Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by marszalek.com.pl

W Ratuszu o Kongresie
Aktualizacja 14.05.2014

W toruńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek oraz sekretarz Kongresu Joanna Piechowiak-Lamparska. Szeroko pojęta tematyka azjatycka  - od bieżących problemów międzynarodowych i gospodarczych po film, muzykę i literaturę, a nawet taniec i azjatycką kuchnię - przez najbliższe dni Toruń stanie się centrum dyskusji o Azji dawnej i współczesnej. Na I Międzynarodowy Kongres Azjatycki przyjedzie do naszego miasta przeszło 300 uczestników, w tym m.in. ambasadorowie: Indii, Indonezji, Malezji, Pakistanu, Azerbejdżanu, Tajlandii i Japonii.
Aktualności
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
Napisali o nas
Półrocznik „Studia Orientalne” powstał dzięki wspólnej inicjatywie Wydawnictwa Adam Marszałek i Fundacji Institutum Orientalium. Od września 2013 roku grono instytucji współwydających czasopismo poszerzyło się o Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku, natomiast Fundację Institutum Orientalium zastąpiło Centrum Analiz Wyborczych - „Wybór”. Podpisanie umowy o współpracy z tą uczelnią, uważaną za jeden z najlepszych ośrodków naukowych w Azji Centralnej, oznacza jeszcze większe umiędzynarodowienie Rady Naukowej i poszerzenie składu Redakcji czasopisma, a także wzbogacenie głównego nurty tematycznego „Studiów Orientalnych” o publikacje autorów reprezentujących państwa z wymienionego obszaru.
Periodyk jest poświęcony problematyce państw Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień politologicznych, prawnych, historycznych, socjologicznych i kulturowych. W Radzie Naukowej „Studiów Orientalnych” zasiadają zagraniczni uczeni i badacze reprezentujący kraje, które znajdują się w kręgu zainteresowań czasopisma, co zapewnia aktualność tekstów i specjalistyczne opracowanie poruszanych zagadnień.
Zapraszamy autorów, których interesuje szeroko pojęta tematyka wschodnia, kultura i historia krajów Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej, do nadsyłania tekstów do siódmego i ósmego numeru, które ukażą się w 2015 roku, na adres:
pawel@marszalek.com.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
tel. +48 56 660 81 60
e-mail:
info@marszalek.com.pl
www.marszalek.com.pl
Kino azjatyckie na I Kongresie
Aktualizacja 20.05.2014

Z satysfakcją podczas I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zaprezentowaliśmy Państwu dwa filmy: Dor (produkcji indyjskiej) oraz Zakazane drzwi (produkcji indonezyjskiej). Pokaz otworzyła JE Monika Kapil Mohta, ambasador Republiki Indii. Obrazy zebrały wiele pozytywnych opinii publiczności.
Kuchnia tajska na I Kongresie
Aktualizacja 20.05.2014

I Międzynarodowy Kongres Azjatycki został wzbogacony licznymi imprezami towarzyszącymi. Jedną z nich był pokaz i degustacja kuchni tajskiej, zorganizowany przez Ambasadę Królestwa Tajlandii, którą reprezentowali minister-radca Paitoon-Mahapannaporn oraz sekretarz Thantida Wangthamrong. Goście mogli także poznać tajniki wypieku toruńskiego piernika.
Informacja dla uczestników
I MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU AZJATYCKIEGO


Przypominamy uczestnikom I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO - którego Wydawnictwo Adam Marszałek było współorganizatorem i którego efekty planujemy wydać w 10. naukowych tomach problematycznych - że termin nadsyłania materiałów upływa 30 września 2014 r. Osoby zainteresowane publikacją swoich wystąpień prosimy o przesyłanie plików na adres redaktora Macieja Majewskiego: maciej@marszalek.com.pl
Wszelkie informacje na temat terminów i wymagań redakcyjnych znajdą Państwo na stronie kongresu:
http://www.kongresazja.pl
Wielki sukces I Kongresu
Aktualizacja 28.05.2014

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Toruniu odbył się organizowany przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Fundację Współpracy Międzynarodowej im. prof. Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika I Międzynarodowy Kongres Azjatycki.
Kongres ten, poprzedzony siedmioletnią tradycją konferencji naukowych poświęconych współczesnej Azji, zgromadził ponad 300 uczestników z całej Polski oraz takich krajów, jak: Chiny, Tajwan, Japonia, Indonezja, Indie, Tajlandia, Pakistan, Azerbejdżan, Kirgistan, Kazachstan, Mongolia, Rosja, Turcja, Francja i Wielka Brytania. Oprócz uczonych Toruń odwiedzili dyplomaci z państw azjatyckich, a także przedsiębiorcy, którzy mogli wziąć udział w organizowanym po raz pierwszy w ramach tego przedsięwzięcia panelu biznesowym. Kongresowi towarzyszyło wiele imprez kulturalnych częściowo współorganizowanych przez ambasady, jak np. minifestiwal kina azjatyckiego, wieczór z kuchnią tajską czy koncert gamelanu. Pojawiły się także atrakcje lokalne: pokaz wypieku i degustacja tradycyjnych toruńskich pierników oraz nocny pokaz „Komturia” w ruinach Zamku Krzyżackiego i recital fortepianowy, na które zaprosił uczestników Urząd Miasta Torunia.
W trakcie Kongresu dużą popularnością cieszyło się także stoisko Wydawnictwa Adam Marszałek, przy którym była prowadzona sprzedaż publikacji związanych z Azją.
Umowy w Pekin Duck
Aktualizacja 28.05.2014

Time Marszałek Group 3 lipca br. podjął chińską delegację na czele z dyrektorem Lang Tao. Podczas lunchu w warszawskiej restauracji umowy dotyczące publikacji kolejnych serii wydawniczych podpisali dyrektor ds. rozwoju kulturalnego prowincji Anhui Kang Fusheng, generalny menadżer TMG dr Adam Marszałek oraz redaktor naczelny firmy - dr Daniel Kawa. W spotkaniu uczestniczyli pozostali członkowie delegacji: panie Wang Zhen i Yue Yiping, pan Xie Changlu, oraz przedstawiciele Wydziału Kultury Ambasady ChRL w Polsce: radca Wu Guang i pierwszy sekretarz Peng Lee. Obecni byli również: senator RP dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj, asystentka ds. międzynarodowych TMG Karolina Targus oraz korespondent „Renmin Ribao” Li Zengwei. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze, przy lampce wina i wyśmienitej pekińskiej kaczce.
Ambasador Kazachstanu na Kongresie
18.07.2014 r.

Pierwszym zagranicznym dyplomatą wysokiej rangi, który zgłosił chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim jest JE Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem z dużym uznaniem wyrażał się o dotychczasowym dorobku siedmiu konferencji naukowych i I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizowanego przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W spotkaniu Pana Prezesa z Ambasadorem brali również udział: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP senator dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz radca ambasady Denis Yessentayev.
II Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do II Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 21-22 V 2015 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
Nowy numer „Studiów Orientalnych”
14.10.2014 r.

Redakcja „Studiów Orientalnych” ma przyjemność
zaprezentować Państwu pierwszy tegoroczny numer
półrocznika „Studia Orientalne”. Autorami artykułów w
nim zamieszczonych są uczeni z Polski, Ukrainy,
Azerbejdżanu, Kirgistanu i Kazachstanu. Szczególnie
interesujące są opracowania prof. Hassana Alego
Jamsheera Fundamentalizm muzułmański wobec
„Szatańskich wersetów” Salmana Rushdiego oraz
Natalii Slobodian Counter-terrorism program as a
forming factor of U.S. foreign policy in the Persian Gulf.
Zachęcamy również do zapoznania się z działami
sprawozdań i recenzji. Współwydawcą „Studiów
Orientalnych” jest Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet
Słowiański w Biszkeku.
Kobieta a wielokulturowy Kazachstan
11.08.2014 r.

Pod koniec lipca nakładem Europejskiego
Centrum Edukacyjnego ukazała się niezwykle
interesująca i poruszająca aktualne problemy
praca Moniki Humeniuk-Walczak pt.
Wizerunek kobiety w wielokulturowym
społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do
edukacji międzykulturowej. Książka jest
pogłębionym studium fenomenologicznym
kulturowego wizerunku kobiety, będącym
efektem prac badawczych prowadzonych przez
autorkę w Kazachstanie wśród kobiet ze
środowisk zróżnicowanych etnicznie,
narodowościowo i religijnie. Monika Humeniuk-
Walczak w nowatorski sposób zwraca uwagę na
role społeczne kobiet w kontekście wzajemnego
ubogacania kultur. W książce podjęto również
próbę włączenia problematyki kulturowego
wizerunku kobiety w zakres teorii i praktyki
edukacji międzykulturowej.
Odszedł Michał Szreffel
11.08.2014 r.
Redakcja „Studiów Orientalnych” z przykrością
zawiadamia, że 6 sierpnia 2014 roku zmarł nagle
Michał Szreffel,  współzałożyciel i zastępca
redaktora naczelnego naszego czasopisma,
współpracownik Wydawnictwa Adam Marszałek,
prezydent Centrum Analiz Wyborczych -
„Wybór”, współorganizator i sekretarz I
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Współczesne wyzwania administracji rządowej i
samorządowej”, doktorant w Katedrze Historii
Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w
Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group
dr Adam Marszałek podpisał z rektorem
Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-
Farabi Galymem Mutanovem umowę o
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i
Wydawnictwem Adam Marszałek. Przewiduje
ona wprowadzenie w życie nowych form
współpracy m.in.: wzajemne konsultacje, a
także publikacje artykułów, raportów i innych
materiałów naukowych, organizację stażu dla
studentów Kazachskiego Narodowego
Uniwersytetu oraz wspólne działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.:
ambasador nadzwyczajny i pełnomocny
Republiki Kazachstanu w Polsce Yerik
Utembayev, senator RP Piotr Benedykt
Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz I
zastępca rektora prof. Burkitbayev
Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu
na II Międzynarodowym
Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na
trzecią dekadę maja 2015 roku, nabierają
tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek
Publishing Group dr. Adama Marszałka w
Kazachstanie swój udział w obradach
zapowiedzieli uczeni z Uniwersytetów z Ałmaty
oraz Astany. Na ich wniosek przyspieszymy
również rejestrację uczestników Kongresu.
Wszystkich Państwa zainteresowanych szeroko
rozumianą problematyką azjatycką serdecznie
zapraszamy na stronę internetową:
www.kongresazja.pl
III Międzynarodowa
Konferencja Wschodnioznawcza
8.09.2014 r.
W dniach 21-22 października 2014 r. w Toruniu 
odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja
Wschodnioznawcza „Solidarność a demokracja. 25 lat
transformacji postkomunistycznej”. Problematyka
konferencji ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje
szeroko rozumiane uwarunkowania i procesy polityczne
zachodzące w Europie Środkowo- Wschodniej, na
Zakaukaziu oraz w Azji Centralnej. Celem konferencji
jest przybliżenie z perspektywy ostatnich 25 lat 
przeobrażeń  zachodzących w tej części świata i
zastanowienie się nad kierunkiem przyszłych zmian w
kontekście przemian politycznych, gospodarczych i
społecznych. Wszystkich zainteresowanych konferencją
zapraszamy na stronę internetową:
www.wschodnioznawcza.umk.pl
III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
Rozmowy na Uniwersytecie Kunaeva
8.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia 2014 roku w Ałma Acie odbyło się
spotkanie prezesa Marszałek Publishing Group z
rektorem oraz pracownikami Uniwersytetu Kunaeva. Ta
świetnie funkcjonująca uczelnia prywatna uważana jest
za jedną z najlepszych szkół wyższych. Dr Adam
Marszałek oraz rektor Omrali Kopabayev
postanowili zacieśnić współpracę poprzez wymianę
publikacji i uczonych, którą z polskiej strony będzie
koordynowało Centrum Badań Wschodnich.
Na zakończenie wizyty rektor Omrali Kopabayev
wydał na cześć polskiej delegacji uroczysty obiad, w
którym uczestniczyli senator RP dr Piotr Benedykt
Zientarski, prof. Marek Chmaj, dziekan Wydziału
Prawa Uniwersytetu Al-Farabi Daulet Baideldinov,
kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego,
Prawa Pracy Sierikkali Tynybiekow, członek Rady
Konstytucyjnej Kazachstanu oraz prorektor
Uniwersytetu Kunaeva.
Prezes MGP odznaczony medalem
9.09.2014 r.
Drugim już złotym medalem został odznaczony w
Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group dr
Adam Marszałek. Tym razem rektor najstarszego i
najbardziej prestiżowego Kazachskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Al-Farabi prof. Galym Mutanov
wręczył go w uznaniu zasług dla rozwoju
Uniwersytetu, a w szczególności za zainicjowanie i
rozwijanie współpracy wydawniczej pomiędzy tą
ważną instytucją naukową a wydawnictwami
skupionymi w Marszałek Publishing Group. Uczeni z
Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi
publikują w czasopismach Wydawnictwa Adam
Marszałek, a także wchodzą w skład rad naukowych
czasopism i serii wydawniczych.
Święto Uzbekistanu
10.09.2014 r.
Z okazji 23 rocznicy Niepodległości Republiki
Uzbekistanu chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu w
Polsce JE Ikrom Nazarov wydał 9 września 2014 roku
uroczysty bankiet, na którym oprócz dyplomatów
pojawiło się wielu przedstawicieli świata nauki, kultury
i biznesu.
W czasie rozmów z prezesem Marszałek Publishing
Group dr. Adamem Marszałkiem JE Ikrom Nazarov z
radością przyjął zaproszenie na II Międzynarodowy
Kongres Azjatycki. Podkreślił również, że impreza ta
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dyplomatów
akredytowanych w Polsce.
Ambasador Marzec chwali
Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych
przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek
Publishing Group dr Adam Marszałek oraz
ambasador Przemysław Marzec, pełniący w
przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki
Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie
zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam
Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z
zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też
organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć
naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz
wymiana studentów.