ksiazka
  • ksiazka

Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski

978-83-8019-225-6/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2016/736
72,45 zł

 

W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski została uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w projektach nowelizacji Konstytucji RP; ale także oddziaływanie na ten system międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane zostały: prawa i wolności polityczne (m.in. prawo do zrzeszania się, prawa wyborcze, prawo do petycji); prawna ochrona życia i zdrowia (m.in. dopuszczalność aborcji, odpowiedzialność za błędy medyczne, prawa osób terminalnie chorych); ochrona praw osób w postępowaniach przed organami władzy publicznej (m.in. odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wydaniem aktu normatywnego, prawa człowieka a działalność Policji); prawo do sądu oraz ochrona praw osób uwięzionych i zatrzymanych (np. prawna ochrona a policyjne zatrzymanie prewencyjne, stosowanie środków techniki operacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych) oraz prawa społeczno-ekonomiczne (np. test proporcjonalności w ograniczeniu prawa własności).

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
dr Kamil Spryszak
redaktorzy naukowi
 

SPIS TREŚCI

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski (red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
978-83-8019-225-6/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2016/736

4 inne produkty w tej samej kategorii: