Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

naczelnaaw.jpg

Dr Oleg Golovko, prezes Helvetica Publishing House jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na Ukrainie, wydającego kilkaset książek rocznie, zaprosił prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, prof. Joannę Marszałek-Kawę do objęcia funkcji redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Current Problems of Philosophy and Sociology”. Jest to dwumiesięcznik poświęcony najbardziej aktualnym problemom filozoficznym, ważnym z perspektywy użyteczności społecznej. Czasopismo ukazuje się pod egidą Rady Naukowej Państwowej Akademii Prawa w Odessie. Pani Profesor gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Kontynuuj czytanie

czasopismaes.jpg

Dbając o wysoki poziom obsługi czasopism naukowych wydawanych przez naszą oficynę, zakańczamy wdrażanie nowego systemu redakcyjnego „Editorial System”. Jest to platforma gwarantująca pełną transparentność i niemal całkowitą automatyzację procesu redakcyjnego oraz zapewniająca autorom pełną kontrolę nad wszystkimi elementami swoich artykułów. Z systemu będzie można skorzystać już niebawem, wchodząc na podstrony czasopism na platformie www.czasopisma.marszalek.com.pl. Czasopisma objęte programem to Athenaeum, Historia Slavorum Occidentis, Italica Wratislaviensia, Kultura i Edukacja, Nowa Polityka Wschodnia, Polish Political Science Yearbook oraz Przegląd Prawa Konstytucyjnego.

 

EDITORIAL SYSTEM IN SCIENTIFIC JOURNALS

Increasing the level of servicing scientific journals published by our press, we end the implementation of new editorial system „ES”. It is a platform guaranteeing full transparency and almost complete automatization of editorial proces and full control for authors over their scientific papers. The system will be available soon on our scientific journals platform www.czasopisma.marszalek.com.pl. Journals included into programme are: Athenaeum, Historia Slavorum Occidentis, Italica Wratislaviensia, Culture and Education, New Eastern Politics, Polish Political Science Yearbook and Constitutional Law Review.

 

Kontynuuj czytanie

bieniaszeska2020.jpg

Wkrótce w ofercie Wydawnictwa Adam Marszałek ukaże się książka Anny Bieniaszewskiej pt. Żydzi w Wąbrzeźnie. Świat utracony, która przybliża dzieje społeczności żydowskiej w tym regionie od początków jej osiedlenia w okresie zaborów aż po czas Zagłady. Autorka chce ocalić pamięć o Izraelitach, którzy kiedyś zamieszkiwali ten obszar. Przedstawia obrazy przeszłości wielokulturowego miasta, gdzie współistniały ze sobą trzy narodowości i trzy religie. Poświęca wiele miejsca żydowskiej tradycji i obyczajowości. Dzięki odkrytym nowym źródłom archiwalnym – kolekcji oryginalnych akt Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Wąbrzeźnie, uratowanej przez YIVO w Nowym Jorku – czytelnik poznaje losy znanych rabinów, kantorów, rzezaków rytualnych, jak również starozakonnych handlarzy i rzemieślników, tworzących wąbrzeską diasporę. Publikację wzbogacają ilustracje i cytaty z prasy pomorskiej. Autorka zaprasza w nostalgiczną podróż po miejscach, których już nie ma. Anna Bieniaszewska urodziła się w Toruniu w 1949 r. Zajmuje się genealogią i dziejami Żydów na Pomorzu. W dorobku Autorki – oprócz artykułów dotyczących toruńskiego rabina Zvi Hirscha Kalischera, prekursora syjonizmu – jest pięć książek: Toruński pejzaż żydowski; Żydzi w Grudziądzu; Shalom znad Drwęcy. Żydzi Golubia i Dobrzynia; Żydzi w Chełmży oraz W poszukiwaniu minionego czasu. Dzieje Gminy Żydowskiej w Brodnicy, w większości opublikowane przez naszą oficynę.

Kontynuuj czytanie

markiewicz2020w.jpg

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się tomik poezji pt. Tropy. Jest to książka autorstwa Czesława Markiewicza – dziennikarza radiowego, poety, prozaika, krytyka i eseisty. Publikował w większości prestiżowych periodyków literackich, m.in. w „Poezji”, „Literaturze”, „Nowym Wyrazie”, „Odrze” i „Borussii”. Prezentowany tomik jest zwycięską pozycją 50. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. Jest to kolejna książka nagrodzona w ramach tego konkursu, którą opublikowała nasza oficyna.

Kontynuuj czytanie

forumceec1.png

Stowarzyszenie wydawnicze China-CEEC zorganizowało internetowe spotkanie poświęcone wymianie kulturowej między Chinami a państwami Europy środkowej i wschodniej, a w szczególności publikowaniu literatury pięknej i poezji. Chińscy uczestnicy forum zebrali się w Pekinie, zaś wydawcy z Europy uczestniczyli w formie zdalnej. W trakcie forum chińscy mówcy najwięcej uwagi poświęcili współpracy kulturowej na linii Chiny-Polska ucieleśnianej przez aktywności podejmowane wspólnie z holdingiem Marszałek Publishing Group. Uczestnikom zaprezentowano dorobek wydawniczy naszej oficyny, na który składają się setki wydanych książek oraz udział w licznych wydarzeniach branżowych organizowanych zarówno w Chinach, jak i w Polsce.

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart