ksiazka
  • ksiazka

Adam Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej

83-7441-027-2/Andrzej Drzewiecki/brak danych/377
32,60 zł

Praca należy do gatunku biografii zbiorowych, ale jej główną zaletą jest to, że szczegóły biograficzne są tylko pretekstem do ukazania wkładu braci Mohuczych w rozwój marynarki wojennej. Wszyscy trzej zaznaczyli w niej swoją obecność, zajmując odpowiedzialne stanowiska służbowe rzutujące na kierunki zmian organizacyjnych i merytorycznych. Ich czas służby w Polskiej Marynarce Wojennej, zawierający się w latach 1918-1949, pozwolił autorowi prześlidzić zmiany, zarówno te zewnętrzne, jak również w samym wnętrzu marynarki wojennej, w ogniu których kształtował się jej charakter oraz krzepły struktury organizacyjne. Poważnym atutem recenzowanej książki jest to, że ukazuje ona Polską Marynarkę Wojenną i jej personel na tle ogólnych przeobrażeń społeczno-politycznych, w których uczestniczyły całe siły zbrojne. Autor w sposób trafny i wyważony formułuje oceny i wnioski, które zdarza się, że odbiegają od powszechnie znanych opinii obiegowych, ale oparte na bogatym materiale źródłowympozwalają nam zweryfikować swój dotychczasowy osąd, tak w sprawach rozwoju morskiej siły zbrojnej, jak również jaj czynnika ludzkiego.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Przybylskiego

Ilość

Adam Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej Andrzej Drzewiecki
83-7441-027-2/Andrzej Drzewiecki/brak danych/377

4 inne produkty w tej samej kategorii: