Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

PUNKTACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (do pobrania), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (do pobrania) oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (do pobrania) Wydawnictwo Adam Marszałek znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (pozycja 440).

Oznacza to, że w pełni realizujemy stawiane przez Ministra etyczne i naukowe standardy wydawnicze.

Całkowita wartość punktowa publikacji zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej dla Wydawnictwa Adam Marszałek wynosi:

Typ publikacji Liczba punktów
Monografia naukowa* 80 pkt
Monografia naukowa w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych 100 pkt
Redakcja monografii naukowej 20 pkt
Rozdział w monografii naukowej 20 pkt

Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskich obliczana jest na podstawie § 13–16 Rozporządzenia.

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej § 10.

 1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
  1. przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
  2. opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
 2. Monografią naukową jest również:
  1. recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
   1. na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
   2. na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
  2. edycja naukowa tekstów źródłowych.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart