Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by marszalek.com.pl
Aktualności
Licznik odwiedzin: 37225
Aktualizowano: 14 kwietnia 2021 r.
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
Napisali o nas
Półrocznik „Studia Orientalne” powstał dzięki wspólnej inicjatywie Wydawnictwa Adam Marszałek i Fundacji Institutum Orientalium. Od września 2013 roku grono instytucji współwydających czasopismo poszerzyło się o Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku, natomiast Fundację Institutum Orientalium zastąpiło Centrum Analiz Wyborczych - „Wybór”. Podpisanie umowy o współpracy z tą uczelnią, uważaną za jeden z najlepszych ośrodków naukowych w Azji Centralnej, oznacza jeszcze większe umiędzynarodowienie Rady Naukowej i poszerzenie składu Redakcji czasopisma, a także wzbogacenie głównego nurty tematycznego „Studiów Orientalnych” o publikacje autorów reprezentujących państwa z wymienionego obszaru.
Periodyk jest poświęcony problematyce państw Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień politologicznych, prawnych, historycznych, socjologicznych i kulturowych. W Radzie Naukowej „Studiów Orientalnych” zasiadają zagraniczni uczeni i badacze reprezentujący kraje, które znajdują się w kręgu zainteresowań czasopisma, co zapewnia aktualność tekstów i specjalistyczne opracowanie poruszanych zagadnień.
Zapraszamy autorów, których interesuje szeroko pojęta tematyka wschodnia, kultura i historia krajów Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej, do nadsyłania tekstów do numeru czternastego, który ukaże się w 2018 roku, na adres:
pawel@marszalek.com.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
tel. +48 56 660 81 60
e-mail:
info@marszalek.com.pl
www.marszalek.com.pl
VIII Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza Kongresu dra Batosza  Płotki (bartosz@marszalek.com.pl).
Rozmowy w Taszkencie
5.01.2015 r.

Przebywający w Taszkencie prezes Adam Marszałek
przeprowadził rozmowy z dyrektorem generalnym
Printing and Publishing Share Company „SHARQ”
Atabekiem Gulyamovem na temat współpracy obu
grup wydawniczych. Rozmówcy uznali, że w pierwszym
etapie współpracy należy umożliwić uczonym z Polski i
Uzbekistanu publikację wyników swych badań w
postaci artykułów naukowych. Wzajemne poznawanie
się społeczeństw należy rozpocząć od najmłodszych.
Służyć temu może wzajemna publikacja bajek oraz
literatury dla młodzieży. Dyrektor Gulyamov wyraził też
zainteresowanie udziałem uzbeckich uczonych w II
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
W rozmowach uczestniczyli: członek rady naukowej
„Nowej Polityki Wschodniej” prof. Akmal Saidov,
dyrektor Atabek Gulyamov, prof. Tadeusz Bodio,
prezes Adam Marszałek oraz dyrektor Instytutu Nauk
Politycznych UW prof. Stanisław Sulowski.
O przyszłości czasopism
8.01.2015 r.

W dniu 8 stycznia br. odbyło się zebranie redaktorów
pracujących nad publikowanymi przez naszą oficynę
czasopismami naukowymi. Miło nam poinformować, że
ich liczba systematycznie wzrasta. Obecnie wydajemy
już 25 tytułów. Na spotkaniu omawiano plany rozwoju
periodyków, ich umiędzynarodowienia i pozyskania
międzynarodowych partnerów. Mamy już sukcesy z
tym związane. Pan Prezes Adam Marszałek gratulował
współpracy redakcji „Kultury i Edukacji” z China
Renmin Press, „The Copernicus Journal of Political
Studies” z Uniwersytetem Anahuac z Mexico City i
„Nowej Polityki Wschodniej” z Uniwersytetem z Al-
Farabi.
Rośnie liczba zgłoszeń kongresowych
13.01.2015 r.

Z przyjemnością informujemy autorów, czytelników i
sympatyków Wydawnictwa Adam Marszałek, że swój
udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim,
którego jesteśmy współorganizatorami, w sposób
formalny zadeklarowało już ponad 70 osób. Grupę tę
tworzy 64 uczonych, w tym wielu ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora, 6 ambasadorów
państw azjatyckich, dyrektor Departamentu Azji i
Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Filip
Grzegorzewski oraz senator RP Piotr B. Zientarski.
Ambasadorowie deklarujący udział w II
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim: JE Erik
Utembajew, ambasador Republiki Kazachstanu; JE
Hasan Hasanov, ambasador Republiki Azerbejdżanu;
JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki
Uzbekistanu; JE Xu Jian, ambasador Chińskiej
Republiki Ludowej w Warszawie; JE Khalid H.
Memon, ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu
oraz JE Patricia Ann V. Paez, ambasador Republiki
Filipin.
Z Ambasadorem u Chopina
19.01.2015 r.

W jednej z sal warszawskiego Muzeum Fryderyka
Chopina odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli
profesorowie: Stanisław Sulowski, Tadeusz Bodio,
JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki
Uzbekistanu oraz dr Adam Marszałek. Jego celem
było omówienie wizyty polskich obserwatorów podczas
wyborów parlamentarnych i samorządowych w
Uzbekistanie.
Powstaje
Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek,
ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik
Utembayev oraz prof. Marek Chmaj byli
organizatorami spotkania dużej grupy ekspertów
zainteresowanych powstaniem polsko-kazachskiej
instytucji pod nazwą Centrum Al-Farabi - Kopernik.
Inicjatywa stworzenia Centrum narodziła się podczas
wizyty senatora dr. Piotra B. Zientarskiego, prof. dr.
hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama
Marszałka na Uniwersytecie Al-Farabi. Duże
zainteresowanie i poparcie idea ta uzyskała od
goszczącego polską delegację JM rektora Uniwersytetu
Al-Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław
Sulowski, Jacek Sobczak, Waldemar Gontarski,
Yerik Primbetov, Lech Gardocki, Marek Chmaj,
Tadeusz Bodio, Andrzej Bisztyga, Bogusław
Banaszak oraz prezes Związku Literatów Polskich
Marek Wawrzkiewicz, JE Yerik Utembayev, a
także senator dr Piotr B. Zientarski, prof. Mikołaj
Iwanow, dr Mariusz Bidziński, dr Adam
Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu Denis
Yessentayev i Bakhytzhan Bulegenov, sekretarz
Rustem Zhappassov, Marina Jumakanova i
Karolina Targus.
Wizyta profesora Chodubskiego
21.01.2015 r.

Z nowymi propozycjami przybył do Wydawnictwa
wybitny uczony prof. Andrzej Chodubski. Z redaktor
naczelną Justyną Brylewską omówił warunki
publikacji swojej najnowszej książki poświęconej
historii i współczesności Azerbejdżanu.
Zarekomendował również wydanie pracy dr. Mariana
Tadeusza Mencla, zatytułowanej Chińska Republika
Ludowa jako współczesny podmiot środowiska
międzynarodowego.
Tines myśli o Kongresie
26.01.2015 r.

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego
wieżowca siedzibie firmy TINES odbyło się spotkanie
prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama
Marszałka i pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju
Eksportu TINES CAPITAL GROUP Mieczysława
Łapanowskiego. W rozmowie, w której w pewnych
fragmentach uczestniczyli także prof. Jacek Sobczak i
dyrektor Sławomir Nowicki, omówiono wstępne
warunki udziału przedstawicieli firmy TINES w II
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Znający
doskonale państwa azjatyckie Mieczysław Łapanowski,
który spędził wiele lat na placówkach dyplomatycznych
pełniąc ostatnio m.in. funkcję zastępcy ambasadora RP
w Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił wagę i
znaczenie Kongresu dla polskich uczonych i ludzi
biznesu.
Przygotowania
do II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego
4.02.2015 r.

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się
spotkanie poświęcone przygotowaniom do II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Profesor
Joanna Marszałek-Kawa, kierownik naukowy
wydarzenia, wraz z sekretarzami - Karoliną Targus
oraz Alicją Stańco-Wawrzyńską - skoncentrowały
się na zagadnieniach logistycznych. Ustalono zarówno
sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem
uczestników, jak i opracowaniem listy oraz kalendarza
poszczególnych wystąpień. W drugiej części spotkania
skoncentrowano się na ocenie procesu wydawniczego
9 tomów publikacji, będących pokłosiem I edycji
Kongresu, który odbył się w Toruniu w maju ubiegłego
roku. W przekonaniu prof. Joanny Marszałek-Kawy
prace redakcyjne i recenzyjne zostaną zakończone w
lutym, a wszystkie tomy ukażą się drukiem już w
marcu br.
Dziekan Tadeusz Wallas w towarzystwie prof. Macieja Walkowskiego oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisława Sulowskiego.
Licznie na konferencji był reprezentowany Uniwersytet Gdański, z którego profesorami: Jarosławem Noconiem, Tadeuszem Dmochowskim, Bogdanem Chrzanowskim oraz Andrzejem Gąsiorowskim na wspólnej fotografii uwieczniliśmy wywodzącego się ze Szczecinka prof. Bogdana Koszela.
Tradycyjnie już Wydawnictwo Adam Marszałek na specjalnie przygotowanym stoisku zaprezentowało sto nowości, o których prof. Teresie Sasińskiej-Klas i prof. Renacie Podgórzańskiej opowiadała dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak.
W Słubicach o Europie XXI wieku
9.02.2015 r.

Jak co roku w lutym odbyła się w Słubicach
organizowana przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu XV Międzynarodowa
Konferencja Naukowa zatytułowana Europa w XXI
wieku. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem
jest prof. Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, wspierany przez dr hab.
Magdalenę Musiał-Karg i mgr Małgorzatę
Piszczelak-Napierkowską.
Rokowania w chińskiej ambasadzie
27.02.2015 r.

Pod koniec lutego w Ambasadzie Chińskiej Republiki
Ludowej w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie
wspólnej edycji książki poświęconej problematyce
mniejszości narodowych w Chinach. W rozmowie
uczestniczyli Karolina Targus, dyrektor biura Time
Marszałek Group, oraz Sun Bo - III sekretarz
Ambasady ChRL.
Spotkanie w magistracie
20.03.2015 r.

W toruńskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie
wiceprezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza z
prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem
Marszałkiem. Obaj panowie, dyrektor Departamentu
Kultury UM Zbigniew Derkowski, asystent
wiceprezydenta Anita Murawska oraz sekretarz II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina
Targus omówili stan przygotowań tego ważnego
projektu. Rozmawiano również o konieczności
właściwej organizacji bogatego zestawu imprez
towarzyszących, wśród których znajdą się projekcje
filmów azjatyckich, występy zespołów artystycznych z
państw azjatyckich, pokazy kuchni kazachskiej oraz
prezentacja wypieku toruńskich pierników.
Z ambasadorem Nazarovem
o książkach
24.03.2015 r.

O możliwości współpracy Time Marszałek Group z
uzbeckimi firmami wydawniczymi rozmawiał z JE
Ikromem Nazarovem, ambasadorem Uzbekistanu w
Polsce, dr Daniel Kawa, redaktor naczelny Time
Marszałak Group. Zdaniem Pana Ambasadora kwestie
te będzie można szczegółowo przedyskutować w
czasie zbliżającej się wizyty prezesa Adama Marszałka
w Uzbekistanie.
Z rektorem Djumanovem
o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku
dr Adam Marszałek spotkał się z rektorem
Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji prof.
Abdumalikiem Djumanovem. Przedmiotem
rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do
spraw narodowych Uniwersytetu Światowej Ekonomii i
Dyplomacji Ibrahimov Zakirżanovicz, prof. Tadeusz
Bodio, prof. Octjabr Teszajev i dyrektor Szarka
Atabek Gulyamov, było omówienie spraw
związanych z przygotowaniem II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor zadeklarował udział
w tym przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu.
Wyraził także swoje uznanie dla działań
podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek
w zakresie edycji książek i czasopism poruszających
problematykę państw Azji Centralnej.
Święto narodowe Chin
6.10.2015 r.

W dniu 29 września JE Ambasador Xu Jian wydał z okazji 66. rocznicy istnienia Chińskiej Republiki Ludowej uroczysty bankiet. W swym wystąpieniu podkreślił dobry stan stosunków polsko-chińskich. Wśród gości byli m.in.: dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, JE Ambasador Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, prezes Marszałek Publishing Group Adam Marszałek oraz wybitny dyplomata Jan Wojciech Piekarski.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Bodio, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ Beata Stoczyńska, rektor Toruńskiej Szkoły Wyższej dr Jan Parys oraz dr Elżbieta Potocka.
Profesor Saidov w Wydawnictwie
7.10.2015 r.

Na zaproszenie prezes Wydawnictwa Adam Marszałek
prof. Joanny Marszałek-Kawy 2 października z
wizytą w Toruniu przebywał wybitny uzbecki uczony
prof. Akmal Saidov - dyrektor Instytutu ds. Praw
Człowieka Republiki Uzbekistanu. Dyrektorowi
Saidovowi towarzyszył JE Ikrom Nazarov -
ambasador Uzbekistanu w Polsce. W wyniku
przeprowadzonych rozmów, w których uczestniczyli
ceniony znawca Azji Centralnej prof. Tadeusz Bodio z
Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelna
Wydawnictwa Adam Marszałek Justyna Brylewska,
uzgodniono zasady współpracy w zakresie wspólnie
wydawanych w Polsce i Uzbekistanie książek
naukowych, poetyckich oraz literatury dziecięcej.
Ustalono także kwestie dotyczące współpracy przy
edycji czasopism naukowych.
Nowi partnerzy w Gruzji
5.11.2015 r.

W końcu października 2015 roku na Uniwersytecie
Grigol Robakidze w Tbilisi odbyło się spotkanie prof.
Joanny Marszałek-Kawy i dr Joanny Piechowiak-
Lamparskiej z rektorem prof. Marmuką Tavkhelidze
i prof. Nino Kemertelidze, odpowiedzialną za
współpracę międzynarodową. Tematem rozmów była
przyszła współpraca dotycząca publikacji w
wydawanych przez nasze Wydawnictwo czasopismach
naukowych i uczestnictwo w radach naukowych tych
periodyków.
II Międzynarodowe Sympozjum
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

7.11.2016

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów II Międzynarodowego Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w obradach, które odbędą się w dniach 20-21 października 2016 roku w siedzibie Wydziału Filologicznego UMK, gmachu Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznej i ubiegłorocznej edycji konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://islamicsymposium.wordpress.com/.
Program [pdf]
Szanowni Państwo,
informujemy, że obecna strona nie będzie
już dłużej aktualizowana.
W celu zapoznania się z najnowszymi
informacjami, w tym z archiwum numerów,
zapraszamy na stronę:
https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/1
0-15804/studia-orientalne
ZAPROSZENIE
DLA AMBASADORA WIETNAMU


JE Vu Dang Dung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, wyraził zainteresowanie udziałem w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pan Ambasador pełni funkcję dyplomatyczną od 2017 roku zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Jak dotąd nie miał jeszcze okazji uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest Kongres. Ideę i dorobek MKA przedstawił Jego Ekscelencji prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek podczas uroczystego bankietu z okazji Święta Narodowego Republiki Serbii
.
PROFESOR BAT-ERDENE BATBAYAR
NA KONGRESIE


Swój udział w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim zapowiedział znakomity uczony i wydawca z Mongolii Profesor Bat-Erdene Batbayar, który 2006 roku założył firmę Nepko będącą jednym z najważniejszych wydawnictw na rynku krajowym. Jednocześnie Pan Profesor jest najbardziej znanym mongolskim publicystą, pisarzem i krytykiem. W rozmowie z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem zgłosił chęć wygłoszenia referatu na temat współczesnej Mongolii.
SPOTKANIE W TAI’AN
W czasie kolacji wydanej na cześć uczestników Drugiej Światowej Konferencji Współpracy Wydawniczej rozmowy o możliwościach współpracy prowadzili: organizator konferencji i dyrektor Chińskiej Akademii Prasy i Publikacji Dawei Li, prezes GBD Books z Indii Kaushal Goyal wraz z małżonką, prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz dyrektor Ves Mir Publishers z Moskwy - dr Oleg Zimarin.
TAJLANDIA NA KONGRESIE

Z radością informujemy, że na VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który trwać będzie od 15 do 17 maja 2019 roku, gościć będzie ambasador Królestwa Tajlandii JE Sansanee Sahussarungsi. Pani Ambasador jest kolejnym międzynarodowym gościem, który będzie uczestniczyć w Kongresie, poszerzając grono dyplomatów.
Nowa punktacja czasopism

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację w „Studiach Orientalnych” autorzy otrzymują obecnie 20 punktów MNiSW.
NOWE NUMERY
„STUDIÓW ORIENTALNYCH”


Dobiegły końca prace redakcyjne nad dwoma tegorocznymi numerami „Studiów Orientalnych”. W numerze pierwszym znajdą się opracowania poświęcone między innymi: demokratyzacji edukacji na Tajwanie (Inetta Nowosad), wsparciu udzielonemu Czeczenii przez Azerbejdżan w trakcie dwóch wojen czeczeńskich (Kamil Pietrasik), a także twórczości japońskiego prozaika Tanizakiego Jun’ichirō (Marcelina de Zoete-Leśniczak). Z kolei opracowania składające się na numer drugi poruszają takie zagadnienia, jak: wpływ pandemii koronawirusa na stosunki międzynarodowe (Kamila Rezmer-Płotka; Natalia Zajączkowska; Kamil Pietrasik), polityka zagraniczna Rosji (Sylwester Gardocki) oraz neoosmańska polityka w Bośni i Hercegowinie i jej wpływ na stosunki etniczne w kraju (Katarzyna Wasiak).
W obu zeszytach nie zabraknie również recenzji ciekawych książek.
ROZMOWY Z CNPIEC
W ostatnim czasie odbyło się spotkanie robocze dwóch
grup wydawniczych: China National Publications Import
and Export (Group) Corporation oraz Marszałek
Publishing Group. Spotkanie dotyczyło podsumowania
stanu realizacji wspólnych projektów oraz omówienia
planów wydawniczych na 2021 rok. Przedstawicielki
najstarszej firmy wydawniczej w Chinach, którą jest
CNPIEC, zapowiedziały, że reprezentowane przez nie
wydawnictwo planuje razem z MPG polską publikację
pozycji przede wszystkim z zakresu literatury pięknej.
W spotkaniu udział wzięli: menadżerka departamentu
ds. praw autorskich CNPIEC Joy Zhou, menadżerka
CNPIEC Jasmine Bao, prezes MPG Adam Marszałek
oraz jego asystent Bartosz Płotka.