ksiazka
  • ksiazka

Odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenie morza ze statków

83-7322-262-6/Małgorzata Anna Nesterowicz/brak danych/133
18,11 zł

Przedmiotem pracy są rozwiązania dotyczące ochrony morza przed zanieczyszczeniem, w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, a więc regulujące odpowiedzialność cywilną przed zanieczyszczeniem morza, jak również rozwiązania w dziedzinie prawa publicznego. Analizie poddane zostały regulacje w sferze globalnej (konwencje międzynarodowe; rozwiązania o zasięgu regionalnym znaczące dla polskich stosunków prawnomorskich, jak i regulacje wewnętrznego prawa polskiego. Praca otrzymała nagrodę w 1998 r. za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

 

Ilość

Odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenie morza ze statków Małgorzata Anna Nesterowicz
83-7322-262-6/Małgorzata Anna Nesterowicz/brak danych/133
77 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: