ksiazka
  • ksiazka

Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka Tom IV

978-83-8019-629-2/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2017/495
50,72 zł

 

W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski został uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w projektach nowelizacji Konstytucji RP; ale także oddziaływanie na ten system międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane zostały: prawa i wolności polityczne (m.in. prawo do zrzeszania się, prawa wyborcze, prawo do petycji); prawna ochrona życia i zdrowia (m.in. dopuszczalność aborcji, odpowiedzialność za błędy medyczne, prawa osób terminalnie chorych); ochrona praw osób w postępowaniach przed organami władzy publicznej (m.in. odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wydaniem aktu normatywnego, prawa człowieka a działalność Policji); prawo do sądu oraz ochrona praw osób uwięzionych i zatrzymanych (np. prawna ochrona a policyjne zatrzymanie prewencyjne, stosowanie środków techniki operacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych) oraz prawa społeczno-ekonomiczne (np. test proporcjonalności w ograniczeniu prawa własności).

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

dr Kamil Spryszak

 

redaktorzy naukowi

 

SPIS TREŚCI

Ilość

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta)
Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka Tom IV (red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
978-83-8019-629-2/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2017/495
94 produkty/ów

4 other products in the same category: