Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

IMG_0188.jpg

W ostatnim czasie odbyła się wideokonferencja poświęcona rozwojowi czasopisma naukowego Kultura i Edukacja. Uczestniczący w niej prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek, dziekan Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku prof. Mirosław Sobecki, dyrektor Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej prof. Beata Pituła oraz kierownik redakcji historycznej Wydawnictwa Adam Marszałek mgr Paweł Jaroniak rozmawiali o możliwych kierunkach ewolucji periodyku oraz organizacji wspólnej konferencji poświęconej zagadnieniom współczesnej pedagogiki.

Kontynuuj czytanie

mechanizmypartycypacji.jpg

Głównym celem książki dra Radosława Potorskiego „Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej. Nowe możliwości kształtowania polityk publicznych w polskim systemie politycznym” jest przedstawienie zagadnienia procesu kształtowania polityk publicznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Autor analizuje pojęcie wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance – MLG) UE na różnych poziomach współpracy oraz uczestnictwo podmiotów niepublicznych w tym modelu. Monografia jest dostępna w sprzedaży pod adresem: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4489-mechanizmy-partycypacji-publicznej-w-systemie-wielopoziomowego-zarzadzania-w-unii-europejskiej.html

Kontynuuj czytanie

jaskiernia2020w.jpg

W ostatnim czasie ukazała się trzytomowa publikacja pod redakcją Jerzego Jaskierni i Kamila Spryszaka będąca pokłosiem XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej”. Jej dorobek został podzielony na trzy tomy. W tym roku przypada również 70. rocznica urodzin prof. Jaskierni. Z tej okazji jego przyjaciele i współpracownicy przygotowali składającą się z dwóch tomów księgę jubileuszową („Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska”, „Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku”), w której znajdziemy opracowania tematycznie odwołujące się do bogatego dorobku naukowego oraz pracy parlamentarnej i administracyjnej Jubilata. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową naszej księgarni.

Kontynuuj czytanie

maskicn.jpg

Firmy skupione w Marszałek Publishing Group od ponad 20 lat współpracują z wydawcami z Chin. Efektami tej długoterminowej kooperacji są liczne książki chińskich autorów opublikowane na polskim rynku czytelniczym. Do najważniejszych chińskich partnerów wydawniczych MPG zaliczają się najbardziej elitarne wydawnictwa, takie jak China Renmin University Press czy China National Publications Import & Export (Group) Corporation. W ostatnim czasie w związku z pandemią koronawirusa ich reprezentanci przesłali pracownikom MPG kilkaset maseczek ochronnych. Na fotografii prezes MPG dr Adam Marszałek udziela wywiadu dla chińskich mediów, w którym m. in. opowiada o edycji książek poświęconych koronawirusowi oraz dziękuje partnerom wydawniczym za okazany gest przyjaźni.

Kontynuuj czytanie

echo248ok.jpg

Ukazał się najnowszy numer Echa Świdwina – gazety promocyjnej Wydawnictwa Adam Marszałek. W najnowszym numerze przeczytać można m. in. o zakończeniu służby wojskowej przez płk. Karola Jędraszczyka, wydarzeniach z regionu Świdwina, międzynarodowej współpracy wydawniczej firm Marszałek Publishing Group oraz najciekawszych nowościach wydawniczych (w tym m. in obszerny komentarz Wojtka Kukuły do scenariuszy napisanych przez znanego artystę Stanisława Brejdyganta). Na czytelników czekają również: wspomnienie postaci znakomitego uczonego Konrada Studnickiego-Gizberta, piękna galeria fotograficzna Franciszka Czarnego, tekst o studiowaniu dziennikarstwa w Chinach oraz stała rubryka historyczna Zbigniewa Czajkowskiego. Fanów powinna również ucieszyć fotografia na ostatniej stronie. Nowe Echo dostępne jest w Internecie pod adresem:

https://marszalek.com.pl/echoswidwina/numery.html

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart