DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska

978-83-8019-823-4/Kamil Glinka/2020/279
36,23 zł
Ilość
In Stock

Celem monografii jest analiza zależności pomiędzy polityką miejską a aktywnością marketingową prezydentów czterech największych miast Dolnego Śląska, która przypada na okres samorządowej rywalizacji o władzę. Przyjęcie założenia, że polityka miejska może być interpretowana w dwóch kontekstach: nie tylko wyborczym (ang. urban politics), ale również prorozwojowym (ang. urban policy), determinuje prezentowaną perspektywę badawczą. Zestawienie i porównanie obu kontekstów działalności prezydentów, uzupełnione o parametryczny ogląd ich pozycji na arenie miejskiej, składa się na koncepcję pracy. 

 

Autor sprawnie połączył rozważania na temat zarówno ustrojowych, jak i funkcjonalnych związków polityki miejskiej z aktywnością prezydentów miast. Monografia ma charakter innowacyjny oraz wybitny walor aplikacyjny. Czytelnik znajdzie w niej narrację osadzoną w kanonie klasycznych rozważań politologicznych, lecz z wykorzystaniem podejścia analitycznego wypracowanego w ramach marketingu terytorialnego, w tym zwłaszcza marketingu miejskiego. Niezwykła sprawność intelektualna Autora, bardzo dobry warsztat analityczny, ale także otwartość na nowe nurty badawcze złożyły się na nadzwyczaj wartościową koncepcję pracy.  

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Perspektywa badawcza zaproponowana przez Autora odbiega od standardowych ujęć związanych z szeroko rozumianą polityką miejską – z tego punktu widzenia monografia ma nowatorski charakter. Trafny wybór dychotomicznej perspektywy analitycznej (urban policy/urban politics) nie tylko zapobiegł powielaniu powierzchownych i w wielu przypadkach nieuprawnionych wniosków formułowanych w licznych publikacjach naukowych dotyczących lokalnej sceny politycznej, ale przede wszystkim umożliwił przeprowadzenie wnikliwych badań aktywności politycznej prezydentów wybranych miast oraz sformułowanie jakościowo nowych i ważkich wniosków naukowych. Praca wnosi istotny wkład w rozwój badań nad problematyką lokalnych procesów i zjawisk politycznych.  

Prof. dr hab. Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach

978-83-8019-823-4/Kamil Glinka/2020/279

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: