Dimensions of Institutional Communicative Space/Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej

978-83-8180-240-6/(red.) Marlena Iwona Bielak, Marcin Krawczak,
38,64 zł
Ilość
In Stock

The leading theme of the monograph pertains to space perceived as a communicative background analysed in the communicological perspective, i.e. in accordance with the approach popularised by Richard L. Lanigan, which represents a multidisciplinary analysis of discourse and communicative interdependences of various environments (conducted by applying the methods from the fields of semiotics and phenomenology). (…) Taking into consideration the above assumptions, the monograph makes an attempt to present selected aspects of institutional communicative space with regards to such areas of analysis as linguistics, culture, literature and education. (…)

It must be emphasised that the monograph – by presenting a highly multidisciplinary approach to the issue of dimensions of institutional communicative space – may not only contribute to developing comunicology as a field, but it may also serve as a valuable source of ideas for scholars and practitioners that represent other areas of study.

 

From Introduction

 

 

Tematem przewodnim prezentowanej monografii jest przestrzeń postrzegana jako tło komunikacyjne analizowane w perspektywie komunikologicznej, tj. według podejścia spopularyzowanego przez Richarda L. Lanigana, które reprezentuje wielodyscyplinarną analizę dyskursu oraz współzależności komunikacyjnych różnych środowisk, dokonywaną przy zastosowaniu metod z dziedziny semiotyki oraz fenomenologii. (…) Z uwagi na powyższe założenia książka podejmuje próbę przedstawienia wybranych aspektów instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej w odniesieniu do takich obszarów analizy, jak: językoznawstwo, kultura, literatura oraz edukacja. (…)

Należy podkreślić, że monografia ta – prezentując wysoce wielodyscyplinarne podejście do zagadnienia wymiarów instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej – może nie tylko przyczynić się do rozwoju komunikologii jako dziedziny, lecz również służyć jako wartościowe źródło pomysłów dla naukowców i praktyków reprezentujących inne dyscypliny nauki.

 

Ze Wstępu

978-83-8180-240-6/(red.) Marlena Iwona Bielak, Marcin Krawczak,

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (78.47k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: