KONGRES
TOWARZYSTWO AZJI
I PACYFIKU
WITAMY NA STRONIE
Copyright © 2012 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Polsko-kazachskie seminarium w Senacie RP
17.06.2015 r.

Dnia 16 czerwca w Senacie RP odbyło się polsko-kazachskie seminarium
poświęcone deportacji Polaków do Kazachstanu w okresie stalinizmu oraz
relacjom państwa kazachskiego z krajami europejskimi w średniowieczu.
Wzięli w nim udział m.in.: wicedyrektor Departamentu Wschodniego MSZ
Zdzisław Raczyński, przewodniczący Komisji Ustawodawczej,
wiceprzewodniczący Kazachstańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej dr Piotr
B. Zientarski, ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik Utembayev,
prof. Andrzej Bisztyga, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek oraz prof. Marek Chmaj. W dyskusji głos zabrali również były
ambasador Polski w Kazachstanie dr Władysław Sokołowski oraz prof.
Andrzej Wierzbicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym prelegentem
był wybitny kazachski uczony prof. Burkitbay Ayagan, który w swoim
wystąpieniu najwięcej uwagi poświęcił losom Polaków deportowanych do
Kazachstanu.
Profesor Ilyin członkiem rady naukowej
5.06.2015 r.

Z pewnym opóźnieniem, ale w bardzo miłej atmosferze w siedzibie
Wydawnictwa Adam Marszałek odbyła się uroczystość wręczenia aktu
powołania na członka Rady Naukowej półrocznika „Nowa Polityka Wschodnia”
wybitnemu rosyjskiemu politologowi prof. dr. Mikhailowi Ilyinowi,
wiceprezesowi IPSA dla obszaru Rosji, Azji Centralnej i Południowej oraz
Bliskiego Wschodu. Oprócz wręczającego nominację prezesa dr. Adama
Marszałka w uroczystości uczestniczyli także profesorowie Radosław
Grabowski i Roman Bäcker oraz ambasador Przemysław Marzec.
Zgromadzenie w sprawie Izby Euroazjatyckiej
23.06.2015 r.

Dnia 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Centrum Bankowo-Finansowego Nowy
Świat S.A. odbyło się walne zgromadzenie członków-założycieli Izby
Euroazjatyckiej KZ-EURO-PL. Poświęcone było wyborom członków zarządu i
komisji rewizyjnej. Podczas spotkania omówiono również projekty
realizowane w ramach współpracy polsko-kazachstańskiej w bieżącym roku.
Inicjatorem spotkania i jego przewodniczącym był JE Yerik Utembayev -
Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania wybrano
zarząd w następującym składzie: Andrzej Rosiński, Andrzej Strot,
Tomasz Makowski, Adam Sikorski, Ryszard Grzebielucha, Kazimierz
Marcinkiewicz, Piotr Papis, Robert Proczko i Agnieszka Cieniuch.
Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz firmy skupione wokół Marszałek Publishing
Group reprezentowali prezes dr Adam Marszałek i Karolina Targus.
Spotkanie w China Garden
31.07.2015 r.

W ostatnim czasie w chińskiej restauracji China Garden w Warszawie odbyło
się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z
radcą ds. kultury ambasady Chińskiej Republiki Ludowej Cai Lian. Podczas
lunchu omówiono udział Chin w III Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim,
który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 roku. Rozmawiano także o
planach dotyczących organizacji prezentacji trzech książek, które ukażą się
wkrótce nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Są to: Pięć
błogosławieństw, Poznać Chiny - o pochodzeniu stu chińskich znaków oraz
piąta część z serii Reformując Chiny. W dyskusjach wzięli również udział
redaktor prowadzący publikacji Karolina Targus i sekretarze ambasady ChRL
Peng Lee oraz Li Yinan.
Święto narodowe Chin
6.10.2015 r.

W dniu 29 września JE Ambasador Xu Jian wydał z okazji 66. rocznicy
istnienia Chińskiej Republiki Ludowej uroczysty bankiet. W swym wystąpieniu
podkreślił dobry stan stosunków polsko-chińskich. Wśród gości byli m.in.:
dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan
Malicki, JE Ambasador Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, prezes
Marszałek Publishing Group Adam Marszałek oraz wybitny dyplomata Jan
Wojciech Piekarski.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz
Bodio, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ Beata Stoczyńska,
rektor Toruńskiej Szkoły Wyższej dr Jan Parys oraz dr Elżbieta Potocka.
 
 
 
O Indiach na Kongresie
14.01.2016 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie kierownik
naukowej III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. Joanny
Marszałek-Kawy oraz sekretarz Kongresu Karoliny Targus z dr Dorotą
Kamińską-Jones z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, wybitną znawczynią kultury Indii.
Decyzją prof. Joanny Marszałek-Kawy dr Dorota Kamińska-Jones podejmie
się opieki nad naukową częścią Kongresu poświęconą przeszłości i
współczesności Indii. Kultura tego kraju wzbudza powszechne
zainteresowanie w Europie i na świecie, czego przejawem jest chociażby
coraz większa liczba zgłoszeń na Kongres referatów poświęconych tej
problematyce.
Spotkanie w ambasadzie KRLD
18.12.2015 r.

W ambasadzie Korei Północnej w drugiej połowie grudnia br. doszło do
spotkania Prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka z
zastępcą ambasadora KRLD w Polsce Kim Ju Dokiem. W trakcie jego
trwania obaj panowie omówili możliwości współpracy wydawniczej
Marszałek Publishing Group z czołowymi wydawnictwami
północnokoreańskimi. Radca Kim Ju Dok przekazał również życzenia
noworoczne dla Prezesa oraz wszystkich wydawnictw skupionych wokół
MPG.
Profesor Saidov w Wydawnictwie
7.10.2015 r.

Na zaproszenie prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanny
Marszałek-Kawy 2 października z wizytą w Toruniu przebywał wybitny
uzbecki uczony prof. Akmal Saidov - dyrektor Instytutu ds. Praw Człowieka
Republiki Uzbekistanu. Dyrektorowi Saidovowi towarzyszył JE Ikrom
Nazarov - ambasador Uzbekistanu w Polsce. W wyniku przeprowadzonych
rozmów, w których uczestniczyli ceniony znawca Azji Centralnej prof.
Tadeusz Bodio z Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelna
Wydawnictwa Adam Marszałek Justyna Brylewska, uzgodniono zasady
współpracy w zakresie wspólnie wydawanych w Polsce i Uzbekistanie książek
naukowych, poetyckich oraz literatury dziecięcej. Ustalono także kwestie
dotyczące współpracy przy edycji czasopism naukowych.
Nowi partnerzy w Gruzji
5.11.2015 r.

W końcu października 2015 roku na Uniwersytecie Grigol Robakidze w Tbilisi
odbyło się spotkanie prof. Joanny Marszałek-Kawy i dr Joanny
Piechowiak-Lamparskiej z rektorem prof. Marmuką Tavkhelidze i prof.
Nino Kemertelidze, odpowiedzialną za współpracę międzynarodową.
Tematem rozmów była przyszła współpraca dotycząca publikacji w
wydawanych przez nasze Wydawnictwo czasopismach naukowych i
uczestnictwo w radach naukowych tych periodyków.
Bliski Wschód na Kongresie Azjatyckim
25.01.2016 r.

Bardzo efektywna była rozmowa redaktorów Macieja Majewskiego i Karoliny Targus z dr Magdaleną Lewicką - kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorki II Międzynarodowego Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”. Sekretarz III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego poinformowała Panią Doktor o objęciu patronatem tego wydarzenia przez Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Dr Lewicka wyraziła chęć aktywnego udziału w Kongresie, deklarując jednocześnie gotowość do poszerzenia problematyki bliskowschodniej w jego programie.
Gospodarczy medal dla Prezesa
13.11.2015 r.

W jednym z ostatnich dni swego urzędowania wiceprezes Rady Ministrów i
minister gospodarki Janusz Piechociński w obecności dyrektor
Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki
Elżbiety Bodio wręczył prezesowi Adamowi Marszałkowi medal „Za
Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Gratulując
wyróżnienia, premier Piechociński podkreślił, że sukcesy osiągane przez
Marszałek Publishing Group są zasługą jego twórcy i szefa, który poprzez
konsekwencję i podejmowanie odważnych decyzji zdobył zaufanie
zagranicznych partnerów. Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor Elżbieta Bodio
wskazała na skuteczne nawiązywanie kontaktów przez Prezesa z krajami Azji
Centralnej, takimi jak: Azerbejdżan, Kirgistan, Kazachstan oraz Uzbekistan.
Z ambasadorem Babaevem o Kongresie
9.02.2016 r.

W dniu 19 stycznia w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Polsce odbyło się spotkanie JE Bakhroma Babaeva z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Spotkanie było poświęcone przygotowaniom do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie Uzbekistan. Pan Ambasador, Pan Prezes oraz sekretarz Kongresu Karolina Targus omówili harmonogram imprez towarzyszących. W pierwszym dniu Kongresu Jego Ekscelencja wyda uroczystą kolację, w czasie której uzbeccy kucharze będą serwować tradycyjne dania tamtejszej kuchni. Spotkanie to uświetni występ artystów prezentujących uzbeckie tańce i zwyczaje narodowe.
SUKCES III MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU AZJATYCKIEGO

30.05.2016
Uzbeccy artyści na Kongresie Azjatyckim
21.03.2016

W dniu 16 marca br. prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z ambasadorem Republiki Uzbekistanu w Polsce Bakhromem Babaevem. Tematem rozmowy była ocena stanu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie w tym roku Uzbekistan. Ambasador Babaev zadeklarował udział Ambasady w przygotowaniu programu kulturalnego, w ramach którego zostaną wyświetlone dwa filmy, wystąpią artyści ludowi, a także zostanie zaprezentowana kuchnia Uzbekistanu.
BANGLADESZ NA KONGRESIE AZJATYCKIM
26.04.2016

Dnia 8 kwietnia br. w Ambasadzie Ludowej Republiki Bangladeszu w Warszawie odbyło się spotkanie JE Mahfuzura Rahmana, Ambasadora Bangladeszu w Polsce, z Karoliną Targus, sekretarz III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador potwierdził swoją obecność na Kongresie oraz aktywny udział w jego obradach plenarnych, które odbędą się w toruńskim Dworze Artusa 19 maja 2016 roku. Dzięki Panu Ambasadorowi uczestnicy Kongresu będą mogli obejrzeć film produkcji bangladeskiej podczas minifestiwalu filmów azjatyckich w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu dostarczy również wszystkim prelegentom materiały prezentujące historię, współczesność oraz kulturę Bangladeszu.
W toruńskim Dworze Artusa prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa dokonała oficjalnego otwarcia III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W tym największym i najważniejszym w Europie spotkaniu ludzi nauki, kultury i polityki wzięło udział ponad 400 uczestników z Polski i kilkunastu innych państw. Witając przybyłych gości, wśród których było kilkudziesięciu dyplomatów, kierownik naukowa Kongresu podziękowała za objęcie patronatu nad tym wydarzeniem ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu, wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, prezydentowi miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu oraz rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzejowi Tretynowi.
Obrady plenarne prowadzili prof. dr hab. Krzysztof Pałecki oraz ambasador Krzysztof Szumski.
W imieniu ministra spraw zagranicznych przemowę wygłosił Marcin Tatarzyński.

Głos zabrali również: wicewojewoda Józef Ramlau, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn.
PATRONAT MINISTRA WITOLDA WASZCZYKOWSKIEGO
11.10.2016 r.

W dniu dzisiejszym do prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka dotarło pismo dyrektora Geralda Pokruszyńskiego następującej treści:
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda Waszczykowskiego uprzejmie dziękuję za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.
Mam przyjemność poinformować, że Pan Minister pozytywnie odniósł się do Pańskiej prośby.
Proszę przyjąć życzenia pomyślności oraz sukcesów w realizowanych przez Państwa przedsięwzięciach.
CHRL GOŚCIEM HONOROWYM IV KONGRESU
19.10.2016 r.

Zgodnie z tradycją każda edycja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
ma swojego gościa honorowego. W 2014 roku organizatorzy zaprosili do
udziału w obradach Tajlandię, rok temu - Kazachstan, zaś gościem III
Kongresu był Uzbekistan. Miło nam poinformować, że wysunięta przez
kierownika naukowego wydarzenia prof. Joannę Marszałek-Kawę
kandydatura Chin spotkała się z akceptacją ambasadora tego kraju w Polsce
JE Xu Jiana. Oznacza to, że problematyka XI Międzynarodowej Konferencji
odbywającej się w ramach IV MKA będzie zdominowana przez zagadnienia
dotyczące Państwa Środka.
O KONGRESIE PRZY OBIEDZIE
18.11.2016 r.

W znanej warszawskiej restauracji Tian House odbyło się spotkanie prezesa
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka oraz towarzyszącej mu
redaktor Karoliny Targus z chińskimi dyplomatami pracującymi w
Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Głównym tematem
rozmów było omówienie harmonogramu przygotowań do IV
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym
będą Chiny.
Radca ds. kultury Cai Lian oraz kierownik Działu Prasowego Ambasady
Wang Ning zadeklarowały daleko idącą pomoc w organizacji Kongresu, a w
szczególności jego części kulturalnej. Wśród imprez towarzyszących, których
partnerem będzie strona chińska, znajdą się m.in.: pokaz chińskich filmów,
wystawa fotograficzna poświęcona idei Jedwabnego Szlaku, prezentacja
tradycyjnej kuchni oraz występ artystyczny. W spotkaniu uczestniczył także
Zhang Ruoyu.
Wśród gości byli m.in.:
Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, dr Jan Parys z Małżonką, z którymi rozmawiał radca Ambasady Kazachstanu Denis Yessentayev.
ŚWIĘTO KAZACHSTANU
28.12.2016 r.

Z okazji Dnia Niepodległości Kazachstanu JE Altay Abibullayev, ambasador
tego państwa w Polsce, wydał uroczysty bankiet. Uczestniczyło w nim wielu
wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki i polityki. W powitalnym
wystąpieniu Pan Ambasador zaprezentował osiągnięcia swego kraju.
Podkreślił jednocześnie, że stosunki polsko-kazachstańskie są bardzo dobre.
Przemówienie w imieniu władz Polski wygłosił wicemarszałek Senatu Adam
Bielan, który wyraził swoje zadowolenie z dobrze układających się relacji
między obu państwami i zadeklarował rolę dalszego ich umacniania.
Z RADCĄ ULVI BAKHSHALIYEVEM O KONGRESIE
20.01.2017 r.

W Ambasadzie Republiki Azerbejdżanu odbyło się spotkanie prezesa
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z radcą Ambasady
Azerbejdżanu w Polsce Ulvi Bakhshaliyevem. Głównym tematem
prowadzonych rozmów był stan przygotowań do IV Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Tradycyjnie już dyplomaci oraz uczeni azerscy będą
uczestniczyli w kolejnym toruńskim kongresie. Swój udział zapowiedzieli
również JE Hasan Hasanov i radca Ambasady Ulvi Bakhshaliyev.
SPOTKANIE Z AMBASADOREM ABIBULLAYEVEM
30.01.2017 r.

Bardzo merytoryczny przebieg miało spotkanie prezesa Marszałek Publishing
Group dr. Adama Marszałka i prof. Tadeusza Bodio z Jego Ekscelencją
Altayem Abibullayevem, ambasadorem Republiki Kazachstanu w Polsce.
Dotyczyło ono możliwości poszerzenia współpracy wydawniczej firm
skupionych w MPG oraz udziału JE Altaya Abibullayeva, a także uczonych
kazachskich w zaplanowanym na 17-19 maja 2017 r. IV Międzynarodowym
Kongresie Azjatyckim. Pan Ambasador zadeklarował gotowość do wspierania
podobnej współpracy i zaproponował jednocześnie udział MPG w nowym
projekcie, zmierzającym do odnalezienia, zinwentaryzowania oraz
opublikowania listy grobów żołnierzy kazachskich, których mogiły znajdują się
na terenie Polski.
AZJATYCKA WSPÓŁPRACA WYDAWNICTWA
Z UNIWERSYTETEM
6.03.2017 r.

Z roboczą wizytą w Wydawnictwie Adam Marszałek gościli Karolina
Chojnacka, kierownik Działu Rekrutacji Cudzoziemców Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz dr Maciej Szatkowski, kierownik
Centrum Języka i Kultury Chińskiej UMK. W rozmowie z prezesem Marszałek
Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem oraz dyrektor Iwoną
Nadolską-Bartosiak omówili zasadę współpracy obu instytucji na rynkach
azjatyckich. Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły
się takie kraje, jak: Chiny, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan i Azerbejdżan.
Spotkanie było kontynuacją rozmów prezesa Adama Marszałka z JM prof. dr.
hab. Andrzejem Tretynem, rektorem UMK, oraz prof. dr. hab.
Wojciechem Wysotą, prorektorem UMK odpowiedzialnym za współpracę
międzynarodową.
BANKIET W AMBASADZIE KRLD
13.04.2017 r.

Z okazji uroczyście obchodzonego w Korei Płn. Dnia Świecącej Gwiazdy
ambasador tego kraju w Polsce Ri Geun wraz z małżonką wydali bankiet. W
rozmowie z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem
Marszałkiem Pan Ambasador potwierdził swój udział w IV
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który odbędzie się w Toruniu w
dniach 17-19 maja 2017 r. Prezes poinformował Ambasadora, że dotychczas
swój udział w Kongresie zadeklarowało już 330 osób, w tym dziesięciu
ambasadorów państw azjatyckich.
O PRZYSZŁOŚCI
SZANGHAJSKIEJ ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY
25.05.2017 r.

Przy okazji IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego redakcja „Nowej
Polityki Wschodniej” zaprosiła badaczy do dyskusji nad przyszłością
Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Spotkanie zainteresowało gości z
Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego - rektora Rafiga Novruzova i
Ludmilę Talibovą. W debacie uczestniczyli: profesor Adam Hołub z
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Aleksandra Kozioł z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Marek Borys z Akademii Sztuki Wojennej, Vitaliy
Yarmolenko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Patryk Wawrzyński z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redakcję NPW reprezentowała
redaktor naczelna czasopisma profesor Joanna Marszałek-Kawa.
UMOWY Z BAKIJSKIM UNIWERSYTETEM SŁOWIAŃSKIM
26.05.2017 r.

Profesor Rafig Novruzov, prorektor Bakijskiego Uniwersytetu
Słowiańskiego, i profesor Joanna Marszałek-Kawa, prezes Wydawnictwa
Adam Marszałek, podpisali umowę o współwydawaniu kwartalnika „Nowa
Polityka Wschodnia” oraz list intencyjny dotyczący współpracy naukowej obu
instytucji. Po zakończonych rozmowach prezes Adam Marszałek wydał na
cześć Pana Prorektora i towarzyszącej mu Ludmily Talibovej, dyrektor
Centrum Języka i Kultury Polskiej BSU, uroczystą kolację, w której
uczestniczyli profesorowie: Jerzy Kornaś, Zbigniew Karpus, Andrzej
Radzimiński, Zdzisław Puślecki, Joanna Marszałek-Kawa oraz panie
Halina Marszałek i Mirosława Gajek.
PODSUMOWALIŚMY IV KONGRES
I ZAPRASZAMY NA PIĄTY
5.06.2017 r.

IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki przeszedł już do historii. Uczestniczyło
w nim łącznie ponad 400 osób, wliczając dyplomatów, gości honorowych
oraz uczestników konferencji naukowych, Dnia Indyjskiego, Dnia Kurdyjskiego
i pokazów filmowych. Udział ponad 20 dyplomatów, w tym 8 ambasadorów
państw azjatyckich, dobitnie wskazuje, że ranga organizowanego przez nas
Kongresu ciągle rośnie. Cieszy nas fakt, że do grona patronów - oprócz
dotychczasowych: ministra spraw zagranicznych, marszałka województwa
kujawsko-pomorskiego, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta
Torunia, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz starosty
powiatu toruńskiego - dołączył minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.

Obecnie rozpoczynamy prace redakcyjne nad edycją materiałów
zgromadzonych w trakcie IV Kongresu. Z naszych analiz wynika, że zostaną
one opublikowane w przynajmniej 10 tomach. Zachęcamy autorów do jak
najszybszego przesłania nam ostatecznej wersji artykułów.

W czasie ostatniego posiedzenia Komitetu Organizacyjnego ustalono, że V
Międzynarodowy Kongres Azjatycki odbędzie się w Toruniu w dniach 23-25
maja 2018 roku. Najpóźniej we wrześniu zacznie działać strona internetowa
V Kongresu, a tym samym możliwe stanie się zgłaszanie udziału w tym
wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!
ZHANG DEJIANG W WARSZAWIE
3.08.2017 r.

Bardzo interesujący przebieg miało spotkanie przewodniczącego
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhanga Dejianga
z grupą polskich przyjaciół Chin, które odbyło się 14 lipca w Pałacu na
Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Uczestniczący w nim prezes
Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek podkreślił ogromną wagę
polsko-chińskich kontaktów w dziedzinie kultury i nauki. Pogląd ten podzielił
przewodniczący chińskiego parlamentu Zhang Dejiang, który wyraził
zadowolenie z ciągle rosnącej liczby publikacji chińskich autorów w Polsce. W
spotkaniu uczestniczyli m.in.: były premier Waldemar Pawlak, były
wicepremier Janusz Piechociński oraz grupa byłych ambasadorów.
10 TOMÓW O ZARZĄDZANIU
13.09.2017 r.

Profesorowie Joanna Marszałek-Kawa i Li Yongqiang, prezesi
Wydawnictwa Adam Marszałek oraz China Renmin University Press, podpisali
umowę przewidującą wydanie w Polsce 10-tomowej serii książek
zatytułowanej Governance of China, której redaktorem jest wybitny chiński
uczony Jin Nuo. Uzgodniono również, że w czasie wizyty w Polsce delegacji
CRUP-u obie oficyny podpiszą kolejne umowy o współpracy.
DYREKTOR MILEWSKI NA KONGRESIE
10.09.2018 r.

Na jednym z przyjęć dyplomatycznych sekretarz VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Kinga Sołowiej wręczyła Dyrektorowi Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pawłowi Milewskiemu zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym, kulturalnym i politycznym. Ten wybitny dyplomata, pełniący wiele ważnych funkcji w polskich placówkach zagranicznych, ostatnio jako ambasador RP w Australii, wysoko ocenił dorobek dotychczasowych Kongresów i zadeklarował swój udział w kolejnej, szóstej edycji wydarzenia.
MINISTER ZHANG FUHAI PATRONUJE NASZYM UMOWOM
26.09.2017 r.

Z krótką roboczą wizytą w Toruniu przebywała delegacja największego
chińskiego koncernu wydawniczego China International Publishing Group, na
czele którego stoi wiceminister Zhang Fuhai. Głównym celem pobytu było
podpisanie przez Xu Bu, prezesa Foreign Languages Press, dwóch umów -
Jednej z Wydawnictwem Adam Marszałek na wydanie w Polsce książki
prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga oraz drugiej z Time
Marszałek Group przewidującej edycję kolejnych siedmiu książek. W skład
chińskiej delegacji wchodzili również: Guan Ping, Li Lining, Jiang
Yonggang, Fan Kuiyao, Lyu Liang oraz Xing Yutang. Ze strony polskiej
w rozmowach uczestniczyli: Adam Marszałek, Iwona Nadolska-
Bartosiak, Daniel Kawa, Patryk Wawrzyński, Karolina Targus i Paweł
Jaroniak.
Z AMBASADOREM O KONGRESIE
08.11.2017 r.

W czasie spotkania prezesa Adama Marszałka z Ambasadorem
Azerbejdżanu w Polsce Hasanem Hasanovem ustalono zasady udziału tego
kraju w V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Występujący w
charakterze Gościa Honorowego Azerbejdżan zostanie zaprezentowany w
specjalnym filmie otwierającym Kongres. Ponadto odbędą się wernisaż
specjalnej wystawy pokazującej jego historię i współczesność oraz projekcje
dwóch ciekawych filmów.
PROBLEMATYKA BLISKOWSCHODNIA
NA KONGRESIE AZJATYCKIM
7.12.2017 r.

Z każdą kolejną edycją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego poszerza
się jego zakres problemowy i geograficzny. Ostatnio znana badaczka dr
Magdalena Lewicka wystąpiła z propozycją o dodanie do programu
Kongresu tematyki bliskowschodniej, a przede wszystkim arabskiej. W
rozmowie z dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek Iwoną Nadolską-
Bartosiak i sekretarz Kongresu Karoliną Targus zadeklarowała ona ścisłą
współpracę z organizatorami wydarzenia.
SPOTKANIE SEKRETARZY KONGRESU
9.01.2018 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się pierwsze w nowym roku
spotkanie sekretarzy V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Głównymi
tematami zebrania były stan przygotowań do tego największego w
środkowowschodniej części Europy wydarzenia naukowego oraz plan
działania na kilka najbliższych miesięcy. W spotkaniu, które prowadził dr
Adam Marszałek, uczestniczyli: dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek
Iwona Nadolska-Bartosiak oraz sekretarze (od lewej): Kamila Rezmer,
Agnieszka Zakościelna, Daria Ostrowska, Ahmet Burak, Karolina Targus,
Katarzyna Amrozy i Natalia Gburzyńska. V Kongres odbędzie się w Toruniu w
dniach 9-11 maja 2018 roku.
O KONGRESIE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM
9.02.2018 r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Uczestniczyli w nim: Adam Marszałek (prezes Time Marszałek Group), Jerzy Grochowski (zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka), Edyta Macieja-Morzuch (dyrektor Departamentu Promocji), Sylwia Tubielewicz-Olejnik (dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej) i Tymoteusz Tymiński (podinspektor w Departamencie Promocji).
W trakcie spotkania omówiono program Kongresu, jego oprawę medialną oraz logistykę. Tradycyjnie już Urząd Marszałkowski udziela znaczącego wsparcia temu ważnemu wydarzeniu, a marszałek województwa Piotr Całbecki objął nad nim honorowy patronat.
AMBASADOR BANGLADESZU NA KONGRESIE
1.03.2018 r.

Do grona dyplomatów uczestniczących w V Międzynarodowym Kongresie
Azjatyckim dołączył JE Muhammad Mahfuzur Rahman, ambasador Bangladeszu,
który już po raz trzeci zaszczyci nas swoją obecnością.
ANHUI W WYDAWNICTIWE
16.04.2018 r.

W Wydawnictwie Adam Marszałek gościła delegacja władz prowincji Anhiu, w której w skład wchodzili: zastępca ministra Wydziału Komunikacji Prowincji Anhui Liu Feiyue, szef Działu Teoretycznego Wydziału Publikacji Prowincji Anhui Tang Goufu, zastępca dyrektora generalnego Redakcji gazety „Anhui Daily” Nie Hengyu, dyrektor Wydziału Administracji Anhui Broadcasting Corporation Peng Yixue oraz zastępca dyrektora Instytutu Filozofii oraz Akademii Nauk Społecznych Anhui Li Jilin. Przewodniczący delegacji minister Liu rozmawiał z prezesem Adamem Marszałkiem o dotychczasowej współpracy Anhui Publishing Group z Wydawnictwem Adam Marszałek oraz z Time Marszałek Group. W spotkania omówiono również dalszą współpracę oraz kierunek rozwoju partnerskich wydawnictw.
Kolejnym powodem wizyty było przekazanie kilkudziesięciu książek Centrum Języka i Kultury Chińskiej działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W uroczystości uczestniczyli: prof. Wojciech Wysota - prorektor ds. współpracy z zagranicą UMK, mgr Karolina Chojnacka - dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej, dr Maciej Szatkowski - dyrektor Centrum, dr Adam Marszałek - prezes Marszałek Publishing Group oraz Kinga Sołowiej - asystentka prezesa.
CRUP PO RAZ KOLEJNY W TORUNIU
22.05.2018 r.

Wydawnictwo Adam Marszałek po raz kolejny gościło delegację z Chin, której przewodniczyła pani Fei Xiaolin - dyrektor Centrum Wydawniczego Nowych Mediów i zastępca redaktora naczelnego China Renmin University Press (Wydawnictwo Uniwersytetu Ludowego w Pekinie). Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie umowy o współpracy przy wydaniu polskiej edycji pięciu książek.
TAiP U AMBASADORA
28.08.2018 r.

W związku z wyjazdem naszej delegacji na Międzynarodowe Targi w Pekinie przedstawiciele Towarzystwa Azji i Pacyfiku, prezes Adam Marszałek oraz redaktor Kinga Sołowiej, spotkali się z JE ambasadorem Liu Guangyuanem, radcą ds. kultury Cai Lian oaz attaché ds. kultury Zhang Ruoyuem. Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia grupy na polu wydawniczym oraz współpracy z chińskimi partnerami. Pan Ambasador, który piastuje swój urząd od kwietnia 2017 roku, wyraził duże zainteresowanie projektami TAiP i pogratulował wyników, jakie do tej pory zostały osiągnięte. Jednocześnie grupa uzyskała poparcie Pana Ambasadora, który zapowiedział kontynuowanie polityki swojego poprzednika i wspieranie wszelkich przyszłyc
h inicjatyw.
PREZES U AMBASADORA
29.08.2018 r.

W związku z wyjazdem naszej delegacji na Międzynarodowe Targi w Pekinie przedstawiciele Towarzystwa Azji i Pacyfiku, prezes Adam Marszałek oraz redaktor Kinga Sołowiej, spotkali się z JE ambasadorem Liu Guangyuanem, radcą ds. kultury Cai Lian oaz attaché ds. kultury Zhang Ruoyuem. Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia grupy na polu wydawniczym oraz współpracy z chińskimi partnerami. Pan Ambasador, który piastuje swój urząd od kwietnia 2017 roku, wyraził duże zainteresowanie projektami TAiP i pogratulował wyników, jakie do tej pory zostały osiągnięte. Jednocześnie grupa uzyskała poparcie Pana Ambasadora, który zapowiedział kontynuowanie polityki swojego poprzednika i wspieranie wszelkich przyszłyc
h inicjatyw.
U AMBASADORA W PEKINIE
04.09.2018 r.
W trakcie pobytu delegacji Towarzystwa Azji i Pacyfiku w Pekinie, Prezes dr Adam Marszałek poinformował JE Wojciecha Zajączkowskiego, Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej, o rozpoczynających się przygotowaniach do VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Po zapoznaniu się z historią przedsięwzięcia Pan Ambasador pogratulował dotychczasowych sukcesów na tle naukowym i kulturowym. Docenił również wkład Kongresu w szerzenie idei dialogu między państwami Wschodu i Zachodu. Na koniec Pan Ambasador życzył powodzenia przy kolejnych edycjach przedsięwzięcia.
SOLIDNY PARTNER
08.10.2018 r.

Do grona partnerów Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego dołączyła firma Mat-Bud. W trakcie spotkania z prezesem Zarządu Jackiem Rutkowskim prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek przedstawił historię i ideę Kongresu. Podczas rozmów ustalono zakres współpracy obu partnerów przy organizacji imprezy. Na zakończenie wizyty sekretarz Kongresu Kinga Sołowiej wręczyła Panu Prezesowi zaproszenie na szóstą edycję wydarzenia, które odbędzie się w dniach 15-17 maja 2019 roku.
ZAPROSZENIE DLA AMBASADORA KOREI
12.09.2018 r.

Kolejnym dyplomatą zaproszonym na VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki został JE Ri Geun, Ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce. Dyplomaci KRL-D po raz pierwszy uczestniczyli w Kongresie organizowanym w 2016 roku, a Pan Ambasador bierze aktywny udział od IV edycji tego wydarzenia. Wśród zeszłorocznych imprez towarzyszących znalazła się wystawa, na której można było podziwiać koreańskie znaczki pocztowe. Wystawa została przygotowana z okazji 70-lecia nawiązania stosunków między naszymi państwami. Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w tym wydarzeniu!
AMBASADOR UZBEKISTANU ZAPROSZONY NA KONGRES
21.09.2018 r.

JE Bakhrom Babaev, Charge d’affaires Republiki Uzbekistanu w Polsce, przyjął zaproszenie na VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki. W trakcie uroczystości z okazji 27. rocznicy niepodległości Uzbekistanu Bakhrom Babaev pogratulował dr. Adamowi Marszałkowi, Prezesowi Towarzystwa Azji i Pacyfiku, kolejnej edycji tej prestiżowej imprezy. Pan Ambasador i Pan Prezes stanęli do pamiątkowej fotografii razem z Svetlaną Artykovą, Wicemarszałek Senatu Republiki Uzbekistanu.
KIRGISTAN NA KONGRESIE PO RAZ CZWARTY
24.09.2018 r.

Swój udział w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim potwierdził Jego Magnificencja prof. Vladimir Nifadiyev, rektor Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Rosyjskiego w Biszkeku. Po rozmowie z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem Pan Rektor zapowiedział obecność na Kongresie delegacji z Uniwersytetu. Będzie to już czwarta wizyta przedstawicieli tej kirgiskiej uczelni w Toruniu.
AMBASADOR AZERBEJDŻANU ZAPROSZONY NA KONGRES
27.09.2018 r.

JE Hassan Hassanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, przyjął zaproszenie na VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki. W trakcie uroczystości z okazji 100. rocznicy niepodległości Azerbejdżanu Pan Ambasador pogratulował prof. Joannie Marszałek-Kawa, kierownik naukowej MKA, organizacji kolejnej edycji tej prestiżowej imprezy. Dyplomaci z tego kraju biorą udział w Kongresie od 2014 roku, a w 2018 roku Azerbejdżan był gościem honorowym tego wydarzenia. Pan Ambasador i Pani Profesor stanęli do pamiątkowej fotografii w czasie balu na Zamku Królewskim w Warszawie.
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).