ksiazka
  • ksiazka

Studia Europejskie Tom VI Rocznik

83-7322-042-9/czasopismo/2002/100
30,19 zł

Powszechnie zauważa się, że zjawiska i procesy rozwojowe zachodzące we współczesnym świecie mają charakter globalnych przekształceń cywilizacyjnych; coraz więcej problemów, przed którymi staje ludzkość, nie daje się rozwiązać w ramach jednego państwa; w warunkach tych koniecznością staje się integracja państw i narodów. W Europie Zachodniej wyzwanie to jest realizowane przez powołanie instytucji, jaką jest Unia Europejska. W prezentowanym szóstym tomie ""Studiów Europejskich"" dostarcza się wiedzy tak o współczesnych założeniach, tendencjach i rzeczywistości integracyjnej Europy, jak też zjawiskach i procesach pozostających w bliższych i dalszych z nią odniesieniach, związkach i powiązaniach; zwłaszcza zwraca się uwagę na rozwiązania prawne, politologiczne i cywilizacyjne.

Ilość

Studia Europejskie Tom VI Rocznik czasopismo
83-7322-042-9/czasopismo/2002/100
77 produkty/ów

4 other products in the same category: