ksiazka
  • ksiazka

Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich

83-89588-52-8, 978-83-89588-52-4/Marcin Kosienkowski/2006/147
16,91 zł

Oderwanie się Litwy, Łotwy i Estonii od Związku Radzieckiego/Federacji Rosyjskiej wymusiło na Moskwie zaadaptowanie się do nowej rzeczywistości międzynarodowej. Tym bardziej że secesja republik nadbałtyckich m.in. pogorszyła położenie geostrategiczne Rosji nad Morzem Bałtyckim, pozbawiła ją dostępu do niezamarzających portów w tym regionie i pozostawiła liczną ludność rosyjskojęzyczną pod zwierzchnictwem obcych władz. Ponadto Bałtowie podjęli, zakończone niedawno powodzeniem, starania o wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej. Celem Kremla stała się reintegracja oraz przeciwdziałanie dezintegracji poszczególnych przestrzeni obszaru poradzieckiego, za którego naturalną część uważano Litwę, Łotwę i Estonię. Niniejsze opracowanie poświęcone jest strategii adaptacyjnej Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich. Przedstawiono w nim zarówno koncepcyjny komponent strategii, jak i praktyczny, czyli działania służące jej realizacji, zidentyfikowano czynniki warunkujące ją oraz zaprezentowano możliwe scenariusze prognostyczne strategii adaptacyjnej, co pozwoliło na ocenę jej skuteczności.

Ilość

Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich Marcin Kosienkowski
83-89588-52-8, 978-83-89588-52-4/Marcin Kosienkowski/2006/147
76 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: