System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

978-83-8180-201-7/Paweł Górski, Rafał Kołodziejczyk, Magdalena Molendowska, Martyna Ostrowska/2019/309
36,23 zł
Ilość

Zarządzanie kryzysowe w Polsce reguluje Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Przedstawia ona nie tylko organy, zadania i procedury działania w obszarze zarządzania kryzysowego, ale także zasady finansowania zadań z tego zakresu oraz konieczne do opracowania dokumenty planistyczne. Ten akt prawny został wprowadzony w celu zapewnienia ciągłości realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzowego na terytorium państwa. Należy podkreślić, że zarządzanie kryzysowe to nie tylko opanowanie sytuacji kryzysowej w razie jej pojawienia się poprzez właściwe postępowanie, ale także przygotowanie na wypadek jej zaistnienia.

Ze wstępu

978-83-8180-201-7/Paweł Górski, Rafał Kołodziejczyk, Magdalena Molendowska, Martyna Ostrowska/2019/309

4 inne produkty w tej samej kategorii: