ksiazka
  • ksiazka

Samopomoc i samoorganizacja Polaków od XIX do XXI w.

978-83-89706-92-8/Mirosław Wawrzyński/2007/406
33,81 zł

Autor zebrał wiele rozproszonych dotąd źródeł i zaprezentował wartościowe studium ewolucji działalności instytucji gospodarki społecznej w Polsce w dłuższym okresie historycznym. (...) Recenzowana praca przyczynia się zatem do częściowego wypełnienia luki w piśmiennictwie z dziedziny historii społecznej w Polsce(...).

fragment recenzji prof. dr. hab. Ewy Leś
(Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego)

Zawiera ona w sobie elementy historycznej monografii, studium socjologicznego czy wreszcie opracowania z zakresu politologii. Znajduje się zatem jak gdyby na przecięciu zainteresowań specjalistów z różnych dziedzin nauki i każdy z nich w pełni kompetentnie może wyrokować jedynie w zakresie własnych zainteresowań badawczych. (...) Od razu też muszę powiedzieć, źe napisaną w układzie mieszanym (częściowo problemowym, częściowo chronologicznym) pracę Mirosława Wawrryńskiego oceniam wysoko i uważam za dzieło znakomite, z pewnością zasługujące na jak najszybsze opublikowanie (...).

fragment recenzji prof. dr. hab. Jerzego Eislera
(Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN)

Ilość
In Stock

Samopomoc i samoorganizacja Polaków od XIX do XXI w. Mirosław Wawrzyński
978-83-89706-92-8/Mirosław Wawrzyński/2007/406

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: