ksiazka
  • ksiazka

Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo–cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym

978-83-7780-825-2/Oleg Leszczak/2014/237
26,56 zł

Problematyka charakteru narodowego w ogóle i charakteru narodowego Rosjan nie jest nowa, wystarczy powołać się chociażby na badania A. de Lizari i jego zespołu. Leszczak proponuje jednak nowe spojrzenie, a mianowicie ujęcie tego zagadnienia w aspekcie lingwosemiotycznym, tzn. przy uwzględnieniu danych języka, procesów/praktyk komunikacyjnych (tzw. dyskursów; a także szerokiego środowiska kulturowego czy też kulturowo–cywilizacyjnego. Bardzo słuszne zdaje się również założenie Autora o pluralistycznym charakterze kulturowej konceptualizacji rzeczywistości, a więc o multiplikacji kulturowego obrazu świata reprezentowanego przez różnego rodzaju wspólnoty subkulturowe: etniczne, regionalne, konfesyjne, środowiskowe, klasowe itd.
Monografia Olega Leszczaka dotyczy aktualnego kierunku wiedzy o języku - lingwistyki kulturowej, ma ponadto charakter interdyscyplinarny, gdyż porusza istotne zagadnienia etnologii, kulturologii, antropologii, teorii komunikacji i semiotyki.

 

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, UWM w Olsztynie

Ilość

Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo–cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym Oleg Leszczak
978-83-7780-825-2/Oleg Leszczak/2014/237
79 produkty/ów

4 other products in the same category: