Jedźmy do Rosji. O kulturze rosyjskiej we francuskiej literaturze podróżniczej XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

978-83-66220-23-2/Jolanta Kazimierczyk-Kuncer/2018/314
36,23 zł
Ilość
In Stock

Książka ta bardzo dobrze wpisuje się w ciągle aktualny we współczesnej humanistyce nurt badań imagologicznych, sytuując się w obszarze dociekań imagologii historycznej oraz blisko kulturoznawczej ksenologii, rozumianej zwykle jako teoria różnic kulturowych. [...] W żmudnym procesie przedstawiania rosyjskiej rzeczywistości widzianej oczami Francuzów autorka uruchamia szereg asocjacji kulturowych, historycznych, socjologicznych, politycznych. Rozległe przypisy przybliżają niuanse dyskutowanych zjawisk i postacie występujące w teatrze opisywanych działań, stając się niejednokrotnie swego rodzaju przewodnikiem po skomplikowanej problematyce stosunków francusko-rosyjskich.

Jest to książka inspirująca do dyskusji, wartościowa, będąca dowodem wieloletniego zainteresowania omawianym tematem i zdolności dostrzegania związków między tekstem literackim a sferą kultury i życia społeczno-politycznego.

Z recenzji prof. dr hab. Beaty Waligórskiej-Olejniczak

 

Zastosowana w pracy metodologia – nowocześnie pojmowana komparatystyka z uwzględnieniem perspektywy orientalistycznej i postkolonialnej – okazała się nadzwyczaj trafna i owocna poznawczo oraz interpretacyjnie. Umożliwiła uwzględnienie zaplecza kulturowego autorów francuskich, a także panujących stereotypów na temat Rosji i w ogóle Wschodu, mających wpływ na sposób postrzegania rosyjskiej rzeczywistości jako świata Innego, Obcego [...]. Skonfrontowanie opinii autorów francuskich z wypowiedziami na temat ówczesnej Rosji wybitnych myślicieli rosyjskich pozwoliło na weryfikację prezentowanego w ich książkach wizerunku Rosji, jak i ich postaw, a włączenie do tego wielkiego dialogu światopoglądowego autorów współczesnych nadało temu dialogowi charakter uniwersalny i aktualny zarazem.

Z recenzji prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza

978-83-66220-23-2/Jolanta Kazimierczyk-Kuncer/2018/314

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (48.72k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: