Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

mik.jpg

W trakcie wizyty w Wydawnictwie prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski oraz rektor senior Wyższej Szkoły Bankowej prof. dr hab. Jan Głuchowski wysłuchali informacji szefowej Działu Marketingu Katarzyny Szczutkowskiej na temat ostatnio wydanych książek. Szczególne zainteresowanie Panów Profesorów wzbudziły publikacje poświęcone najnowszej historii Polski oraz współczesnym stosunkom międzynarodowym.

Kontynuuj czytanie

kobietywppp.jpg

Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało poruszającą bardzo aktualne zagadnienia społeczne pt. „Kobiety w ponadpaństwowej przestrzeni publicznej” pod redakcją Nataszy Lubik-Reczek. Na pracę składa się dziesięć rozdziałów, które poświęcone zostały różnym aktywnościom kobiecym na polu zawodowym, społecznym, religijnym oraz politycznym. Zawarte w książce teksty są autorstwa badaczy reprezentujących Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Gdański oraz Brunel University London. Świadczy to o dużym zainteresowaniu problematyką kobiet nie tylko w kręgu polskich nauk społecznych czy politycznych. Bardzo cieszy fakt, iż o kobietach, ich sytuacji, aktywności na różnych płaszczyznach piszą również mężczyźni. Zainteresowanych zapraszamy o naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4706-kobiety-w-ponadpanstwowej-przestrzeni-publicznej.html

Kontynuuj czytanie

tai2020.jpg

Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczna edycja światowej konferencji wydawców w Tai’an odbywa się całkowicie w formie zdalnej. Obecnie trwają przygotowania do tego ważnego wydarzenia. W ramach tychże organizatorzy konferencji zaprosili Prezesa Marszałek Publishing Group Adama Marszałka do wygłoszenia kilkunastominutowego przemówienia otwierającego spotkanie. Prezes MPG mówił m. in. o trudnościach, z jakimi boryka się rynek wydawniczy w trakcie pandemii, ale też szansach i perspektywach rozwoju w nowych warunkach globalnych. Ważną część przemówienia stanowiło także krótkie podsumowanie stanu zaawansowania prac budowlanych miasta wydawców w Tai’an, co stanowi unikalną tego typu inicjatywę w skali światowej.

Kontynuuj czytanie

meandrym.jpg

Jak oceniamy naszą wspólną drogę do nowoczesności? Jak postrzegamy czynniki, bariery i efekty indywidualnych i zbiorowych działań, które miały do niej prowadzić?. Czy cel, jaki był realizowany przed 1989 rokiem ("modernizacja socjalistyczna") oraz po przełomie ("modernizacja liberalno-demokratyczna"), był trafny? Czy koszty, jakie ponieśliśmy, by go osiągnąć, były opłacalne? Czy warto było wejść na drogę modernizacji? Jak dzisiaj rozumiemy i oceniamy ten proces? Pytania te tylko z pozoru są pytaniami o przeszłość. A odpowiedzi na nie znaleźć można w książce pt. „Meandry modernizacji” dostępnej w naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4699-meandry-modernizacji.html

Kontynuuj czytanie

ppsymka7.jpg

Jednym z wydarzeń towarzyszących VII Międzynarodowemu Kongresowi Azjatyckiemu było seminarium Polish Political Science Yearbook poświęcone zagadnieniu relacji państwo-obywatel. Spotkanie zainicjowały redaktor naczelna PPSY prof. Joanna Marszałek-Kawa oraz moderator prof. Danuta Plecka, a uczestniczyli w nim prof. Adam Hołub, prof. Łukasz Tomczak, prof. Krzysztof Kowalczyk, prof. Krystyna Leszczyńska, prof. Marcin Wichmanowski, dr Lilla Młodzik, mgr Marcin Kulas, mgr Krzysztof Kupiński oraz sekretarz czasopisma mgr Kamila Rezmer-Płotka.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart