ksiazka
  • ksiazka

Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej

83-89886-04-9/red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska/brak danych/201
26,57 zł

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest już trzecią z kolei z serii Problemy współczesnego świata. Dwie pierwsze: Zrozumieć politykę oraz Globalizacja-Integracja-Transformacja spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników. Niniejsza książka jest poświecona przemianom zachodzącym w Unii Europejskiej, a w mniejszym stopniu jej relacjom z otoczeniem zewnętrznym. Artykuły łącznie aż 15 autorów dotyczą przede wszystkim problemów i wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Przystąpienie 10 nowych państw - w większości z Europy Środkowej i Wschodniej - wywołało nowe napięcia i nowe wyzwania. Autorzy zajęli się przedstawieniem najważniejszych z nich. Poznański uczony Marek Żyromski przedstawił najważniejsze szanse i zagrożenia wynikające dla procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy. Kilku autorów zajęło się nowymi zadaniami UE w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Innymi zagadnieniami były kwestie miejsca referendum w systemie podejmowania decyzji, regulacje wyborcze dotyczące procesów kreacji Parlamentu Europejskiego oraz rozumienia kategorii obywatelstwa UE.

Ilość

Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska
83-89886-04-9/red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska/brak danych/201
77 produkty/ów

4 other products in the same category: