DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Municipalities and Local Associations as Subjects of Public Power Decentralization

978-83-8019-096-2/Mariusz Popławski /2014/246
38,64 zł

In this monograph you will find analyses of modern meaning of
decentralization, which is seen in a different parts of the world. It
is also a presentation of the current status of municipalities and
NGOs in Poland in the context of decentralization processes. The most significant are chapters where the author attempts to present a model of decentralization and it correction process. It is how he suggests to explain bureaucrats the role of NGOs at the local level. Potential of the model is further tested and results of a dedicated survey are presented and analyzed. The monograph can be interesting to everyone who deals with both decentralization and third sector activity challenges.


Książką zawiera analizy współczesnego rozumienia pojęcia
decentralizacja, które różnie postrzega się w poszczególnych częściach świata. Stanowi również prezentację obecnego statusu gmin oraz organizacji pozarządowych w kontekście procesów decentralizacyjnych. Najistotniejsze z punktu widzenia zastosowania w praktyce są części, w których został
przedstawiony model korekty niedogodności decentralizacji poprzez współpracę z otoczeniem. W ten sposób autor pragnie wyjaśniać przedstawicielom administracji publicznej rolę organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym. Potencjał modelu został przetestowany poprzez badanie ankietowe, którego wyniki zaprezentowano w niniejszej publikacji i poddano analizie. Książka będzie interesująca dla każdego, kto na co dzień spotyka się z wyzwaniami decentralizacji oraz ma do czynienia z trzecim sektorem.
 

                                                                             Od Autora

 

Ilość
In Stock

Municipalities and Local Associations as Subjects of Public Power Decentralization Mariusz Popławski
978-83-8019-096-2/Mariusz Popławski /2014/246

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: