ksiazka
  • ksiazka

Urzędnicy miejscy w Świdnicy do 1740 r.

978-83-89588-85-2/Mateusz Goliński, Jarosław Maliniak/2007/264
31,40 zł
Kolejność wymienianych w kolumnach osób jest kolejnością źródłową, co najmniej od schyłku średniowiecza odpowiadającą hierarchii poszczególnych miejsc. Stąd pierwszy rajca to zawsze burmistrz, drugi - jego zastępca (starszy rady; a pierwszy ławnik to przewodniczący ławy, co pozwoliło pominąć powtarzanie nazw tych trzech funkcji. Uwzględniono natomiast inne ewentualne źródłowe nazwy i komentarze oddające specyfikę składu danej kadencji. Osoby, które zastąpiły urzędującego rajcę lub ławnika w trakcie trwania rocznej kadencji, umieszczono po średniku. Kiedy wzajemna hierarchia członków rady lub ławy pozostaje nieznana, wymieniono ich w jednym ciągu, przedzielając tylko przecinkami. Zachowano zapis źródłowy brzmień imion i nazwisk. Liczba przed imieniem i nazwiskiem oznacza numer identyfikacyjny postaci, nadany według porządku chronologicznego.
Ilość

Urzędnicy miejscy w Świdnicy do 1740 r. Mateusz Goliński, Jarosław Maliniak
978-83-89588-85-2/Mateusz Goliński, Jarosław Maliniak/2007/264

4 other products in the same category: