Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by marszalek.com.pl
 
BAŁKAŃSKIE ODWIEDZINY
W dniu 31 lipca 2013 r. gościliśmy w Wydawnictwie małżeństwo uczonych z Mołdawii, zamieszkałe w Rumunii, o polskich korzeniach. Pan Octavian Milewski, przedstawiciel Międzynarodowej Fundacji Wspierania Współpracy i Partnerstwa Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego i jego żona, dr Natalia Milewski, wykładająca na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Uniwersytetu w Bukareszcie z zainteresowaniem słuchali o projektach Prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka. Spotkania zaowocowały powołaniem Państwa Milewskich do rad naukowych czasopism i serii wydawniczych publikowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek, a także kilkoma propozycjami książkowymi związanymi ze współpracą Mołdawii i Rumunii z Polską, bliską sercu naszych gości.
MOŁDAWSKIE NOMINACJE
W dniu 8 sierpnia br. konsul honorowy Mołdawii w Toruniu Jan Mrozowski podjął obiadem przebywających w Polsce na zaproszenie Wydawnictwa Adam Marszałek państwa Natalię i Oktawiana Milewskich. W trakcie spotkania rozmawiano o konieczności nawiązania ściślejszych stosunków pomiędzy Polską a Mołdawią.
Konsul Jan Mrozowski wręczył dr Natalii Milewskiej powołanie na członka Rady Naukowej prestiżowego czasopisma „Kognitywistyka i Media w Edukacji”.
W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Aleksander Dybiński, redaktor Wojciech Karpiński oraz dr Adam Marszałek.
STUDENTKI Z BAKU STAŻUJĄ W WYDAWNICTWIE
W dniu 20 sierpnia 3-tygodniowy staż w Wydawnictwie Adam Marszałek rozpoczęły studentki polonistyki Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego Vafa Valijeva i Zara Mutallibova. Celem ich pobytu jest doskonalenie znajomości języka polskiego, poznanie procesu wydawniczego oraz pomoc w redagowaniu i edycji bajek azerbejdżańskich, których tłumaczenie przygotowali studenci bakijskiego uniwersytetu.
WIZYTA REDAKTORA LI ZENGWEI
W dniu 23 sierpnia br. toruńską i łysomicką siedzibę Towarzystwa Azji i Pacyfiku odwiedził korespondent chińskiego dziennika „Renmin Ribao” Redaktor Li Zengwei z synem Tycjanem. Oprócz zwiedzania Torunia i spotkań w siedzibie Towarzystwa chińscy goście przeprowadzili rozmowy z Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim, Dyrektorem Departamentu Promocji Miasta Andrzejem Pietrowskim, a także spotkali się z zastępcą Redaktora Naczelnego toruńskich „Nowości” Mariuszem Załuskim.
Zaprzyjaźniony od kilkunastu lat z Towarzystwem Redaktor Li Zengwei wielokrotnie gościł już w Toruniu, a w trakcie wizyt delegacji Towarzystwa w Chinach zawsze służył nam pomocą.
Role gospodyń pełniły Panie: Halina Marszałek oraz Joanna Marszałek-Kawa i Marianna Kawa.
MARSZAŁEK PUBLISHING GROUP
Z WIZYTĄ U CHIŃSKICH PARTNERÓW

W dniu 10 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Marszałek Publishing Group z Ivy Yu Yang, kierownikiem Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Chiny. Redaktor Karolina Skonieczka rozmawiała z kierownik Yu o dotychczasowej współpracy z Chinami i planach na przyszłość. W spotkaniu udział wzięli również prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz korespondent największego chińskiego dziennika „Renmin Ribao” Li Zengwei. Na zakończenie rozmów dr Marszałek zaprosił kierownik Yu i redaktora Li na październikową inaugurację działalności Time Marszałek Group - firmy ściśle współpracującej z Wydawnictwem Adam Marszałek.
UZBEKISTAN ŚWIĘTUJE W HOTELU HYATT
Z okazji święta narodowego Uzbekistanu chargé d'affaires Ikrom Nazarov wydał bankiet w hotelu Hyatt.
W rozmowie z wybitnym polskim badaczem Azji Centralnej prof. Tadeuszem Bodio, wicedyrektorem Departamentu Współpracy Gospodarczej i Promocji w Ministerstwie Gospodarki Elżbietą Bodio i prezesem Time Marszałek Group dr. Adamem Marszałkiem chargé d'affaires namawiał polskich partnerów do zacieśniania współpracy na niwie naukowo-wydawniczej.
Wśród gości byli również dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stanisław Sulowski z małżonką Alicją, koordynator Białorusi, Rosji, Chin i Azji Centralnej na Forum Ekonomicznym dr Władysław Sokołowski oraz stojący w głębi wybitny polski dyplomata, były minister spraw zagranicznych Andrzej Załucki.
KOLEJNE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ
Pod koniec września prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek spotkał się w Warszawie z Ambasadorem Czarnogóry, Jego Ekscelencją Ramizem Bašiciem. W trakcie spotkania omówiono perspektywy dalszej współpracy wydawniczej i rozwoju kontaktów naukowych z krajami bałkańskimi.
ŚWIĘTO W AMBASADZIE
Z okazji rocznicy proklamowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Ambasadzie tego kraju w Warszawie odbyło się przyjęcie, w którym uczestniczył prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek. W rozmowie z ambasadorem Kim Pyong Ilem poruszył on temat wspólnego wydania albumu poświęconego przyrodzie Korei Północnej. Spotkało się to z żywym zainteresowaniem ze strony ambasadora i jego współpracowników.
PREZES WANG YAFEI W WARSZAWIE
W warszawskim hotelu Hilton odbyły się rozmowy poprzedzające ceremonię uroczystej inauguracji działalności Time Marszałek Group w Polsce. Inicjatorem spotkania był prezes Anhui Publishing Group Wang Yafei, który w rozmowie z prezesem Adamem Marszałkiem ustalił kierunki działania Time Marszałek Group w najbliższej przyszłości.
W rozmowie uczestniczyli również: zastępca redaktora naczelnego Time Publishing&Media Bao Yunjiu, dyrektor Anhui Antai Technology Song Qi Yi, dyrektor biura Anhui Publishing Group Fan Renping, asystentka prezesa Karolina Skonieczka oraz w roli tłumacza - korespondent „Renmin Ribao” redaktor Li Zengwei.
ROZMOWY W AŁMACIE
W ostatnim czasie delegacja Marszałek Publishing Group przebywała w Kazachstanie, gdzie na Kazachskim Uniwersytecie Narodowym im. Al-Farabi przeprowadziła rozmowy z pierwszym wicerektorem Burkitbayevem Mukhambetkalim, dziekanem Dauletem Laikovichem Baideldinovem oraz dyrektorem Wydawnictwa Assanem Almazem.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji podpisano umowę o współpracy między Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi a Marszałek Publishing Group oraz ustalono warunki dotyczące wydawania półrocznika „Nowa Polityka Wschodnia”. Ze strony polskiej w rozmowach uczestniczyli prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz prezes Wydawnictwa Adam Marszałek dr hab. Joanna Marszałek-Kawa.
PROPOZYCJE REKTOR ALTYN K. MYRZASHOVEJ
Z dwudniową wizytą przebywała w Toruniu i Łysomicach rektor Kazachsko-Rosyjskiego Międzynarodowego Uniwersytetu prof. Altyn K. Myrzashova. Rezultatem przeprowadzonych rozmów było podpisanie z prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanną Marszałek-Kawą umowy przewidującej współpracę naukową i wydawniczą obu tych instytucji.
Wieczorem prezes Joanna Marszałek-Kawa wydała kolację na cześć Pani Rektor, w której uczestniczyli: Kazimierz Walczak, dr Adam Marszałek, towarzyszący Pani Rektor - wiceprezydent oraz Róża Małecka-Sobczak, Halina Marszałek i prof. Krzysztof Mikulski.