ksiazka
  • ksiazka

Stosunki polsko–rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919–1922

978-83-62942-05-3/Zbigniew Kudrzycki/2012/232
33,81 zł

Opracowanie przedstawia problem stosunku Polski do Rosji na forum Sejmu Ustawodawczego w latach 1919–1922, w okresie ważnym, który zadecydował o kształcie terytorialnym państwa polskiego i jego miejscu w Europie. Przedstawienie poglądów i stanowisk partii politycznych, rządu i Naczelnika Państwa prezentowanych na forum Sejmu Ustawodawczego wobec wschodniego sąsiada przyczynia się do lepszego poznania polskiej sceny politycznej i stosunków polsko–rosyjskich w latach 1919–1922.
W książce zacytowano wypowiedzi posłów, w celu pełniejszego przedstawienia ówczesnego klimatu obrad parlamentarnych, wyrazistości stanowisk sejmowych oraz przede wszystkim w celu pokazania używanej argumentacji i toku rozumowania przemawiających parlamentarzystów.

Ze Wstępu

Ilość

Stosunki polsko–rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919–1922 Zbigniew Kudrzycki
978-83-62942-05-3/Zbigniew Kudrzycki/2012/232

4 inne produkty w tej samej kategorii: