ksiazka
  • ksiazka

Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku

978-83-8019-367-3/Przemysław Paździorek/2016/460
41,06 zł

 

Problematyka wojskowej myśli operacyjnej w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku [...] zajmuje w ostatnich latach istotne miejsce w obszarze obejmującym zagadnienia nauk o bezpieczeństwie, historii bezpieczeństwa oraz nauk o obronności. Z tego względu należy podkreślić, że [płk dr Przemysław Paździorek w swojej monografii] podjął wyjątkowo ważny problem, którego właściwe ujęcie pozwala na wskazanie nowych aspektów i determinantów realizacji zadań przez Wojsko Polskie, szczególnie w kontekście wniosków i rekomendacji dotyczących tego rodzaju działań.

prof. dr hab. Jarosław Gryz
Akademia Obrony Narodowej

 

 

Publikacja zawiera zarówno teoretyczne, jak i praktyczne rozwiązania problemów z zakresu sztuki operacyjnej. Z tego względu jej przydatność na poziomie strategicznym i operacyjnym jest bardzo duża. Ujęte w książce rozważania odnośnie do metod i technik przygotowania operacji militarnych są obecnie powszechnie wdrażane do procesu kształcenia oficerów w wielu armiach NATO. Materiał – ze względu na walory dydaktyczne i merytoryczne – może stanowić ważny podręcznik akademicki w procesie kształcenia kadr dowódczych i sztabowych.

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Akademia Obrony Narodowej
 

SPIS TREŚCI

Ilość
In Stock

Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku Przemysław Paździorek
978-83-8019-367-3/Przemysław Paździorek/2016/460

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: