ksiazka
  • ksiazka

Patologie organizacyjne w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990-2007

978-83-8019-283-6/Jacek Stachowicz/2015/366
38,64 zł

 

Autor [...] odsłania skalę przejawów i konsekwencji rozbieżności między deklarowaniem wzrostu autonomii uczelni a rzeczywistym wyparciem jej z praktyki szkoły wyższej przez biurokratyczne sterowanie edukacją akademicką i kolonizowanie wyższego wykształcenia. W tym kontekście wskazuje skalę (akademickiej) myopii, krótkowzroczności polityki edukacyjnej w szkole wyższej i wobec szkoły wyższej wyrażającej się w doraźności politycznych interesów administracji akademickiej a niekiedy w zwykłej niedbałości, co prowadzi do pogłębiania nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Staje się ono podporządkowane standaryzacji gwarantowanej administracyjnie, uwikłane w „scrooge’enizację” i swoistą kleptokrację administracji państwowej. To sprawia, że realizacja tradycyjnych funkcji szkoły wyższego: nauki i badań, edukacji oraz kulturotwórczego oddziaływania na środowisko podlega licznym ograniczeniom. [...] Wyniki badań wnoszą ważne elementy do pedagogiki szkoły wyższej oraz polityki oświatowej w sferze szkolnictwa wyższego.

 

Z recenzji prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak

 

Należy podkreślić znaczenie tej publikacji dla przyszłości sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest to bowiem rodzaj raportu ostrzegającego przed niewłaściwymi praktykami edukacyjnymi i analizującego podłoże tego stanu rzeczy. W moim przekonaniu jest to rozprawa znacząca, o istotnych walorach diagnostycznych, wskazująca główne przyczyny patologii w szkolnictwie wyższym. Może powinna też stać się podstawa do dyskusji na temat przeciwdziałania stwierdzonym nieprawidłowościom. [...] Odwołanie się do etapów rozwoju organizacji, uwzględniających występowanie sytuacji kryzysowych, stwarza możliwości adekwatnego do rzeczywistości opisu stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Podstawowe dla analizowanych teorii pojęcie „ zmiany w organizacji” otworzyło pole do rozważań na temat dysfunkcjonalności instytucji, w tym patologii organizacyjnych.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

 

SPIS TREŚCI
 

Ilość
In Stock

Patologie organizacyjne w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990-2007 Jacek Stachowicz
978-83-8019-283-6/Jacek Stachowicz/2015/366

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: