ksiazka
  • ksiazka

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I-10 IV 2010 TOM VII

978-83-7611-893-2/Bp Tadeusz Płoski/2010/631
84,53 zł

 

VII tom nauczania pasterskiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego obejmuje siedemdziesiąt jeden kazań gen. broni Tadeusza Płoskiego, w tym sześćdziesiąt dziewięć wygłoszonych od 1 stycznia do 9 kwietnia 2010 r. oraz dwa kazania przygotowane, ale nie wygłoszone. Jedno zostało opracowane przez Ordynariusza Wojskowego na 70 r. zbrodni katyńskiej i miało być wygłoszone w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. Niestety z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego, śmierci osób wchodzących w skład delegacji, w tym biskupa Tadeusza Płoskiego uroczystość nie odbyła się w zaplanowanym kształcie. Kazanie katyńskie zostało zaś rozpowszechnione przez środki masowego przekazu i zostało odczytane podczas wielu uroczystości katyńskich w całym kraju, które odbyły się po tragicznej smoleńskiej katastrofie. Ordynariusz Tadeusz Płoski przygotował także kazanie na 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, która to rocznica przypadała 14 lipca 2010 r. Decyzja o druku tego kazania zapadła 6 kwietnia 2010 r., a więc na kilka dni przed wylotem do Katynia. Numeracja kazań tomu VII stanowi kontynuację numeracji tomu I-VI. Tom VI kończy się kazaniem o numerze 929. Tom VII rozpoczyna się homilią o numerze 930 wygłoszonym przez Księdza Biskupa 1 stycznia 2010 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, zaś kończy się kazaniem o numerze 1000, przygotowanym, jak to wyżej wspomniano, na uroczystości grunwaldzkie. Podstawą do opracowania redakcyjnego były teksty kazań zamieszczone na portalu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (http://www.ordynariat.pl). Wszystkie kazania posiadają tytuły nadane przez ich autora. W tzw. „metryce” każdego z nich umieszczono miejsce i datę wygłoszenia, okoliczność czy też okazję nauczania pasterskiego oraz miejsce posługi pasterskiej.

                                                                      Ks. płk dr Zbigniew KĘPA
 

Ilość
In Stock

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I-10 IV 2010 TOM VII Bp Tadeusz Płoski
978-83-7611-893-2/Bp Tadeusz Płoski/2010/631

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: