Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

NAJAZD CZESKO-SŁOWACKI

 

Od 15 lat na polskim rynku czasopism naukowych czołową pozycję zajmuje kwartalnik „The New Educational Review”. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym tego ukazującego się w angielskiej wersji językowej czasopisma jest wybitny uczony, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk. W 2003 roku zaprosił on do współpracy przy wydawaniu TNER-a Uniwersytety w Ostrawie (Czechy) oraz Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

W zorganizowanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek spotkaniu jubileuszowym uczestniczyli członkowie Redakcji: prof. Beata Kosová i Bronislava Kasáčová z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, prof. Stanisław Juszczyk i dr Tomasz Huk z Uniwersytetu Śląskiego oraz doc. dr Josef Malach i doc. dr Petr Franiok z Uniwersytetu w Ostrawie. Natomiast Wydawnictwo reprezentowali dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak i redaktor Paweł Jaroniak.

W spotkaniu roboczym uczestniczyli również: dr Arleta Hrehorowicz, prof. Renata Podgórzańska, prof. Mirosław Sobecki, prof. Bartłomiej Michalak, prof. Sabina Grabowska, prof. Radosław Grabowski oraz redaktor Agata Piedziewicz.

Na cześć biorących udział w dyskusji gości prezes dr Adam Marszałek wydał uroczystą kolację. Uczestniczył w niej również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść, który gratulując pięknego jubileuszu, zadeklarował gotowość Urzędu Marszałkowskiego do wsparcia działań Wydawnictwa Adam Marszałek zmierzających do stworzenia konsorcjum skupiającego redakcje czasopism naukowych ukazujących się nakładem tej wiodącej w kraju oficyny.

 

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart