ksiazka
  • ksiazka

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

978-83-8019-829-6/Piotr Plichta/2017/308
36,23 zł

 

Recenzowana książka stanowi niewątpliwie świadectwo wysokich kompetencji autora jako badacza zjawisk edukacyjnych uwikłanych w zróżnicowany technicznie, treściowo i etycznie świat technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z uznaniem należy także odnotować konsekwencję autora w eksplorowaniu roli TIK w życiu osób z niepełno-sprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej.        

Z recenzji dr hab. Teresy Żółkowskiej, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Autor podjął tematykę społecznie ważną, bardzo współczesną, a jednocześnie w dużej mierze unikalną, gdyż połączenie trzech obszarów (pedagogiki, pedagogiki specjalnej i pedagogiki medialnej) w jednej monografii spotyka się bardzo rzadko. Recenzowana książka jest więc próbą wypełnienia istniejącej luki, jaką był brak kompleksowego opracowania problematyki miejsca, roli, znaczenia i zakresu używania narzędzi ery cyfrowej, głównie Internetu, przez młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. (...) Jest to pozycja ważna, merytorycznie wartościowa i oryginalna.                               

 

Z recenzji dr hab. inż. Janusza Morbitzera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej Piotr Plichta
978-83-8019-829-6/Piotr Plichta/2017/308

4 inne produkty w tej samej kategorii: