Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich

978-83-7780-273-1/Sabina Grabowska/2012/403
38,64 zł

Będzie ona [książka] sporą nowością w literaturze prawa konstytucyjnego w Polsce ze względu na całościowe ujęcie tytułowej problematyki [...] oraz formę i styl prezentacji. Zgodnie ze swym tytułem książka ma charakter studium prawno-dogmatycznego, ale pewne problemy teoretyczne są poruszone we „Wprowadzeniu”, a poza tym główną tezą teoretyczną jest już samo zgrupowanie prezentowanych rozwiązań w czterech modelach realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej. Wybranie takiego właśnie charakteru pracy jest dobrym prawem Autorki, a studia prawno-dogmatyczne, zwłaszcza o charakterze prawnoporównawczym również ma swe niemałe znaczenie. Oryginalnym zabiegiem, rzadko spotykanym, jest próba teoretycznego skonstruowania „idealnego” modelu odpowiedzialności konstytucyjnej. Ożywia to dyskusyjność pracy (w dobrym tego słowa znaczeniu).
Dobra strona formalna polega na rozbudowanej i logicznej konstrukcj i, czyniąc z pracy rzecz nader łatwą do studiowania. [...] Niezwykle wysoko ocenić należy stopień wykorzystania przez Autorkę źródeł: aktów normatywnych oraz literatury, co czyni z pracy swoisty poradnik bibliograficzny. Udowadnia to zarazem wysoki stopień kompletności prezentowanych rozwiązań.

Z recenzji wydawniczej
prof. dr. hab. Pawła Sarneckiego

 

Ilość
In Stock

Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich Sabina Grabowska
978-83-7780-273-1/Sabina Grabowska/2012/403

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: