TOWARZYSTWO AZJI
I PACYFIKU
SKŁADKI
Jesteśmy przekonani, że współpraca z Towarzystwem pozwoli
Państwu zaangażować się w interesującą nas tematykę i przyniesie
satysfakcję, dzięki możliwości brania udziału w konferencjach,
seminariach wystawach. Atutem jest również nawiązanie
współpracy wydawniczej, do której serdecznie zapraszamy!

SKŁADKI

Zarząd Towarzystwa Azji i Pacyfiku ustalił wysokość rocznych
składek, uwzględniając zniżki dla studentów. Ich wysokość
podajemy poniżej:
- składka członkowska zwykła: 50 zł/rok
- składka członkowska studencka: 30 zł/rok
Pieniądze należy wpłacać na konto Towarzystwa Azji i Pacyfiku:       

BZWBK o. Toruń
16 1500 1751 1217 5003 8726 0000


UWAGA! Nieuregulowanie rocznej składki jest jednoznaczne ze
skreśleniem z listy członków.
Copyright © 2012 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
KONGRES
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).