ksiazka
  • ksiazka

Polski Biały Krzyż a wojsko w latach 1919-1939

83-89886-27-8/Aneta Niewęgłowska/brak danych/302
31,40 zł

Niniejsza praca pokazuje, że Polski Biały Krzyż był instytucją cywilną – o charakterze organizacji paramilitarnej – która w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej oddała znaczące zasługi w upowszechnianiu oświaty i kultury wśród żołnierzy służby zasadniczej. Zamiarem badawczym było więc wykazanie, że Wojsko Polskie w latach 1919–1939 w szerokim zakresie – obejmującym pomoc materialną i fachową – korzystało ze wsparcia społecznego, w tym przede wszystkim pomocy udzielanej przez PBK.

fragment wstępu

Ilość

Polski Biały Krzyż a wojsko w latach 1919-1939 Aneta Niewęgłowska
83-89886-27-8/Aneta Niewęgłowska/brak danych/302
77 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: