TOWARZYSTWO AZJI
I PACYFIKU
MISJA
W 2006 r. - dziesięć lat od chwili powołania po raz pierwszy Towarzystwa Azji i Pacyfiku - reaktywowano pod kierownictwem dr. Adama Marszałka organizację, która przez okres swojej działalności zrobiła bardzo wiele na płaszczyźnie naukowej i kulturowej. Celem odrodzonego Towarzystwa jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji Pacyfiku poprzez publikację książek, roczników, organizację seminariów, konferencji, wystaw.
Ważnym aspektem naszej działalności jest również podtrzymywanie przyjaznych stosunków z przedstawicielami tych terenów. Gościliśmy już kilka delegacji z Chin, które zaowocowały ciekawymi projektami. Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się ostatnio tomik wierszy Jidi Majia, który zapoczątkował chińską serię liryczną na polskim gruncie. Nie bez znaczenia dla dynamicznego rozwoju Towarzystwa jest również utworzona pod koniec 2006 r. filia Wydawnictwa Adam Marszałek w Pekinie. Mamy dzięki temu możliwość dotarcia do chińskiej literatury i wypromowania jej w naszym kraju.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że ogólny obraz funkcjonowania TAiP przedstawiony na stronach portalu zachęci Państwa do współpracy, a także wzbogaci wiedzę na temat fascynujących obszarów Azji i Pacyfiku.
Copyright © 2012 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
POBIERZ
Statut Towarzystwa Azji i Pacyfiku
KONGRES
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).