ksiazka
  • ksiazka

Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom I Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania

978-83-7441-702-0/(red.) Wojciech Maliszewski/2007/236
32,60 zł

Tematyka prac jest bardzo bogata, refleksja pełna sensu, a zrozumiałość tekstów znakomita. Książka będzie bez wątpienia ważną pozycją w biblioteczce nauczyciela, który poważnie traktuje swój zawód, a także w lekturze prac studentów pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Przyszły czytelnik będzie miał bardzo pożyteczny zestaw poglądów na najważniejsze kwestie w dziedzinie komunikacyjno-edukacyjnej, naświetlonej z różnych punktów widzenia, przez różnych autorów i w różnych kontekstach, ale we wspólnej klamrze intelektualnej - wiedzy o komunikowaniu w odniesieniu do edukacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Nęckiego

Recenzowana praca jest kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem problematyki, która została zaprezentowana w wydanej w 2006 roku pracy Komunikowanie społeczne w edukacji - dyskurs nad rolą komunikowania (także pod redakcją Wojciecha Jana Maliszewskiego). Tak więc seria wydawnicza Komunikowanie społeczne w edukacji wzbogacona zostaje w bieżącym roku o bogate interpersonalne spojrzenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości, na przybliżenie wielu spojrzeń z tego zakresu oraz wielu teorii komunikacji społecznej złożonym procesom edukacji, z możliwością ich włączenia do jej projektowania. W niniejszej publikacji redaktor starał się nie ograniczać sposobów postrzegania komunikacji społecznej, jak też i wartości, ich interpretowania w złożonych, dynamicznych procesach edukacyjnych. Mamy więc wielość spojrzeń, wielość odczytywania teorii i koncepcji, i tym samym wielość ofert edukacyjnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza
Ilość

Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom I Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania (red.) Wojciech Maliszewski
978-83-7441-702-0/(red.) Wojciech Maliszewski/2007/236

4 other products in the same category: