ksiazka
  • ksiazka

Kwestia wycofania się państwa-członka z organizacji międzynarodowej z uwzględnieniem przypadku Unii Europejskiej

83-89588-63-3, 978-83-89588-63-0/Marta Wiśniewska/2006/123
12,08 zł

Książka przedstawia jeden z ważniejszych problemów w nauce o organizacjach międzynarodowych. Autorka poddaje analizie możliwość wycofania się państwa-członka z organizacji międzynarodowej w sytuacji, gdy statut organizacji tę możliwość przewiduje oraz gdy taka możliwość nie jest w statucie uregulowana, zwracając uwagę na przypadek Unii Europejskiej. Podkreśla, że rezygnacja państwa z członkostwa w organizacji międzynarodowej pociąga za sobą utratę korzyści związanych z uczestnictwem we współpracy w obszarze objętym kompetencją danej organizacji. Książka jest przeznaczona dla prawników, ekonomistów, specjalistów stosunków międzynarodowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką organizacji międzynarodowych.

Ilość

Kwestia wycofania się państwa-członka z organizacji międzynarodowej z uwzględnieniem przypadku Unii Europejskiej Marta Wiśniewska
83-89588-63-3, 978-83-89588-63-0/Marta Wiśniewska/2006/123

4 inne produkty w tej samej kategorii: