ksiazka
  • ksiazka

System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939

83-7322-877-2/Elżbieta Kaszuba/brak danych/141
30,19 zł

Oddajemy do rąk czytelników publikację stanowiącą rezultat badań pracowników Instytutu Politologu Uniwersytetu Szczecińskiego. Zamierzeniem autorów jest przedstawienie partii i ugrupowań reprezentowanych w polskim parlamencie. W publikacji scharakteryzowano: ewolucję polskiego systemu partyjnego, prawne podstawy działalności partii politycznych, stronnictwa i ugrupowania parlamentarne. Prezentacja podmiotów politycznych została opracowana według jednolitego, czytelnego schematu; opisano: genezę powstania, strukturę organizacyjną, program oraz dokonano typologii partii (ugrupowań). W pierwszej kolejności przedstawiono, liczące się stronnictwa, posiadające swoją reprezentację parlamentarną w postaci klubów, następnie opisano mniejsze podmioty, których przedstawiciele skupieni są w kołach. Publikację adresujemy przede wszystkim do naukowców i studentów nauk społecznych, dziennikarzy oraz polityków, a także osób aktywnie uczestniczących w polskim życiu publicznym.
        Polski system partyjny, w tym układ sił w parlamencie RP, ulega ciągłym zmianom. Niniejsze opracowanie Jest jedynie zapisem chwili, charakterystyką partii i ugrupowań parlamentarnych, reprezentowanych w polskim parlamencie w październiku 2003 roku. Zważywszy na ewolucję systemu partyjnego, autorzy biorą pod uwagę możliwość kolejnych wydań, a zatem aktualizacji opracowania.

Redaktorzy

 

 

Ilość

System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939 Elżbieta Kaszuba
83-7322-877-2/Elżbieta Kaszuba/brak danych/141
73 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: