Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

molendoska23d222.png

Human security to kategoria teoretyczna pochodząca z nauk o bezpieczeństwie, w centrum stawiająca rozważania nad bezpieczeństwem jednostki. Biorąc pod uwagę, że bezpieczeństwo jest kategorią złożoną (m.in. z warstwą psychologiczną jako wrażenie, instytucjonalną jako zestaw procedur, militarną jako działań, etc.), wymaga wieloaspektowego spojrzenia i analizy, a w dobie stale powstających nowych zagrożeń – nieustannej aktualizacji. W tym kontekście serdecznie zapraszamy Państwa do lektury książki pod red. Magdaleny Molendowskiej oraz Rafała Miernika, którzy podjęli trud badania rzeczonej kategorii. Książka dostępna jest w ofercie naszej księgarni internetowej: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5020-human-security-wybrane-zagadnienia.html

Kontynuuj czytanie

zaorska3d.png

Marzena Zaorska podjęła próbę nakreślenia współczesnej wizji niepełnosprawności związanej z równoczesnymi, dualnymi zaburzeniami funkcji słuchowych i wzrokowych w wielu kontekstach, wpisanych w paradygmat zarówno medycznej percepcji niepełnosprawności, jak i społecznego podejścia do potrzeb tej kategorii osób. Książka może pomóc w poznaniu istoty, złożoności, możliwości generowanych przez równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawność, przyczynić się do promowania wiedzy o osobach doświadczających jej konsekwencji oraz ukierunkować działania dążące do budowania społeczeństwa wrażliwego na potrzeby osób głuchoniewidomych, potrafiącego je zaspokajać na możliwie najwyższym poziomie jakościowym i ilościowym. Z kolei osoby z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością może zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa i konstruowania własnego wkładu w rozwój ludzkiej cywilizacji. Zapraszamy do naszej księgarni: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4999-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-rownoczesna-sluchowo-wzrokowa-niepelnosprawnoscia-surdotyflopedagogika.html

Kontynuuj czytanie

Bieniaszewska3d.jpg

Prezentowana książka zamyka cykl publikacji dot. losów Żydów w regionie kujawsko-pomorskim i ukazuje ich chełmińskie dzieje od początków osiedlenia w okresie zaborów aż po czas Zagłady. Przedstawia obrazki z przeszłości wielokulturowego Chełmna, w którym przez ponad dwa stulecia wyznawcy judaizmu współtworzyli kulturę i klimat pomorskiego miasta nad Wisłą. Dzięki wykorzystaniu przez autorkę wielu źródeł archiwalnych czytelnik poznaje genealogię i losy znanych rabinów i kantorów, ale także kupców, handlarzy i rzemieślników, tworzących chełmińską diasporę. Autorka Anna Bieniaszewska poświęca wiele miejsca żydowskiej tradycji i obyczajowości, wzbogacając narrację licznymi ilustracjami i cytatami z różnych publikacji prasowych. Pragnie ocalić pamięć i zrealizować testamentowe zapisy Żydów, którzy kiedyś żyli w tym mieście. Po książkę zapraszamy do naszej księgarni: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5013-zydzi-w-chelmnie-szkice-do-portretu-zbiorowego.html

Kontynuuj czytanie

zdalna222w.jpg

Światowa pandemia SARS-CoV-2, której doświadczyły społeczeństwa u progu 2020 roku, spowodowała diametralne zmiany dotychczasowego stylu życia, jego realizowanych modeli i wzorców, wywołała nie tylko różnorodne zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym na szeroką skalę, ale także potrzebę znalezienia nowych rozwiązań w obszarze organizacji pracy czy edukacji. Implikacje i konsekwencje tych procesów oraz prognozy i projektowane zmiany w obszarze edukacji są przedmiotem naukowych analiz tekstów prezentowanych w publikacji pod redakcją Beaty Pituły i Jolanty Konieczny. Zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5045-zdalna-edukacja-epizod-czy-trwaly-slad.html

Kontynuuj czytanie

pron3d222w.jpg

Bogatą ofertę monografii Wydawnictwa Adam Marszałek w zakresie stosunków międzynarodowych uzupełniła książka Elżbiety Proń pt. "International Institutions in China’s Foreign Policy: The Case of the Shanghai Cooperation Organization". Książka ta prezentuje profil Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz jej wykorzystanie w polityce zagranicznej Chin wobec Azji Centralnej w latach 2001-2013. Serdecznie zapraszamy do lektury!

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5036-international-institutions-in-chinas-foreign-policy-the-case-of-the-shanghai-cooperation-organization.html

Kontynuuj czytanie

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart