Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

KOMITET NAUK POLITYCZNYCH NA GRANICY

W leżących w pobliżu granicy Polski z Niemcami Słubicach odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Centralnym punktem spotkania było wypracowanie stanowiska Komitetu wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Po długiej merytorycznej dyskusji zdecydowano się przyjąć stanowisko wobec prac nad projektem rozporządzenia w sprawie podziału na dziedziny i dyscypliny naukowe i przekazać je wicepremierowi, ministrowi nauki
i szkolnictwa wyższego dr. Jarosławowi Gowinowi.

W posiedzeniu prowadzonym przez prezesa KNP prof. Tadeusza Wallasa uczestniczyli profesorowie, m.in.: Janusz Ruszkowski, Teresa Łoś-Nowak, Alicja Stępień-Kuczyńska, Andrzej Stelmach, Tadeusz Dmochowski, Arkadiusz Żukowski, Krzysztof Szewior, Andrzej Mania, Jerzy Jaskiernia, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Robert Alberski, Iwona Hofman, Robert Wiszniowski, Radosław Zenderowski, oraz doktorzy Anna Wierzchowska i Adam Marszałek.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart