ksiazka
  • ksiazka

Współczesne problemy nauk penalnych. Aspekty prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne

978-83-8019-342-0/(red.) Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur/2015/234
33,81 zł

 

Współczesne problemy nauk penalnych należy rozpatrywać z punktu widzenia prawa karnego oraz wielu spokrewnionych ze sobą dziedzin nauki na różnych płaszczyznach. Wpływ na taką szeroką interpretację, mają bez wątpienia czynniki o charakterze społecznym, a mianowicie: globalizujące się procesy społeczne, pojawianie się społeczeństwa z jednej strony interkulturowego, a z drugiej informatycznego, postępująca dekonstrukcja więzi interpersonalnych, od nazwijmy to „tradycyjno-klasycznych” w kierunku modernistycznym czy postmodernistycznym itp. Czynniki te wywołują jednak określone problemy dla nauk penalnych jako całości, np. problemy związane z określeniem granicy wolności jednostki, ale też – spoglądając z zupełnie innej strony – związane z wykorzystywaniem nowych technologii w kryminalistyce, związanych z tzw. przestępstwami cyfrowymi, ale również ze współczesnymi kryminologicznymi aspektami przestępczości. Wymienione zagadnienia z punktu widzenia nauk prawnych (jako całości) mają charakter niezwykle istotny i w pewien sposób determinują rozwój nauk penalnych.

Fragment Wstępu

Ilość

Współczesne problemy nauk penalnych. Aspekty prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne (red.) Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur
978-83-8019-342-0/(red.) Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur/2015/234
96 produkty/ów

4 other products in the same category: