The largest scientific publishing house in Poland. Founded in 1990

Suska1.jpg

KONSTYTUCYJNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

W prezentowanej książce autorka wskazuje podstawy umocowania bezpieczeństwa politycznego państwa w przepisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz analizuje jego istotę w poszerzonym ujęciu, obejmującym także relacje między jednostką i społeczeństwem a państwem i organami władzy, które wspólnie stanowią nierozerwalną całość. Omawia również mechanizmy ochrony i kontroli konstytucyjnych gwarancji w postaci zasad i uprawnień określonych instytucji i podmiotów. Perspektywę badawczą dodatkowo poszerza refleksja nad przyczynami oraz przebiegiem kryzysów konstytucyjnych, jak również sytuacjami nadużywania władzy przez organy państwowe wraz ze wskazaniem sposobów przeciwdziałania im. Pozycja będzie dostępna w sprzedaży w przyszłym tygodniu.

 

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart