ksiazka
  • ksiazka

Politologia w Polsce

83-7174-821-3/(red.) Teresa Łoś-Nowak/brak danych/236
30,19 zł

Ogólnopolska konferencja naukowa Politologia w Polsce: Perspektywy i stan badań, która odbyła się we Wrocławiu w kwietniu 1997 r. stworzyła okazję do refleksji intelektualnej nad nauką o polityce, jej miejscem wśród innych dyscyplin akademickich, naukowym i technicznym zapleczem, rozwojem badań teoriopoznawczych, ich wykorzystaniem w pracy naukowej i praktyce życia politycznego oraz stanem edukacji politologicznej, tak w wymiarze akademickim, jak i na poziomie szkół średnich. Przedstawiony Czytelnikowi materiał tworzą trzy bloki problemowe zróżnicowane pod względem tematycznym. Materiał ten – odzwierciedlający osobiste postawy Autorów, ich przemyślenia i wyniki badań – może stanowić ważny element w procesie rozwijania i doskonalenia politologii w Polsce, nauki o długiej i bogatej tradycji.

 

Ilość

Politologia w Polsce (red.) Teresa Łoś-Nowak
83-7174-821-3/(red.) Teresa Łoś-Nowak/brak danych/236
77 produkty/ów

4 other products in the same category: