Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

978-83-8180-184-3/Krystyna Gomółka, Małgorzata Gawrycka/2019/244
36,23 zł
Ilość
In Stock

Podjęta w monografii problematyka jest ważnym i aktualnym tematem badawczym. Zasoby siły roboczej (pracy, kapitału ludzkiego) są ważnym czynnikiem wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich niedobór może przyczynić się do osłabienia jego tempa. Jeżeli w minionych dekadach – w warunkach wysokiej stopy bezrobocia – mieliśmy raczej do czynienia z niedoborem wysoko kwalifikowanej siły roboczej, miał on charakter strukturalny, to w ostatnim czasie coraz częściej ma on charakter bezwzględny. Deficyt siły roboczej pojawia się w wielu zawodach, wymagających zarówno wysokich, jak i niskich kwalifikacji. Tak stało się również w przypadku Polski. Jest to ogromne wyzwanie dla polityków, ale również naukowców zajmujących się problematyką rynku pracy, zagadnieniami demograficznymi, migracjami itp. Z tego względu zajęcie się powyższym tematem uważam za słuszne. Powyższe rozważania mają nie tylko charakter teorio-poznawczy, ale głównie aplikacyjny.   

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Swadźby,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Przedstawiona monografia, oparta na przeprowadzonej szerokiej analizie literatury, dokumentów prawnych i danych statystycznych pokazuje obraz możliwości i uwarunkowań zmniejszenia niedoborów na rynku pracy w Polsce poprzez zatrudnianie emigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Uważam monografię za pełnowartościową i rekomenduję do publikacji. 

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Jareckiego, Uniwersytet Szczeciński

978-83-8180-184-3/Krystyna Gomółka, Małgorzata Gawrycka/2019/244

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: