Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

2021_1.jpg

 

 

W maju ukaże się najnowszy numer półrocznika „Studia Orientalne”, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. Jego współwydawcą jest Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku, uznawany za jeden z najlepszych ośrodków naukowych w Azji Centralnej. Periodyk obejmuje szerokie spektrum zagadnień politologicznych, prawnych, historycznych, socjologicznych i kulturowych. W najnowszym numerze znajdą Państwo artykuły poświęcone między innymi potencjałowi nuklearnemu Iranu, demokracji w świeckim Iraku po 2003 roku, propozycji przekształcenia tego kraju w państwo federacyjne oraz emancypacji kobiet w myśli społecznej renesansu bengalskiego. W dziale „Sprawozdania” będzie można zapoznać się z relacją z Seminarium „Nowej Polityki Wschodniej” zatytułowanego „Chiny wobec ewolucji współczesnego ładu międzynarodowego”, a jedna z recenzji zostanie poświęcona książce Mikołaja Melanowicza „Japońskie fascynacje. Eseje pisane na marginesie”.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że trwa już nabór tekstów do numerów „Studiach Orientalnych” na 2022 rok. Zgodnie z ostatnim wykazem czasopism za publikację w naszym półroczniku autorzy otrzymują 40 punktów.

 

 

Kontynuuj czytanie

gatunki2021w.jpg

Każdy człowiek napotyka codziennie przynajmniej kilka prac publicystycznych. Felietony, eseje, informacje, reportaże, artykuły, sprawozdania – choć nazwy te brzmią jak chleb codzienny dziennikarza, w istocie są ciągle ewoluującymi gatunkami tekstów. Na formę przekazu wpływa nie tylko technologia i czas, jaki mamy na przyswojenie wiadomości, ale też wiele innych elementów. Jak zatem zmieniają się teksty publicystyczne, a co za tym idzie, nasza powszechna wiedza o świecie i bieżących wydarzeniach? Na to arcyciekawe pytanie odpowiadają autorzy zbiorówki zatytułowanej „Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji”, opublikowanej pod redakcją prof. dra hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Zachęcamy do zapoznania się z książką, dostępną już w naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4824-gatunki-dziennikarskie-w-erze-cyfryzacji-teoria-etyka-prawo-praktyka.html

Kontynuuj czytanie

biskupiprofw.jpg

Goszczący w Wydawnictwie Adam Marszałek Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Suski oraz wybitny socjolog ks. prof. dr hab. Janusz Mariański omówili z Prezesem Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem plany wydawnicze na najbliższy rok. Obaj autorzy planują ukończenie i wydanie w 2021 roku dwóch swoich najnowszych książek.

Kontynuuj czytanie

Grzybowski2021.jpg

Nasza oferta książek z zakresu pedagogiki poszerzyła się właśnie o kolejną publikację z serii Szkoła – Państwo – Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod redakcją prof. prof. Krzysztofa Jakubiaka i Romualda Grzybowskiego zatytułowana „Rodzina i dziecko w zmieniającym się świecie. Perspektywa historyczna i pedagogiczna” jest ilustracją wspomnianego, wieloaspektowego ujmowania problematyki rodziny i dziecka. Autorami zamieszczonych w nim tekstów są zarówno historycy wychowania, jak i pedagodzy. Dzięki nakładaniu się na siebie perspektywy pedagogicznej i historycznej problematyka rodziny i dziecka zyskuje głębię ujęcia, a aktualistyczne wnioski z badań pedagogicznych nabierają realnej wartości naukowej na tle uogólnień i refleksji natury historycznej. Zapraszamy do naszej księgarni: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4826-rodzina-i-dziecko-w-zmieniajacym-sie-swiecie-perspektywa-historyczna-i-pedagogiczna.html

Kontynuuj czytanie

religijnosocjologiczne.jpg

NAUCZANIE RELIGII WG PROF. MARIAŃSKIEGO

 Wybitny socjolog ks. prof. dr hab. Janusz Mariański opublikował w naszej oficynie swoją najnowszą książkę. Najnowsza praca Profesora dotyczy pedagogiki religii i jest już kilkunastą pozycją tego cenionego uczonego. Przekazuje ona wiedzę podbudowaną nie tylko wielością statystycznych wskaźników dokumentujących i legitymizujących profesorską ocenę rzeczywistości, ale nadto ukazuje złożoność i często nieprzewidywalność ludzkich wyborów. Nie daje gotowych odpowiedzi, zmuszając tym samym czytelnika do namysłu i osobistej refleksji. Zachęcamy do odbycia intelektualnej podróży, na którą zaprasza nas Autor. Bilet można kupić w naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4823-religijnosocjologiczne-wyzwania-dla-pedagogiki-religii-studium-socjologiczne.html

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart