Procedury petycyjne w systemie ochrony praw człowieka ONZ

978-83-8180-535-3/Joanna Rezmer/2021/609
60,38 zł
Ilość
In Stock

Bezpieczeństwo ludzkie wymaga zapewnienia pełnej realizacji praw człowieka, co z kolei nie jest możliwe bez sprawnie działających międzynarodowych mechanizmów kontroli, które pozwalają ustalić, czy i w jakim stopniu państwa wywiązują się z zobowiązań przyjętych w zakresie ochrony tych praw. […] Organy sprawujące pieczę nad przestrzeganiem standardów praw człowieka na poziomie międzynarodowym posługują się rozmaitymi narzędziami kontroli, wśród których wyróżnia się najczęściej sprawozdania, skargi międzypaństwowe, badania na miejscu oraz petycje. […] Obecnie w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka, zarówno na szczeblu powszechnym, jak i regionalnym, funkcjonuje wiele procedur petycyjnych, a ich liczba ciągle rośnie. Przedmiotem niniejszej pracy są te mechanizmy petycyjne skierowane na zapewnienie przestrzegania praw człowieka, które powstały i działają w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). […] Praca ma na celu nie tylko scharakteryzowanie i porównanie poszczególnych procedur petycyjnych, ale również przedstawienie oraz ocenę ich praktycznego funkcjonowania. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania, jakie funkcje pełnią opisywane mechanizmy petycyjne w systemie ochrony praw człowieka ONZ i czy można je uznać za skuteczny środek kontroli przestrzegania standardów z dziedziny tych praw, w szczególności czy realnie przyczyniają się do poprawy sytuacji ofiar naruszeń, a co za tym idzie, czy mają wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa ludzkiego.

 

Fragment Wstępu

978-83-8180-535-3/Joanna Rezmer/2021/609

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (460.57k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: