Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

NOWOŚĆ W WYDAWNICTWIE

Publikacja pod redakcją Roberta Jakimowicza i Jerzego Kornasia jest próbą scharakteryzowania i analizy podstawowych elementów wybranych systemów politycznych Europy i Azji uważanych za wspólny mianownik w odrębnych kręgach cywilizacyjnych, tj.: partii politycznych, zasad ustrojowych, systemu organów państwowych i systemów wyborczych. Przejrzyste przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy o podstawowych elementach systemów politycznych ośmiu wybranych państw zostało poprzedzone omówieniem zagadnień teoretycznych, które ukazują, jak złożona jest to problematyka badawcza. Adresatami książki są przede wszystkim licealiści, studenci i dziennikarze zajmujący się systemami politycznymi, jak również politycy i inne osoby interesujące się tą tematyką.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart