ksiazka
  • ksiazka

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych

978-83-61185-94-9/Szymon Mazurek/2011/235
27,77 zł

Przedstawiony w niniejszej monografii mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych jest zjawiskiem bardzo szerokim i obejmującym wiele sfer gospodarki. Na jej potrzeby konieczne było zatem sprecyzowanie zakresu rozważań. Nie chodziło jednak tylko o rozgraniczenie terminów służących opisowi zagadnienia, ale również o określenie, jak szeroki zakres powiązań transgranicznych obejmowany jest zjawiskiem międzynarodowej transmisji kryzysów. Z rozważań zawartych w rozdziale pierwszym i drugim wynika, że obszar ten jest bardzo szeroki. Wskazać można co najmniej dwa powody takiego stanu rzeczy: różnorodność potencjalnych źródeł kryzysów oraz zróżnicowanie powiązań między gospodarkami, które można uznać za kanały transmisji kryzysów. Większość procesów odpowiedzialnych za przebieg załamania gospodarczego (w ujęciu krajowym i międzynarodowym) ma charakter ekonomiczny. Jednak w wielu sytuacjach równie istotne będą zjawiska wykraczające poza domenę ekonomii i wymagające zupełnie innego aparatu badawczego (najczęściej dotyczą one płaszczyzny politycznej i psychologicznej). Wyczerpujące objaśnienie mechanizmu międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych wymaga zatem uwzględnienia jego aspektów pozaekonomicznych.

Z Podsumowania

 

 

 

Ilość
In Stock

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych Szymon Mazurek
978-83-61185-94-9/Szymon Mazurek/2011/235

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: