KONGRES
TOWARZYSTWO AZJI
I PACYFIKU
WITAMY NA STRONIE
Copyright © 2012 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Aktualizowano: 27 maja 2022 r.
Licznik odwiedzin: 9341
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 18-20 maja 2022 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).
 
 
 
WOJEWODA PATRONEM KONGRESU

Jak co roku nad Międzynarodowym Kongresem Azjatyckim patronat obejmują najważniejsze instytucje rządowe i samorządowe. Miło nam poinformować, że do tego grona dołączył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W liście do organizatorów VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Pan Wojewoda podkreślił, jak istotną rolę podejmowaniu aktualnych problemów i wyzwań, a także sukcesów i osiągnięć krajów azjatyckich odgrywa ta impreza. Na koniec wszystkim uczestnikom Kongresu złożył życzenia udanych obrad oraz nawiązania wielu interesujących kontaktów biznesowych
i kulturalnych.

PROFESOR BAT-ERDENE BATBAYAR NA KONGRESIE

Swój udział w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim zapowiedział znakomity uczony i wydawca z Mongolii Profesor Bat-Erdene Batbayar, który 2006 roku założył firmę Nepko będącą jednym z najważniejszych wydawnictw na rynku krajowym. Jednocześnie Pan Profesor jest najbardziej znanym mongolskim publicystą, pisarzem i krytykiem. W rozmowie z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem zgłosił chęć wygłoszenia referatu na temat współczesnej Mongolii.
SPOTKANIE W TAI’AN

W czasie kolacji wydanej na cześć uczestników Drugiej Światowej Konferencji Współpracy Wydawniczej rozmowy o możliwościach współpracy prowadzili: organizator konferencji i dyrektor Chińskiej Akademii Prasy i Publikacji Dawei Li, prezes GBD Books z Indii Kaushal Goyal wraz z małżonką, prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz dyrektor Ves Mir Publishers z Moskwy - dr Oleg Zimarin.
SEMINARIUM „NOWEJ POLITYKI WSCHODNIEJ”
Zgodnie z wieloletnią tradycją również tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego towarzyszyło zebranie redakcji „Nowej Polityki Wschodniej”. Podczas spotkania prof. Joanna Marszałek-Kawa, redaktor naczelna NPW, omówiła plany rozwojowe pisma na najbliższy rok, a także przedstawiła nowego członka redakcji - prof. Macieja Rasia, prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który obejmuje funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W zebraniu wzięli udział: prof. Arkadiusz Czwołek (kierownik działu „historia”), prof. Krystyna Gomółka (kierownik działu „migracje, edukacja i gospodarka”), prof. Marcin Lisiecki (kierownik działu „media i komunikacja społeczna”), prof. Danuta Plecka (kierownik działu „polityka”), prof. Michał Strzelecki (kierownik działu „stosunki międzynarodowe”), prof. Antonina Kozyrska (sekretarz zarządzający) oraz dr Kornel Bielawski, dr Agata Włodarska-Frykowska, Michał Dahl i Szymon Ostrowski.
TAJLANDIA NA KONGRESIE

Z radością informujemy, że na VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który trwać będzie od 15 do 17 maja 2019 roku, gościć będzie ambasador Królestwa Tajlandii JE Sansanee Sahussarungsi. Pani Ambasador jest kolejnym międzynarodowym gościem, który będzie uczestniczyć w Kongresie, poszerzając grono dyplomatów.
ZAPROSZENIE DLA AMBASADORA WIETNAMU

JE Vu Dang Dung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, wyraził zainteresowanie udziałem w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pan Ambasador pełni funkcję dyplomatyczną od 2017 roku zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Jak dotąd nie miał jeszcze okazji uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest Kongres. Ideę i dorobek MKA przedstawił Jego Ekscelencji prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek podczas uroczystego bankietu z okazji Święta Narodowego Republiki Serbii.
NAGRODA DLA PANI PREZES

Prof. Miao Huashou z Pekinu przekazał Wydawnictwu historyczne zdjęcie, na którym Pani Liu Yandong, wicepremier Rządu Chińskiej Republiki Ludowej, wręcza prof. Joannie Marszałek-Kawie nagrodę państwową dla młodych naukowców publikujących swe prace w Chinach. Pani Prezes była jednym z sześciu naukowców wyróżnionych tą prestiżową nagrodą. Uroczystość odbyła się w siedzibie chińskiego parlamentu.
PREZES Z AMBASADOR O KONGRESIE

Gościem Honorowym VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego jest Republika Indonezji, która uznała 7MKA za flagowe polskie wydarzenie w ramach obchodów 65. rocznicy zawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Indonezją. Ambasador Republiki Indonezji w Warszawie, JE Siti Nugraha Mauludiah zaprosiła delegację Towarzystwa Azji i Pacyfiku - prezesa dr. Adama Marszałka i sekretarza dr. Bartosza Płotkę - do swojej warszawskiej rezydencji, aby ustalić szczegóły uczestnictwa Indonezji w VII Kongesie w tej zaszczytnej roli. Rezultatem przeprowadzonych rozmów, w których uczestniczyły także I Sekretarz Diyah Ramadani Agustini i III Sekretarz Widya Rahma Utami, będzie wspólnie przygotowany, nadzwyczaj bogaty program kulturowy prezentowany uczestnikom Kongresu, indonezyjskie forum biznesowe oraz specjalny panel naukowy poświęcony problematyce indonezyjskiej z udziałem zaproszonych specjalistów z Polski i Indonezji.
INDONEZJA GOŚCIEM HONOROWYM KONGRESU

Prof. Joanna Marszałek-Kawa, Kierownik Naukowy Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, spotkała się z Ambasador Indonezji, JE Siti Nugraha Mauludiah, by porozmawiać na temat roli i ponownego udziału Ambasady Indonezji w VII MKA. Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku przeprowadzonych rozmów Republika Indonezji została Gościem Honorowym VII MKA, na którym zaprezentuje bogaty w atrakcje program kulturowy.

SAMIR RAWAT NA  KONGRESU

W bardzo szybkim tempie powiększa się grono uczestników VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Kolejne deklaracje uczestnictwa złożyli weteran płk dr Samir Rawat, członek organizacji Military Intellectual & Normative Development oraz silna grupa uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego na czele z dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UG dr. hab. Tadeuszem Dmochowskim, prof. UG i kierownikiem Katedry Teorii Polityki, wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UG dr. hab. Jarosławem Noconiem, prof. UG.

PANIE PROFESOR W AŁMATACH

W czasie pobytu w Ałmatach prof. Joanna Marszałek-Kawa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Danuta Plecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyły w licznych rozmowach na temat wspólnych inicjatyw naukowych na uważanym za jeden z najlepszych w Azji Centralnej Uniwersytecie Al-Farabi. Obie Panie Profesor wygłosiły prelekcje dotyczące systemu politycznego oraz systemu partyjnego RP. Z roli gospodarzy wspaniale wywiązali się współpracujący z Wydawnictwem Adam Marszałek i Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK dziekan Wydziału Prawa prof. Daulet Baideldinov oraz wspierający go prof. Ualikhan Akhatov.
PIOTR CHODAK NA KONGRESIE

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że autor najważniejszego w Polsce bloga poświęconego tematyce Chin Piotr Chodak przyjął zaproszenie kierownik naukowej VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. Joanny Marszałek-Kawy i po raz kolejny, tradycyjnie pojawi się na konferencji. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w Kongresie i zapoznania się z treściami bloga dostępnymi na stronie www.chinytolubie.pl
RUSZA REJESTRACJA NA VII KONGRES

Szanowni Państwo!

Odpowiadając na liczne zapytania, mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy zapisy na VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki.
Pierwszą osobą, która potwierdziła udział w Kongresie jest cieszący się szerokim uznaniem polski uczony, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.
Jednocześnie informujemy, że będziemy sukcesywnie zawiadywać Państwa o postępach przygotowań do 7. edycji Kongresu.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.kongresazja.pl
PROFESOR PAJĄK W RADZIE KONGRESU

W trakcie pobytu w Wydawnictwie Adam Marszałek wybitny polski uczony prof. dr hab. Kazimierz Pająk odebrał z rąk Prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka nominację do Rady Naukowej Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Prezes TAiP wręczył ją w imieniu prof. Joanny Marszałek-Kawy, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Kongresu.

NOWE NUMERY „STUDIÓW ORIENTALNYCH”

Dobiegły końca prace redakcyjne nad dwoma tegorocznymi numerami „Studiów Orientalnych”. W numerze pierwszym znajdą się opracowania poświęcone między innymi: demokratyzacji edukacji na Tajwanie (Inetta Nowosad), wsparciu udzielonemu Czeczenii przez Azerbejdżan w trakcie dwóch wojen czeczeńskich (Kamil Pietrasik), a także twórczości japońskiego prozaika Tanizakiego Jun’ichirō (Marcelina de Zoete-Leśniczak). Z kolei opracowania składające się na numer drugi poruszają takie zagadnienia, jak: wpływ pandemii koronawirusa na stosunki międzynarodowe (Kamila Rezmer-Płotka; Natalia Zajączkowska; Kamil Pietrasik), polityka zagraniczna Rosji (Sylwester Gardocki) oraz neoosmańska polityka w Bośni i Hercegowinie i jej wpływ na stosunki etniczne w kraju (Katarzyna Wasiak).
W obu zeszytach nie zabraknie również recenzji ciekawych książek.

LIST AMBASADORA
Jednym z dyplomatów uczestniczących w VII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim był pełniący od niedawna funkcję Ambasadora Kazachstanu w Polsce JE Alim Kirabayev, który wziął udział w uroczystym otwarciu wydarzenia oraz z uwagą obserwował merytoryczne panele Kongresu. Prezentujemy Państwu list podsumowujący wydarzenie, który otrzymaliśmy od Jego Ekscelencji.
ROZMOWY Z CNPIEC
W ostatnim czasie odbyło się spotkanie robocze dwóch grup wydawniczych:
China National Publications Import and Export (Group) Corporation oraz
Marszałek Publishing Group. Spotkanie dotyczyło podsumowania stanu
realizacji wspólnych projektów oraz omówienia planów wydawniczych na
2021 rok. Przedstawicielki najstarszej firmy wydawniczej w Chinach, którą
jest CNPIEC, zapowiedziały, że reprezentowane przez nie wydawnictwo
planuje razem z MPG polską publikację pozycji przede wszystkim z zakresu
literatury pięknej. W spotkaniu udział wzięli: menadżerka departamentu ds.
praw autorskich CNPIEC Joy Zhou, menadżerka CNPIEC Jasmine Bao,
prezes MPG Adam Marszałek oraz jego asystent Bartosz Płotka.
O RZĄDZENIU
Owocem współpracy redakcji Wydawnictwa Adam Marszałek i New World
Press są dwie części najnowszej książki z serii „Indeks zagadnień kluczowych
dla zrozumienia współczesnych Chin”. Noszą one tytuł O rządzeniu i stanowią
wyciąg haseł z platformy „China Keywords” zainicjowanej i rozwijanej przez
China International Publishing Group, Akademię Współczesnych Chin i
Studiów Globalnych oraz Chińską Akademię Translatorską. Opracowane
zagadnienia skupiają się wokół zagadnień władzy, zarządzania i administracji
publicznej w obecnych Chinach. Książki stanowią wartościowy materiał
źródłowy dla badaczy chińskiej myśli politycznej i kierunków rozwoju
chińskiej polityki. Obie części będą dostępne w sprzedaży w nadchodzącym
tygodniu.
WIECZORNY SPACER Z AMBASADOREM
Uczestniczący w Kongresie ambasador Tomasz Łukaszuk, prof. Aleksandra Dedońska-Schultz z Frankfurtu nad Menem oraz prof. Yves Morin z Vesoul odbyli wieczorny spacer po toruńskiej starówce. Rolę przewodnika pełniła prezes Halina Marszałek.
MALEZYJSKIE ŚWIĘTO
W warszawskim kompleksie Varso Place ambasador Malezji w Polsce JE Dato’ Chitra Devi Ramiah wydała bankiet dyplomatyczny z okazji obchodów 64. Święta Narodowego Malezji oraz 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Malezją a Polską. W swoim wystąpieniu Jej Ekscelencja podkreśliła dużą dynamikę rozwoju stosunków politycznych i kulturowych, a także strategiczne znaczenie wymiany gospodarczej między państwami. Wydarzenie ubogacił program kulturowy, m.in. wspólne krojenie tortu przez ambasadorów państw azjatyckich i pokaz tradycyjnego malezyjskiego tańca ludowego. Na obchody obu rocznic przybyło kilkadziesiąt osób ze świata dyplomacji, polityki i biznesu, w tym Szef Służby Zagranicznej MSZ prof. Arkady Rzegocki, wicedyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ dr Tomasz Kobzdej, wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, ambasador Wietnamu w Polsce JE Nguyen Hung, ambasador Tajlandii w Polsce JE Chettaphan Maksamphan, ambasador Kazachstanu w Polsce JE Alim Kirabayew, Prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK prof. Jerzy Boehlke, sekretarz Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Bartosz Płotka i wielu innych znamienitych gości.
DZIEŃ AZERBEJDŻANU NA KONGRESIE
Podczas wizyty delegacji Marszałek Publishing Group w ambasadzie Republiki Azerbejdżanu prezes MPG dr. Adam Marszałek rozmawiał z ambasador tego państwa w Polsce JE Nargiz Gurbanova, która zapowiedziała udział w IX Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Ponadto Pani Ambasador zadeklarowała wspólną z Towarzystwem Azji i Pacyfiku organizację Dnia Azerbejdżanu podczas Kongresu. O szczegółach organizacyjnych zespół MKA będzie informował na stronie wydarzenia www.kongresazja.pl, za pomocą której można zgłaszać tematy wystąpień.