Oddziaływanie portów lotniczych na sposób korzystania z nieruchomości. Studium Mazowsza

978-83-8019-207-2/Bidziński Mariusz, Chmaj Marek/2015/128
20,53 zł

Z całą pewnością przeprowadzona w niniejszej pracy analiza powinna umożliwić dokonanie choćby wstępnych ocen i wniosków rozwiązań prawnych dotyczących oddziaływania portów lotniczych położonych także w innych częściach kraju. W szczególności rozważania na temat zakresu odpowiedzialności portów lotniczych mają na celu umożliwienie udzielenia odpowiedzi co do: przepisów prawnych, jakie obowiązują na Mazowszu, terminów, w których uprawnione podmioty mogą kierować roszczenia w stosunku do portów lotniczych, jak również wskazani rodzajów dopuszczalnych roszczeń.

W pracy posłużono się metodą dogmatyczną, analizy prawnej i opisową, wykorzystując literaturę przedmiotu i bogate orzecznictwo sądowe.

 

 

                                                                                      Ze Wstępu

 

 

Ilość

Oddziaływanie portów lotniczych na sposób korzystania z nieruchomości. Studium Mazowsza Bidziński Mariusz, Chmaj Marek
978-83-8019-207-2/Bidziński Mariusz, Chmaj Marek/2015/128
97 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: