DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)

978-83-7780-178-9/Natasza Lubik-Reczek/2011/376
38,64 zł

Obszar byłej Jugosławii to region, gdzie występują częste konflikty. Wojny toczone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ujawniły wrogość i nienawiść wśród ludności tam zamieszkującej. Społeczność międzynarodowa długo pozostawała obojętna wobec działań wojennych.

Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze analiza sytuacji w państwach postjugosłowiańskiech (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Kosowo; szczególnie w kontekście ich dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, w tym pokazanie głównych atrybutów oraz najistotniejszych problemów kandydatów. Po drugie, zaprezentowanie poziomu zaawansowania państw postjugosłowiańskiech na drodze do członkostwa w UE i NATO, a także przedstawienie głównych przeszkód oraz potencjalnych korzyści dotyczących rozpatrywanych państw, a wynikających z członkostwa w UE czy NATO. Po trzecie, omówienie problemu – jak dążenie do członkostwa oraz samo członkostwo w rozpatrywanych organizacjach wpłynie na zmianę uwarunkowań politycznych, ekonomiczno-społecznych czy etnicznych zarówno na Bałkanach, jak i na całym kontynencie europejskim. Po czwarte zaprezentowanie innych potencjalnych scenariuszy kształtowania się sytuacji na obszarze postjugosłowiańskim, w przypadku nierealizowania lub dłuższego opóźniania się integracji z Unią Europejską i NATO.

Fragment Wstępu

 

Ilość
In Stock

Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza) Natasza Lubik-Reczek
978-83-7780-178-9/Natasza Lubik-Reczek/2011/376

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: