistycznej Wydawnictwa Adam Marszałek Szymon Gumienik.

Kontynuuj czytanie

lemkowskawi.jpg

„Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych” to kolejna publikacja w dorobku dr Malwiny Lemkowskiej z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka dostrzega niedostateczne powiązania między instrumentami zarządzania ryzykiem środowiskowym, koncentrując się na potencjale integracji ubezpieczeń środowiskowych oraz systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001. W monografii o wymiarze przede wszystkim ekonomicznym nie brakuje także aspektów stricte środowiskowych – od katastrof przez miejsce środowiska w polskiej polityce aż po ewolucję prawa środowiskowego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4543-systemy-zarzadzania-srodowiskowego-zgodne-z-wymaganiami-normy-iso-14001-.html

Kontynuuj czytanie

histrzzw.jpg

Ofertę wydawniczą firm skupionych w Marszałek Publishing Group wzbogaciła książka opublikowana wspólnymi siłami Time Marszałek Group oraz Encyclopedia of China Publishing House, pt. Historia Rzeki Żółtej. Książka opowiada historię słynnej Huang He, czyli tytułowej rzeki i zmiany jej postrzegania jaka dokonała się na przestrzeni wielu stuleci. Przez wiele lat rzekę uznawano za największe nieszczęście Chin. Percepcja ta zmieniła się dopiero dzięki zastosowaniu nierzadko kreatywnych rozwiązań umożliwiających wykorzystanie potencjału rzeki dla potrzeb chińskiego narodu. Zachęcamy do lektury tej fascynującej książki, którą można nabyć w stacjonarnej oraz internetowej księgarni Wydawnictwa: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4524-historia-rzeki-zoltej.html

Kontynuuj czytanie

szylkowskawi.jpg

„Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Wybrane problemy” to książka autorstwa dr Moniki Szyłkowskiej z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka zwraca uwagę Czytelników, że informacja jest nie tylko fundamentalnym elementem funkcjonowania o strategicznym znaczeniu, towarem czy produktem, ale również bronią – siłą i środkiem do uzyskiwania przewagi. Zasoby informacyjne wpływają na kształtowanie oraz poziom stanu bezpieczeństwa, stąd ich waga i znaczenie nie wymagają uzasadnień, ale analiz potencjału wykorzystania. Książka zawiera wybrane problemy bezpieczeństwa informacyjnego dotyczące zarówno kwestii ochrony informacji prawnie strzeżonych, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych jako szczególnego rodzaju zasobów informacyjnych, jak i zagadnienia dotyczące zarządzania potencjałem informacyjnym. Zrozumienie coraz bardziej skomplikowanego środowiska bezpieczeństwa – wymaga nieustannych analiz, stąd przedstawiona publikacja może stać się pomocna w zrozumieniu szerokiego spektrum i złożoności problematyki bezpieczeństwa informacyjnego jako wymiaru bezpieczeństwa państwa.

Kontynuuj czytanie

przekonacw.jpg

„Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy” to publikacja zbiorowa dotycząca teoretycznych i praktycznych aspektów propagandy, jednocześnie ukazująca, w jakim kierunku rozwijają się w ostatnich latach rozważania powiązane z procesem manipulacji politycznej oraz ewolucją działań propagandowych podejmowanych w sferze publicznej. Tematyka dotycząca zagadnień propagandy oraz manipulacji stosowanej dla osiągnięcia zamierzonych celów propagandowych oraz poszerzające się instrumentarium manipulacji stosowane w tym zakresie wskazuje, że zagadnienie to ma wymiar ewolucyjny, co zasługuje na wnikliwą analizę i badanie fenomenu tych zjawisk oraz refleksję nad tym, do czego prowadzą działania propagandowe podejmowane w reżimach demokratycznych u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tego niełatwego zadania jako redaktor naukowy tomu podjął się prof. Marek Sokołowski – socjolog i medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zapraszając do współpracy oraz przygotowania artykułów badaczy wywodzących się z obszaru nauk społecznych z wielu ośrodków akademickich w kraju. Opracowanie to polecamy szczególnie ekspertom w zakresie politologii, socjologii polityki, zarządzania informacją, psychologii propagandy, medioznawcom, dziennikarzom, współpracownikom sztabów wyborczych, analitykom informacji w instytucjach badawczych, specjalistom w zakresie public relations, a także wszystkim tym, którzy chcą skuteczniej i bardziej świadomie poruszać się w świecie manipulacji i oddziaływań perswazyjnych.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart