Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

kitabw.jpg

Kierownik Centrum Badań Kitabistycznych UMK prof. Joanna Kulwicka-Kamińska oraz znakomity znawca tej tematyki prof. Czesław Łapicz w rozmowie z dyrektor Iwoną Nadolską-Bartosiak oraz sekretarzem VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego drem Bartoszem Płotką uzgodnili zasady współpracy Centrum z Towarzystwem Azji i Pacyfiku przy organizacji tej imprezy.

Kontynuuj czytanie

kie1127.jpg

W najnowszym numerze „Kultury i Edukacji” redakcja zebrała teksty poświęcone między innymi filmoznawstwu (artykuły Urszuli Kusio, Eweliny Koniecznej, Tomasza Adamskiego) i kształceniu (opracowania Ewy Palamer-Kabacińskiej i Joanny Sacharczuk, Aliny Szwarc, Elżbiety Hałaburdy). Z kolei w dziale „Komunikaty – Relacje” znalazły się ciekawe studia poświęcone: rozwojowi działalności kobiecych grup artystycznych (Magdalena Sasin, Tamara Sass, Monika Modrzejewska-Świgulska), zaburzeniom osobowości jako przyczynie niezdolności do zawarcia małżeństwa kanonicznego (ks. Wiesław Kraiński) oraz stereotypowi mężczyzny jako ofiary przemocy – percepcja studentów (Justyna Pikus). Zapraszamy do lektury!

Kontynuuj czytanie

logodoes.jpg

Oddawany do rąk Czytelników zbiór studiów „Zanim zbudowano Gdynię...” Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich jest kolejnym już tomem z serii „O Niepodległą i Jej Trwanie”. Zamiarem jego inicjatorów było przyjrzenie się – wychodząc od przemian modernizacyjnych, jakie rozgrywały się na ziemiach polskich w okresie zaborów, aż po wybuch I wojny światowej, w wyniku której uległy one zahamowaniu – jak powstanie odrodzonego państwa polskiego wpłynęło na dalszy bieg tych procesów, szczególnie w pierwszych latach swego istnienia. Mimo bowiem peryferyjnego z punktu widzenia stolic państw zaborczych położenia anektowanych przez nie ziem polskich państwa te, choć w dalece różnym wzajemnie stopniu, odcisnęły na terenach dawnej Rzeczypospolitej piętno swojej cywilizacji w zakresie wielu dziedzin życia zbiorowego. U progu niepodległości, z perspektywy potrzeb nowoczesnej państwowości i z wolna modernizującego się społeczeństwa, dziedzictwo okresu zaborów niosło ze sobą zarówno budulec pod solidne fundamenty nowego gmachu państwowego, jak i ogromny bagaż obciążeń, z którymi niepodległa Polska w okresie między obu wojnami światowymi borykała się do końca swego istnienia.

Partnerem publikacji jest PKN Orlen.

Kontynuuj czytanie

wiz1w.jpg

Poszerza się zakres działalności firm skupionych w Marszałek Publishing Group. Oprócz publikowania i sprzedawania książek wchodząca w skład holdingu firma Marszałek Development & Press rozpoczęła inwestycję polegającą na zbudowaniu luksusowego apartamentowca. Budynek został zlokalizowany na toruńskiej skarpie wiślanej w sąsiedztwie głównej siedziby Wydawnictwa Adam Marszałek. Znajdą się w nim 22 apartamenty o powierzchni od 37 do 100 m2. Większość z nich będzie wyposażona w tarasy lub balkony. W planie konstrukcji przewidziano także podziemny garaż, do którego będzie można dotrzeć windą, oraz przestrzeń rekreacyjno-widokową na dachu budynku.

Kontynuuj czytanie

ogollobie.jpg

Z propozycją wydania książki o wspaniałym polskim żużlowcu Tomaszu Gollobie zgłosili się do Wydawnictwa Adam Marszałek Robert Duliński oraz Sławomir Gordon. Rozmowy dotyczące możliwości publikacji pracy prowadził prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek przy udziale kierownika redakcji humanistycznej Wydawnictwa Adam Marszałek Szymon Gumienik.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart