TOWARZYSTWO AZJI
I PACYFIKU
WITAMY NA STRONIE
Copyright © 2012 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
 
Kazachski bankiet w Zajeździe Staropolskim
29.05.2015 r.
Jedną z imprez rozpoczynających II Międzynarodowy Kongres Azjatycki była
kolacja wydana przez JE Yerika Utembayeva, ambasadora Kazachstanu,
oraz dr. Adama Marszałka, prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Goście
delektowali się daniami kuchni kazachskiej, takimi jak: manty, plov i samsa,
przygotowanymi przez kucharzy ambasady. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się dania z przepysznej baraniny. Uczestnicy mieli również możliwość
podziwiania tańców narodowych tego kraju oraz wysłuchania pięknych pieśni.
W kolacji wzięło udział wielu zagranicznych gości oraz JE Manasvi
Srisodapol, ambasador Tajlandii.
Wojewoda patronuje Kongresowi
7.11.2014 r.

Od ośmiu lat najpierw konferencjom azjatyckim, a następnie I Międzynarodowemu Kongresowi Azjatyckiemu patronowali minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. W tym roku do grona patronów II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego dołączyła wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes.
Seminaria polsko-kazachstańskie
27.11.2014 r.

Time Marszałek Group przy współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu, Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku podjął się zorganizowania i przeprowadzenia cyklu seminariów poświęconych m.in. prezentacji orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa (z dnia 11 listopada 2014 roku), polsko-kazachstańskim stosunkom kulturalnym, naukowym i biznesowym, a także Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Cykl przewiduje dwa seminaria - jedno, przeprowadzone w Toruniu 2 grudnia 2014 roku, a drugie tydzień później w Warszawie. Panelistami obrad organizowanych w formule „okrągłego stołu” będą  przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu, a przede wszystkim wysokiej rangi dyplomaci. W Toruniu będą to: JE Yerik Utembayev - ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce, Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, dr hab. Joanna Marszałek-Kawa - prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, Tomasz Lenz - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej, Maria Góralska - prezes zarządu PWP Polsat, dr hab. Piotr Grochmalski - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W warszawskim seminarium prelegentami będą: JE Yerik Utembayev - ambasador Kazachstanu, dr hab. Teresa Gardocka - profesor SWPS i prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Andrzej Ostrowski - prezes zarządu HfH, Mieczysław Łapanowski - pełnomocnik zarządu Tines Capital Group, Piotr B. Zientarski - senator RP i przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Moderatorem obu tych spotkań będzie dr Adam Marszałek - prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Jest to pierwszy z kilku zaplanowanych projektów TMG zakładająych współpracę z placówkami dyplomatycznymi państw azjatyckich w Polsce.
Ponad 50 zgłoszeń kongresowych
16.12.2014 r.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy już 52 zgłoszenia na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Pod nr. 50 zarejestrowaliśmy wybitnego uczonego - znawcę problematyki Azji Centralnej, a zwłaszcza Kazachstanu - prof. dr. hab. Piotra Grochmalskiego, kierownika Katedry Europeistyki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Kazachstan w Toruniu
17.12.2014 r.

Dnia 2 grudnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone prezentacji orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa z dnia 11 listopada 2014 roku, polsko-kazachstańskim stosunkom kulturalnym, naukowym i biznesowym oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Panelistami spotkania byli przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. JE Yerik Utembayev - ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce - opowiadał o nowej ekonomicznej polityce swojego kraju oraz planach utworzenia centrum Al-Farabi - Kopernik ze stolicą w Toruniu. Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - cieszył się z tej nowej możliwości rozwoju naszego regionu. Zbigniew Kopyść - członek Zarządu Województwa - wyraził swoją aprobatę dla zaplanowanych działań. Wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski w swoim przemówieniu porównał rozwijający się Kazachstan z Toruniem. Profesor Zbigniew Karpus - prodziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - przypomniał, że w przeszłości Kazachowie wykazali się niezaprzeczalną życzliwością w stosunku do Polaków wysiedlonych podczas okupacji Polski, a prof. Iwona Massaka z UMK opowiedziała o swoich doświadczeniach na gruncie akademickim, związanych z opieką nad kazachstańskimi doktorantami. Przedstawicielką świata biznesu była Maria Góralska - prezes PWP Polsat, która podzieliła się swoim ogromnym doświadczeniem zdobytym na kazachstańskim rynku. Moderatorem spotkania był dr Adam Marszałek - prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
Senator Zientarski na Kongresie
18.12.2014 r.

Systematycznie zwiększa się liczba gości honorowych II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W ostatnim czasie swój udział w tym wydarzeniu potwierdził senator RP dr Piotr B. Zientarski, który od kilku lat interesuje się problematyką azjatycką i organizuje w Senacie RP m.in. polsko-kazachstańskie seminaria naukowe.
NOWE NUMERY „NOWEJ POLITYKI WSCHODNIEJ”
I „STUDIÓW ORIENTALNYCH”
22.12.2014 r.

Miło nam Państwa poinformować, że w przededniu Świąt ukazały się kolejne numery półroczników „Nowa Polityka Wschodnia” i „Studia Orientalne”. Wśród opracowań, które znajdą się w obu periodykach, na szczególną uwagę zasługują teksty: Oktaya Aliyeva i Mehdiego Abdullayeva (Azerbejdżan) Deyatel'nost' Mezhdunarodnogo tribunala po byvshey Yugoslavii: nezakrytoye dos'ye kriminal'noy voyny v Bosnii i Gertsegovine (NPW), prof. Andrzeja Furiera Polskie badania Kaukazu a wyzwania współczesnej nauki (NPW), dr. Arkadiusza Czwołka Rozwój lokalnych i odnawialnych źródeł energii na Białorusi. Stan obecny i perspektywy (NPW), prof. Andrzeja Chodubskiego Ogniwa rozwoju kontaktów polsko-mongolskich (NPW), Akmala Saidova (Uzbekistan) Mnogopartiynost' i plyuralizm mneniy kak dvizhushchayasya sila razvitiya demokraticheskogo obshchestva (SO), Arzumana Amirova (Azerbejdżan) The collaboration of Azerbaijan within the integration process (SO) i prof. Marcelego Kosmana Rozmowy historyków o trudnym sąsiedztwie (SO). W obu czasopismach znajdą Państwo również artykuły uczonych z Ukrainy, Rosji i Kirgistanu i polskich ośrodków naukowych (m.in. z Warszawy i Krakowa).
Prezes w Uzbekistanie
23.12.2014 r.

W ostatnim czasie przebywała w Uzbekistanie w charakterze obserwatora delegacja, w skład której wchodzili: prof. Stanisław Sulowski - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, prof. Tadeusz Bodio - wybitny znawca problematyki Azji Środkowej oraz prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek.
Obserwowali oni przygotowania, a następnie sam przebieg wyborów do władz samorządowych Uzbekistanu. W ich przekonaniu wybory przebiegły prawidłowo.
Mikroblog Prezesa Wang Yafeia
30.12.2014 r.

W wyniku wieloletniej współpracy pomiędzy Anhui Publishing Group a Wydawnictwem Adam Marszałek ukazała się w Polsce znakomita i oryginalna praca autorstwa Wang Yafeia - wybitnego menagera, organizatora wielu przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym. Książka porusza sprawy dotyczące życia, pracy, kariery i wielu innych. Wszystkie niosą w sobie ładunek mądrości i cennych przemyśleń. Na podstawową treść książki składają się artykuły publikowane na mikroblogu Wang Yafeia. Zanim czytelnik zagłębi się w główną treść, może zapoznać się z komentarzami, które nakreślają treść kolejnej części książki. Zawierają one informacje o autorze i opisują jego doświadczenia, odzwierciedlając w ten sposób oryginalne pomysły oraz umożliwiając czytelnikom jak najlepsze zrozumienie koncepcji i myśli autora.
Z Ambasadorem u Chopina
19.01.2015 r.

W jednej z sal warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina odbyło
się spotkanie, w którym uczestniczyli profesorowie: Stanisław
Sulowski, Tadeusz Bodio, JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires
Republiki Uzbekistanu oraz dr Adam Marszałek. Jego celem było
omówienie wizyty polskich obserwatorów podczas wyborów
parlamentarnych i samorządowych w Uzbekistanie.
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek, ambasador
Kazachstanu w Polsce JE Yerik Utembayev oraz prof. Marek
Chmaj byli organizatorami spotkania dużej grupy ekspertów
zainteresowanych powstaniem polsko-kazachskiej instytucji pod
nazwą Centrum Al-Farabi - Kopernik. Inicjatywa stworzenia Centrum
narodziła się podczas wizyty senatora dr. Piotra B.
Zientarskiego, prof. dr. hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr.
Adama Marszałka na Uniwersytecie Al-Farabi. Duże zainteresowanie
i poparcie idea ta uzyskała od goszczącego polską delegację JM
rektora Uniwersytetu Al-Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski,
Jacek Sobczak, Waldemar Gontarski, Yerik Primbetov,
Lech Gardocki, Marek Chmaj, Tadeusz Bodio, Andrzej
Bisztyga, Bogusław Banaszak oraz prezes Związku Literatów
Polskich Marek Wawrzkiewicz, JE Yerik Utembayev, a także
senator dr Piotr B. Zientarski, prof. Mikołaj Iwanow, dr
Mariusz Bidziński, dr Adam Marszałek, radcy ambasady
Kazachstanu Denis Yessentayev i Bakhytzhan Bulegenov,
sekretarz Rustem Zhappassov, Marina Jumakanova i
Karolina Targus.
Konferencja naukowa doktorantów UMK
8.01.2015 r.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Uczelniana Rada Doktorantów UMK, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aspekty teoretyczne i aspekty empiryczne badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym we współczesnym świecie”.
Tines myśli o Kongresie
26.01.2015 r.

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego wieżowca siedzibie firmy
TINES odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama
Marszałka i pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Eksportu TINES CAPITAL
GROUP Mieczysława Łapanowskiego. W rozmowie, w której w pewnych
fragmentach uczestniczyli także prof. Jacek Sobczak i dyrektor Sławomir
Nowicki, omówiono wstępne warunki udziału przedstawicieli firmy TINES w
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Znający doskonale państwa
azjatyckie Mieczysław Łapanowski, który spędził wiele lat na placówkach
dyplomatycznych pełniąc ostatnio m.in. funkcję zastępcy ambasadora RP w
Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił wagę i znaczenie Kongresu dla polskich
uczonych i ludzi biznesu.
Przygotowania do II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego
4.02.2015 r.

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone
przygotowaniom do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Profesor
Joanna Marszałek-Kawa, kierownik naukowy wydarzenia, wraz z
sekretarzami - Karoliną Targus oraz Alicją Stańco-Wawrzyńską -
skoncentrowały się na zagadnieniach logistycznych. Ustalono zarówno
sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników, jak i
opracowaniem listy oraz kalendarza poszczególnych wystąpień. W drugiej
części spotkania skoncentrowano się na ocenie procesu wydawniczego 9
tomów publikacji, będących pokłosiem I edycji Kongresu, który odbył się w
Toruniu w maju ubiegłego roku. W przekonaniu prof. Joanny Marszałek-Kawy
prace redakcyjne i recenzyjne zostaną zakończone w lutym, a wszystkie tomy
ukażą się drukiem już w marcu br.
Prezydent Michał Zaleski na Kongresie
18.02.2015 r.

We wszystkich dotychczasowych konferencjach i w I Międzynarodowym
Kongresie Azjatyckim uczestniczył prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski,
który zawsze obejmował patronatem honorowym to ważne wydarzenie. Tak
będzie i w tym roku. Organizatorzy - jak zawsze - dołożą starań, aby w
trakcie Kongresu zaprezentować walory naszego pięknego Torunia polskim i
zagranicznym gościom.
Z Przewodniczącym o Kongresie
9.03.2015 r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie
przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ryszarda Bobera z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr.
Adamem Marszałkiem. Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że
Międzynarodowy Kongres Azjatycki jest bardzo ważną imprezą
gromadzącą uczonych, biznesmenów i ludzi kultury z wielu państw
świata. Jednocześnie odgrywa ona znacząca rolę w promowaniu
województwa kujawsko-pomorskiego. Ryszard Bober przyjął
zaproszenie kierownika naukowego Kongresu, prof. Joanny
Marszalek-Kawy, do udziału w tej imprezie.
Polscy obserwatorzy odwiedzili punkty wyborcze w Taszkiencie,
Samarkandzie, Ferganie oraz w kilku mniejszych miejscowościach.
Prezes na wyborach prezydenckich w Uzbekistanie
3.04.2015 r.

W dniu 29 marca 2015 roku odbyły się w Uzbekistanie wybory
prezydenckie. W charakterze obserwatora przebywał na nich Prezes
Towarzystwa Azja-Pacyfik dr Adam Marszałek. Wśród
kilkudziesięciu obserwatorów ze świata był także wybitny znawca Azji
Środkowej, profesor Tadeusz Bodio z Uniwersytetu
Warszawskiego. Polscy obserwatorzy odwiedzili piętnaście punktów
wyborczych w dniach poprzedzających wybory, jak i w trakcie ich
trwania. Wśród czterech kandydatów startujących w wyborach
zwyciężył urzędujący prezydent, Isłam Karimow, na drugim
miejscu uplasował się współpracujący z Wydawnictwem Adam
Marszałek profesor Akmal Saidow.
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek spotkał się z rektorem Uniwersytetu Światowej
Ekonomii i Dyplomacji prof. Abdumalikiem Djumanovem.
Przedmiotem rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do
spraw narodowych Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji
Ibrahimov Zakirżanovicz, prof. Tadeusz Bodio, prof. Octjabr
Teszajev i dyrektor Szarka Atabek Gulyamov, było omówienie
spraw związanych z przygotowaniem II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor zadeklarował udział w tym
przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także
swoje uznanie dla działań podejmowanych przez Wydawnictwo
Adam Marszałek w zakresie edycji książek i czasopism
poruszających problematykę państw Azji Centralnej.
Wizyta dyrektor Joanny Dolęgi-Semczuk
14.04.2015 r.

W ostatnim czasie Wydawnictwo odwiedziła Joanna Dolęga-
Semczuk. Z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfik Adamem
Marszałkiem omówiła warunki udziału firmy Henkell & co. Vinpol w
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Uzgodniono, że w
trakcie trwania Kongresu doświadczeni barmani zaprezentują
najnowsze produkty  firmy Henkell.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
16.04.2015 r.

W trakcie obiadu w warszawskiej restauracji Thai-Thai Jego
Ekscelencja Yerik Utambayev, ambasador Kazachstanu w Polsce,
i dr Adam Marszałek, prezes Towarzystwa i Pacyfiku, omówili stan
przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.
Oprócz udziału w części naukowej Kongresu uczonych z Ałmaty,
Astany i Aktobe ambasador Utembayev zapowiedział obecność
przedstawicieli swej placówki w kulturalnej części spotkań. W planach
są prezentacja kuchni kazachskiej, wyświetlanie filmu czy też
występy artystów ludowych tego kraju.
Wojewoda Ewa Mes na Kongresie
17.04.2015 r.

W czasie spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek poinformował wojewodę Ewę Mes o stanie
przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pani
Wojewoda, która objęła nad nim patronat, potwierdziła swój udział
w tym ważnym wydarzeniu. W spotkaniu uczestniczyła również
sekretarz Kongresu Karolina Targus.
Dyrektor biura Time Marszałek Group Karolina Targus i radca
ministra infrastruktury i rozwoju Janina Mentrak rozmawiały z
radcą ekonomicznym i handlowym Pak Jong Ung o polsko-
koreańskich możliwościach współpracy. W przyjęciu uczestniczył
także wybitny dyplomata Krzysztof Szumski.
Ambasador świętuje Dzień Słońca
20.04.2015 r.

W Ambasadzie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej odbył
się uroczysty bankiet z okazji koreańskiego święta Dnia Słońca. Jego
gospodarzem był JE Geun Ri - ambasador KRLD w Polsce. Wśród
gości byli m.in. prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek oraz dr Marceli Burdelski.
TOWARZYSTWO POLECA
Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Azji i Pacyfiku objęło
patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Chińskie konflikty
polityczno-gospodarcze od upadku dynastii Qing, na którą serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Konferencja organizowana
przez Sekcję Chińską oraz Sekcję Polityczną Dalekowschodniego Koła
Naukowego UJ odbędzie się w dniu 16 maja 2015 r. w Krakowie w  Sali
Konferencyjnei Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3).
Wszelkie informacje o konferencji znajdą Państwo na:
https://www.facebook.com/events/838820212821405/
KONGRES
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).